Now showing items 63-82 of 93

  • Velkoměřítkové mapování podzemních prostor 

   Author: Krejčí Jiří; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Velkoměřítkové mapování podzemních prostor - Hloubětín 

   Author: Peterová Věra; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vyhodnocení etapových měření sítě Pražského hradu pro sledování vodorovných posunů 

   Author: Podlaha Martin; Supervisor: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Vyhodnocení posunů a přetvoření hráze retenční nádrže 

   Author: Beránková Barbora; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Škrétová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením etapového měření svislých posunů pozorovaných bodů na hrázi Odkaliště Hodějovice, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, hodnocením stability bodů vztažné sítě, porovnáním více způsobů ...
  • Vyhodnocení posunů bodů vztažné sítě Pražského hradu 

   Author: Rys Pavel; Supervisor: Kubín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Vyhotovení výkresové dokumentace historické budovy z dat z laserového skenování 

   Author: Brůhová Pavla; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Vytvoření 3D modelu věže Hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Tichá Marie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Obsahem této práce je ruční vektorizace mračna bodů, vytvoření ploškového modelu a vytvoření animace věže. Každá část byla vytvořena v jiném programu. Jedná se o programy Leica Cyclone, Microstation, Geomagic a SketchUp. ...
  • Vytvoření prostorového modelu Koněpruské jeskyně 

   Author: Morong Martin; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Využití technologie Trimble FineLock při tunelovém geomonitoringu 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočet kubatur silničního násypu 

   Author: Štefková Jindřiška; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Výškové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výškové zaměření a připojení důlního bodového pole části štoly Josef 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Holešovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením důlního výškového bodového pole v nově otevřené části štoly Josef zvané Čelina - východ. V práci je popsán kompletní postup prvního zaměření nově stabilizovaných bodů metodou velmi ...
  • Zaměření a zpracování vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově 

   Author: Dvořáková Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha ve městě Liběchov. Náplní práce je představení daného objektu, popsání způsobu vybudování měřické sítě pro připojení modelu do systému ...
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

   Author: Špaček Filip; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
  • Zaměření historických sklepů objektu "Želví doupě" v Mělníku 

   Author: Vašková Dana; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Zaměření historických sklepů objektu č.p. 85 v ulici Legionářů v Mělníku 

   Author: Nová Markéta; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Zaměření hradu a vytvoření jeho 3D modelu 

   Author: Čížek Martin; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vyhotovení části jeho výkresové dokumentace 

   Author: Klimánková Petra; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Línková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se věnuje zaměření, zpracování naměřených dat a vyhotovení měřické dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově. V práci je komplexně popsán proces vyhotovení měřické dokumentace od tvorby bodového pole, ...
  • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vytvoření prostorového modelu 

   Author: Valešová Daniela; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá souborem činností vedoucích ke tvorbě digitálního 3D modelu kostela sv. Ducha v Liběchově u Mělníka. Mezi tyto činnosti lze zařadit sběr dat, jejich následné zpracování a vizualizaci konečného ...
  • Zaměření oblasti "Katedrály" ve štole Josef metodou 3D laserového skenování 

   Author: Pražák Zbyněk; Supervisor: Koska Bronislav; Opponent: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá laserovým skenováním v podzemních prostorech, následným zpracováním a publikováním naměřených dat na internet.