Now showing items 93-112 of 132

  • Velkoměřítkové mapování podzemních prostor 

   Author: Krejčí Jiří; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Velkoměřítkové mapování podzemních prostor - Hloubětín 

   Author: Peterová Věra; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv atmosférických podmínek na stabilitu stativu 

   Author: Stanislav Nejman; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tématem diplomové práce je zkoumání vlivu atmosférických podmínek na stabilitu stativu, se zaměřením na teplotní působení Slunce nebo umělého zdroje. Práce se zabývá tím, zdali dochází k posunu (pohybu) stativu vlivem ...
  • Vyhodnocení etapových měření sítě Pražského hradu pro sledování vodorovných posunů 

   Author: Podlaha Martin; Supervisor: Procházka Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Vyhodnocení posunů a přetvoření hráze retenční nádrže 

   Author: Beránková Barbora; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Škrétová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením etapového měření svislých posunů pozorovaných bodů na hrázi Odkaliště Hodějovice, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, hodnocením stability bodů vztažné sítě, porovnáním více způsobů ...
  • Vyhodnocení posunů bodů vztažné sítě Pražského hradu 

   Author: Rys Pavel; Supervisor: Kubín Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Vyhotovení výkresové dokumentace historické budovy z dat z laserového skenování 

   Author: Brůhová Pavla; Supervisor: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Vytvoření 3D modelu věže Hradu Helfenburk u Úštěka 

   Author: Tichá Marie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Obsahem této práce je ruční vektorizace mračna bodů, vytvoření ploškového modelu a vytvoření animace věže. Každá část byla vytvořena v jiném programu. Jedná se o programy Leica Cyclone, Microstation, Geomagic a SketchUp. ...
  • Vytvoření prostorového modelu Koněpruské jeskyně 

   Author: Morong Martin; Supervisor: Křemen Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-27)
  • Využití technologie Trimble FineLock při tunelovém geomonitoringu 

   Author: Jašek Petr; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočet kubatur silničního násypu 

   Author: Štefková Jindřiška; Supervisor: Skořepa Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Výškové připojení a zaměření základního důlního bodového pole štoly Josef 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Jiřikovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výškové zaměření a připojení důlního bodového pole části štoly Josef 

   Author: Hanousek David; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Holešovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením důlního výškového bodového pole v nově otevřené části štoly Josef zvané Čelina - východ. V práci je popsán kompletní postup prvního zaměření nově stabilizovaných bodů metodou velmi ...
  • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Mokrsko Západ ve štole Josef 

   Author: Peter Petrilla; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Táto diplomová práca sa zaoberá mapovaním a vytvorením banskej mapovej dokumentácie štôlne Josef v oblasti Mokrsko Západ. Na začiatku bolo nutné urobiť zameranie oblasti pomocou laserového skeneru – Leica ScanStation P40. ...
  • Zaměření a zhodnocení využitelnosti části původní měřické sítě VD Slapy 

   Author: Markéta Kubelová; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Bureš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Na VD Slapy má dojít k zániku pozorovaných bodů, které jsou aktuálně využívány pro sledování posunů a deformací. Cílem této diplomové práce je zaměření a následné zhodnocení využitelnosti části původní aktuálně nevyužívané ...
  • Zaměření a zpracování vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově 

   Author: Dvořáková Karolína; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Braun Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha ve městě Liběchov. Náplní práce je představení daného objektu, popsání způsobu vybudování měřické sítě pro připojení modelu do systému ...
  • Zaměření části měřické sítě VD Orlík, návrh doplnění a inovace metod pro sledování posunů a deformací při výstavbě skluzu bezpečnostního přelivu 

   Author: Jan Seidl; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Lechner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením části měřické sítě VD Orlík. Cílem práce je zaměření, výpočet a statistické vyhodnocení posunů a deformací vztažné sítě a tělesa hráze. Druhotně se pak zabývá možností rozšíření ...
  • Zaměření části štoly Josef a vytvoření její důlní mapové dokumentace 

   Author: Špaček Filip; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Koska Bronislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá zaměřením zpřístupněných částí oblasti Čelina východ ve štole Josef a vytvořením jejich důlní mapové dokumentace. Zaměření bylo provedeno metodou laserového skenování. Zpracováním naměřených ...
  • Zaměření geometrické polohy koleje 

   Author: Monika Talapková; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Podlaha Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť postup zamerania geometrickej polohy koľaje, začínajúc meraním v teréne, výpočtovými prácami a vyhotovením konečných výstupov. Zameranie prebehlo v okolí železničnej stanici Osek. ...
  • Zaměření historických sklepů objektu "Želví doupě" v Mělníku 

   Author: Vašková Dana; Supervisor: Hánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)