• Obnova malé vodní nádrže v Železné Rudě 

   Autor: Egermaier Martin; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Obnova vodních děl v povodí řeky Smědé 

   Autor: Bubeníčková Martina; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnova vodního díla na řece Oskavě v lokalitě Oskava 

   Autor: Brdková Pavlína; Vedoucí práce: Kučerová Jitka; Oponent práce: Sedláček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se zabývá využitím vodní energie v České republice, rozdělením vodních elektráren z různých pohledů a jejich vybavením. Dále jsou blíže popsány typy vodních ...
  • Obnova využití vodní energie mlýnu v obci Vepřek 

   Autor: Matějíková Julie; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ochrana Komárova před účinky velkých vod z povodí Jalového potoka 

   Autor: Bláha Lukáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Kareis Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnuje lokalizaci problémových míst na Jalovém potoce. V druhé části jsou pak navrženy způsoby a varianty protipovodňové ochrany městys Komárov. Blíže je ...
  • Odbahnění vodní nádrže Jordán 

   Autor: Vopravilová Sabina; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Ověření možnosti přímého plnění a prázdnění plavebni komory Děčín 

   Autor: Hajdina Jakub; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Vavřička Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Výsledkem mé bakalářské práce je ověření možností přímého plnění a prázdnění plavební komory Děčín. V teoretické části vás uvádím do problematiky popisem technického řešení vodního díla, základních parametrů a funkcí ...
  • Posouzení bezpečnosti MVN Mladoňovice za povodní 

   Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Ježek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Mladoňovice za zvýšených povodňových průtoků. Pro tento účel byla od ČHMÚ získána aktualizovaná hydrologická data. V bakalářské práci je vyřešeno převádění ...
  • Posouzení funkce poldru Benice 

   Autor: Vrba Radovan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Posouzení namáhání dna vývaru a koryta pod VD Hvězda 

   Autor: Kratochvíl Pavel; Vedoucí práce: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení poldru na Pitkovickém potoce - lokalita Voděrádky 

   Autor: Hosnedl Marek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Průzkum a zhodnocení hydrotechnických staveb na Střele 

   Autor: Punčochář Jan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce jezu na řece Sázavě v lokalitě Městečko 

   Autor: Češka Václav; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce jezu Podělusy na řece Sázavě 

   Autor: Horejšová Tereza; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce jezu Vaněk v Mladé Boleslavi 

   Autor: Kolman Filip; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce odpadního kanálu MVE Vilémov 

   Autor: Kahuda Marek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V bakalářské práci je řešeno technické řešení rekonstrukce odpadního kanálu MVE Vilémov. V první části je popsána lokalita, stavba MVE Vilémov a technický stav stávajícího odpadního kanálu. Dále se práce zabývá hydraulickou ...
  • Retenční vodní nádrž na řace Klabavě v oblasti Amerika - Brdy 

   Autor: Málek Jiří; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Simulace provozních podmínek plavebního stupně Hněvkovice 

   Autor: Soukupová Julie; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Soustava rybníků v oblasti Vyšetice 

   Autor: Čapek Jan; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie bezpečnosti malých vodních nádrží Šlapanice a Třebíz 

   Autor: Dušek Jan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)