Now showing items 1-20 of 52

   Subject
   Bezpečnost VD,bezpečnostní přeliv,transformace povodňové vlny,protipovodňová bezpečnost [1]
   bezpečnostní přeliv, povodňový průtok, konzumční křivka, fyzikální model [1]
   Bezpečnostní přeliv,požerák,měrná křivka,výška výběhu vlny na svah,povodňová vlna,mezní bezpečná hladina,kontrolní maximální hladina [1]
   Dalešice dam, saturation of sealing core, desiccation cracking, transient flow, groundwater, finite element method, numerical modeling, moisture, material models, Gardner, van Genuchten, unsaturated zone [1]
   Děčín barrage, hydraulic model, procedure for the construction sequence, nautical experiments, floods, deformation of the river bed [1]
   Děčín barrage,physical model,navigation lock,direct filling and emptying of the navigation lock [1]
   Drilling,flowing object,weir,watercourse,supporting wall,erosion [1]
   emergency spillway, flood flow, rating curve, physical model [1]
   Flood hydrograph,limit of safe water level,maximum flood water level,stability assessment [1]
   Horní Těšice,clustered object,gullet,limit of safe water level,maximum flood water level,required level of safety,inhomogeneous earth dam [1]
   Horní Těšice,sdružený objekt,bezpečnostní přeliv,mezní bezpečnostní přeliv,kontrolní bezpečnostní hladina,požadovaná míra bezpečnosti,sypaná zemní nehomogenní hráz [1]
   Hydraulic structure Těšetice,one thousand-year flood,flood transformation,waste corridor,tint,stock,capacity [1]
   Kontrolní povodňová vlna,mezní bezpečná hladina,kontrolní maximální hladina,posouzení stability [1]
   Libský potok,Hydrotechnické stavby, Studie [1]
   Libský stream,Hydrotechnical structure, Studies [1]
   malá vodní elektrárna, hydroenergetický potenciál, zbytkový spád, ponorné soustrojí bez regulace [1]
   Malá vodní elektrárna, vodní turbína, Bánki turbína, tlakový přivaděč, využití vodní energie [1]
   malá vodní elektrárna,minimální zůstatkový průtok,využití vodní energie [1]
   Malá vodní nádrž, bezpečnostní přeliv, požerák, konsumpční křivka, povodňová vlna, mezní bezpečná hladina, kontrolní maximální hladina, výběh vodní vlny na svah hráze, požadovaná míra bezpečnosti, sypaná zemní homogenní hráz [1]
   malá vodní nádrž, Blšanka, obnova, rekonstrukce, hráz, rybník [1]