Now showing items 10-29 of 100

  • Hydraulický výzkum postupu výstavby plevebního stupně Děčín 

   Author: Sedlák Václav; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá výzkumem a optimalizací postupu výstavby plavebního stupně Děčín s ohledem na plavební podmínky a převádění běžných a povodňových průtoků. V rámci výzkumu na hydraulickém fyzikálním modelu budou měřeny ...
  • Hydroenergetické využití sanačního průtoku MVE Železný Brod 

   Author: Barborka Petr; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Doucha Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V rámci této bakalářské práce jsem stanovil hydroenergetický potenciál jezu v Železném Brodě při využití předepsaného minimálního zůstatkového průtoku. Pomocí programu HEC - RAS byla vypočtena měrná křivka dolní vody. Byly ...
  • Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 

   Author: Vodrážková Lucie; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: LAGNER vÁCLAV
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout ...
  • Hydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšice 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Jareš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Vypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová ...
  • Hydrotechnické řešení jezu Radotín 

   Author: Adam Hromada; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   V bakalářské práci je řešen projekt plánovaného jezu Radotín se zaměřením na jezový uzávěr. V práci je provedeno porovnání jednotlivých typů jezových uzávěrů a výběr nejvhodnějšího z nich pro plánovaný jez. Vybraný uzávěr ...
  • Hydrotechnické stavby v povodí Libského potoka 

   Author: Ekl Vojtěch; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Břečka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá analýzou povodí Libského potoka se zaměřením na zhodnocení historické, současné a budoucí hydrotechnické stavby.
  • Malé vodní nádrže v povodí Jordánky 

   Author: Konejl Marek; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Měření Peltonovy turbíny v hydrotechnické laboratoři 

   Author: Koplík Tomáš; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Modelování transportu splavenin s využitím CFD 

   Author: Škařupová Eva; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelové a provozní charakteristiky axiální turbíny 

   Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude sloužit jako nástroj pro zpracování turbínových charakteristik pro Kaplanovu turbínu a její varianty. Práce obsahuje porovnání charakteristik strojů s různými ...
  • Možnosti energetického využití řeky Lomnice 

   Author: Trefil Martin; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti energetického využití toku Bystřice u Olomouce 

   Author: Konečný Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti hydroenergetického využití VD Chřibská 

   Author: Bušek Jan; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti obnovy hydroenergetického využití náhonu mlýnu Drahnov 

   Author: Holásek Mirko; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti obnovy mlýnského náhonu ve Velké nad Veličkou 

   Author: Mildner Michael; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti omezení vlivu výpadku MVE Miřejovice na průtokový režim 

   Author: Urbanová Eliška; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti řešení krátkých skluzů bezpečnostních přelivů 

   Author: Bezouška Jiří; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti využití energetického potenciálu jezu Vinec 

   Author: Landsdorf Aleš; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití energetického potenciálu toku Loděnice 

   Author: Popovič Radek; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti využití hydroenergetického potenciálu jezu Varnsdorf 

   Author: Kozler Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)