Now showing items 1-20 of 107

  • Analýza hydraulických jevů na jezu Křemelka 

   Author: Kuk Richard; Supervisor: Králík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza provozu MVE na základě archivních dat a měření in situ 

   Author: Eliška Zakouřilová; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce v první části představuje problematiku měření rychlostí proudění vody se zaměřením na přiváděcí objekty malých vodních elektráren. Dále se zabývá vyhodnocováním časové řady hydrologických dat a záznamů ...
  • Analýza retenční funkce nádrže Chřibská 

   Author: Kopecká Petra; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza retenční funkce poldru Třebovka II 

   Author: Poborská Jana; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza retenčních prostorů podél levého břehu Botiče v lokalitě Trojmezí 

   Author: Jansová Barbora; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza využitelnosti výpusti na VD Štěchovice 

   Author: Alžběta Sovová; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Richtr David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   V rámci této bakalářské práce je řešena problematika spodní výpusti (tunelu) ve III. poli vodního díla Štěchovice, která byla realizována za účelem převádění vody za stavby, a není pro účely výpustných objektů řádně vybavena. ...
  • Didaktický model přehrady Les Království 

   Author: Nikol Vypior; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na kvantifikaci hlavního účelu přehrady Les Království, kterým je ochrana před povodněmi. Práce je zaměřena na praktickou realizaci projektu pro státní podnik Povodí Labe, který zahrnuje ...
  • Ekonomické posouzení protipovodňových opatření ve Štěpánovicích 

   Author: Vágner David; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Urban Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je ekonomické posouzení protipovodňového opatření ve Štěpánovicích na řece Svratce. Posouzení bude provedeno pro čtyři varianty protipovodňového opatření. V závěru dojde k vyhodnocení a ...
  • Ekonomické posouzení retenčního účinku výhledové nádrže Borovnice na Svratce 

   Author: Ouhel Jan; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Jelínková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této práce je posoudit účinek výhledové nádrže Borovnice na protipovodňovou ochranu obcí ležících na řece Svratce. Pro řešení tohoto problému je použita metoda rizikové analýzy, kterou jsou stanoveny škody na ...
  • Environmentální a vodohospodářská studie výhledové vodní nádrže Vojnín 

   Author: Raganová Jana; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Environmentální a vodohospodářská studie výhledového vodního díla Nihošovice 

   Author: Soutor Jiří; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Fyzikální výzkum labyrintových přelivů s proměnlivou výškou přelivné hrany 

   Author: Václav Strejček; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
   Tato práce pojednává o výzkumu labyrintových přelivů se čtvercovým půdorysným tvarem a s proměnlivou výškou přelivné hrany. Cílem je vytvoření kapacitnějších a estetičtějších přelivů, než jsou v současnosti běžně používané. ...
  • Hydraulický výzkum postupu výstavby plevebního stupně Děčín 

   Author: Sedlák Václav; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá výzkumem a optimalizací postupu výstavby plavebního stupně Děčín s ohledem na plavební podmínky a převádění běžných a povodňových průtoků. V rámci výzkumu na hydraulickém fyzikálním modelu budou měřeny ...
  • Hydroenergetické využití sanačního průtoku MVE Železný Brod 

   Author: Barborka Petr; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Doucha Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V rámci této bakalářské práce jsem stanovil hydroenergetický potenciál jezu v Železném Brodě při využití předepsaného minimálního zůstatkového průtoku. Pomocí programu HEC - RAS byla vypočtena měrná křivka dolní vody. Byly ...
  • Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 

   Author: Vodrážková Lucie; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: LAGNER vÁCLAV
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout ...
  • Hydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšice 

   Author: Tůma Jan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Jareš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Vypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová ...
  • Hydrotechnické řešení jezu Radotín 

   Author: Adam Hromada; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Veselý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   V bakalářské práci je řešen projekt plánovaného jezu Radotín se zaměřením na jezový uzávěr. V práci je provedeno porovnání jednotlivých typů jezových uzávěrů a výběr nejvhodnějšího z nich pro plánovaný jez. Vybraný uzávěr ...
  • Hydrotechnické stavby v povodí Libského potoka 

   Author: Ekl Vojtěch; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Břečka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá analýzou povodí Libského potoka se zaměřením na zhodnocení historické, současné a budoucí hydrotechnické stavby.
  • Malé vodní nádrže v povodí Jordánky 

   Author: Konejl Marek; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Měření Peltonovy turbíny v hydrotechnické laboratoři 

   Author: Koplík Tomáš; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)