Now showing items 90-100 of 100

  • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
  • Zajištění bezpečnosti Bolešského rybníka při povodních 

   Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Bolešského rybníka v okrese Český Krumlov, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V práci je popsán současný ...
  • Zajištění bezpečnosti MVN Finklův rybník 

   Author: Marie Kozáková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Finklova rybníku v okrese Louny, v majetku Povodí Ohře, státní podnik. V práci je popsán současný stav funkčních ...
  • Zhodnocení metod transformace povodňové vlny v nádrži 

   Author: Adámková Eliška; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zhodnocení odtokových situací na povodí Botiče 

   Author: Kratina Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zhodnocení vodohospodářských funkcí a nebezpečí v povodí Mrliny 

   Author: Burian Vladimír; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšení energetického využití jezového stupně Klecany 

   Author: Lukeš Michael; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Změna srážko-odtokových poměrů v urbanizovaném území - Roztoky Žalov 

   Author: Kašpar Tomáš; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zpracování studie plavební komory ve 3D pro informační model 

   Author: Jan Sklenář; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Boříková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Výsledkem této práce je zpracovaná studie dlouhé plavební komory na Hořínském kanále a její 3D model v programu Revit. V úvodu práce je popisován současný stav a důvody proč by měla stavba vzniknout a možné varianty umístění ...
  • Zvýšení kapacity bezpečnostního přelivu Martiněves 

   Author: Kupa Ondřej; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvýšení retenční funkce nádrže Valcha na Cidlině 

   Author: Horák Ondřej; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)