• Hydraulický výzkum postupu výstavby plevebního stupně Děčín 

   Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Práce se zabývá výzkumem a optimalizací postupu výstavby plavebního stupně Děčín s ohledem na plavební podmínky a převádění běžných a povodňových průtoků. V rámci výzkumu na hydraulickém fyzikálním modelu budou měřeny ...
  • Hydroenergetické využití sanačního průtoku MVE Železný Brod 

   Autor: Barborka Petr; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: Doucha Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V rámci této bakalářské práce jsem stanovil hydroenergetický potenciál jezu v Železném Brodě při využití předepsaného minimálního zůstatkového průtoku. Pomocí programu HEC - RAS byla vypočtena měrná křivka dolní vody. Byly ...
  • Hydronergetické využití zbytkového spádu MVE Vydra 

   Autor: Vodrážková Lucie; Vedoucí práce: Nowak Petr; Oponent práce: LAGNER vÁCLAV
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití zbytkového spádu malé vodní elektrárny Vydra, nacházející se v obci Čeňkova Pila v CHKO Šumava. Cílem práce je zvolit vhodné koncepční řešení a následně navrhnout ...
  • Hydrotechnická studie technického stavu a provozních podmínek VD Horní Těšice 

   Autor: Tůma Jan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Jareš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Vypracovaná bakalářská práce má za cíl posoudit bezpečnost malé vodní nádrže Horní Těšice za zvýšeného povodňového průtoku. Pro vypracování bakalářské práce byly využity aktuální hodnoty N-letých průtoků a odvozená povodňová ...
  • Hydrotechnické stavby v povodí Libského potoka 

   Autor: Ekl Vojtěch; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Břečka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá analýzou povodí Libského potoka se zaměřením na zhodnocení historické, současné a budoucí hydrotechnické stavby.
  • Malé vodní nádrže v povodí Jordánky 

   Autor: Konejl Marek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Měření Peltonovy turbíny v hydrotechnické laboratoři 

   Autor: Koplík Tomáš; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Modelování transportu splavenin s využitím CFD 

   Autor: Škařupová Eva; Vedoucí práce: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti energetického využití řeky Lomnice 

   Autor: Trefil Martin; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti energetického využití toku Bystřice u Olomouce 

   Autor: Konečný Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti hydroenergetického využití VD Chřibská 

   Autor: Bušek Jan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti obnovy hydroenergetického využití náhonu mlýnu Drahnov 

   Autor: Holásek Mirko; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti obnovy mlýnského náhonu ve Velké nad Veličkou 

   Autor: Mildner Michael; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti omezení vlivu výpadku MVE Miřejovice na průtokový režim 

   Autor: Urbanová Eliška; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti řešení krátkých skluzů bezpečnostních přelivů 

   Autor: Bezouška Jiří; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Možnosti využití energetického potenciálu jezu Vinec 

   Autor: Landsdorf Aleš; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti využití energetického potenciálu toku Loděnice 

   Autor: Popovič Radek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Možnosti využití hydroenergetického potenciálu jezu Varnsdorf 

   Autor: Kozler Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh jezu pro MVE Na valše - Frýdlant 

   Autor: Exner Mikuláš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh malé vodní elektrárny Hostěnice - Písty 

   Autor: Janouš Pavel; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)