Now showing items 1-20 of 48

  • Studie tramvajové smyčky Trojská (Praha) 

   Author: Štěpán Heller; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování a posouzení návrhů možného řešení plánované tramvajové smyčky Trojská a parkoviště P+R v oblastech Troja a Trojská brána na Praze 7. Obsahem práce je popis řešené lokality a ...
  • Návrh nové železniční trati Jaroměř - Trutnov 

   Author: David Černý; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Břešťovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
   Diplomová práce se zabývá variantním řešením nové železniční trati v úseku Jaroměř – Trutnov učené pouze pro osobní dopravu. Součástí řešení je návrh napojení na stávající trať v Jaroměři a Trutnově. Návrh je zpracován v ...
  • Možnosti ukončení tramvajové trati v lokalitě Jinonice 

   Author: Roman Švadlena; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je vypracování studie možností ukončení výhledově plánovaného prodloužení tramvajové trati, která je v současné době ukončena v obratišti u stanice metra „B“ - Radlická. V souvislosti se ...
  • Návrh technologie a plánu pro obnovu železničního spodku v úseku Plzeň–Nýřany 

   Author: Martin Turek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Petrásek Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce nejprve uvádí souhrn o metodách rekonstrukce železničního spodku z pohledu technologie. Dále se zaměřuje na kontinuální metodu obnovy, tj. bez snášení kolejového roštu, kterou porovnává s metodou konvenční, ...
  • Tramvajová trať Vršovice - Michle (Praha) 

   Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Předmětem diplomové práce je zpracování studie úseku východní tramvajové tangenty mezi oblastmi Vršovice – Michle a vytvořit tak variantní návrhy, které se vyhýbají rozvojovému území Bohdalec – Slatiny. Práce obsahuje popis ...
  • Porovnání statické zatěžovací zkoušky pro hodnocení pražcového podloží vysokorychlostních železničních tratí dle francouzské, německé a české metodiky 

   Author: Jiří Pospíšil; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Jedním z celosvětových problémů týkajících se nejen oboru železničního stavitelství je nejednotnost zkušebních postupů, kterými se prověřuje kvalita zhotoveného díla. V oboru železničního stavitelství je to například ...
  • Studie obnovy úseku železniční trati Lovečkovice – Levín 

   Author: Michael Kolačný; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Novotná Klaudia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
   Diplomová práce se zabývá obnovou železniční trati Velké Březno – Úštěk v úseku Lovečkovice – Levín. Obnovovanou tratí je muzeální trať, která je ve vlastnictví spolku Zubrnická museální železnice. Z tohoto důvodu nebyl ...
  • Možnosti využití dynamického triaxiálního lisu pro analýzu pražcového podloží 

   Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Miča Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití dynamického triaxiálního přístroje při analýze vrstev pražcového podloží. Působením cyklického napětí v dynamickém triaxiálním přístroji se vyvodí zatížení, kterým působí ...
  • Rekonstrukce železniční trati 061 v úseku Veleliby (mimo) - Jičín (mimo) 

   Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Diplomová práce se zabývá návrhem variant rekonstrukce železniční trati č. 061 v úseku Veleliby(mimo) – Jičín (mimo). Jsou zpracovány 3 varianty řešení. Varianta č. 1 – optimalizace respektuje vedení po stávajícím tělese, ...
  • Prověření možnosti zvýšení rychlosti železniční trati v úseku Chomutov – Karlovy Vary v návaznosti na plánovanou větev Rychlých spojení Praha – Most 

   Author: Tomáš Opat; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce prověřuje možnost zvýšení traťové rychlosti v úseku Chomutov – Karlovy Vary. Práce obsahuje tři varianty směrového řešení trasy, které zvyšují rychlost až na 160 km/h. Pro dvě z navržených variant bylo ...
  • Studie tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník 

   Author: Tereza Brunerová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je zpracování studie dispozičního umístění nové tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník. Práce obsahuje textovou část a výkresovou část. První část práce obsahuje rešerši souvisejících norem ...
  • Posouzení protihlukových stěn měřením in-situ pomocí akustické kamery 

   Author: Jan Vedral; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Vaňková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato práce posuzuje z hlediska hluku vybrané protihlukové stěny na IV. železničním koridoru v Česku. Vstupem je in-situ měření akustickou kamerou Bionic L-112 Array. Následuje analýza v programu Noise Inspector. Základem ...
  • Posouzení kvality geometrických parametrů koleje ve vybraných úsecích s provozním ověřováním geokompozitu pod kolejovým ložem 

   Author: Zuzana Mašková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou měření a hodnocení geometrických parametrů koleje na úsecích s provozním ověřováním geokompozitu. V úvodní části práce je provedena rešerše, ve které jsou vysvětleny základní pojmy, ...
  • Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou 

   Author: Vágnerová Jitka; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Orálek Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu do Podbaby) po křižovatku Čimická - K ...
  • Návrh železničního spojení České Budějovice - st. hranice s Rakouskem (směr Summerau) s návrhovou rychlostí až 200 km/h 

   Author: Vandrovec Radek; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem trasování železniční trati České Budějovice - státní hranice s Rakouskem (směr Linz) v nové stopě. Trať je navržena jako konvenční s návrhovou rychlostí až 200 km/h. Práce porovnává dvě ...
  • Napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť 

   Author: Šuk Jan; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Bonev Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem možného napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť ve správě SŽDC. Práce obsahuje dvě varianty řešení napojení do nejvhodnější železniční stanice a vybraná varianta je detailněji ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č.325 v úseku žst. Štramberk (mimo) - žst. Veřovice (včetně) 

   Author: Pavelková Barbora; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Zvěřina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V této diplomové práci byly vypracovány varianty rekonstrukce železniční tratě č. 325 v úseku Štramberk (mimo) - Veřovice (včetně). Současně byla řešena rekonstrukce železniční stanice Veřovice. První varianta je vedena s ...
  • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Liberec - st.hranice s Polskem s návrhovou rychlostí 200 km/h, variantně až 300 km/h 

   Author: Kuna Aleš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V práci je navržena část železniční trasy rychlého spojení Praha - Wrocław na českém území vedená přes Liberec. Návrh je proveden ve dvou odlišných variantách. První varianta je určena pro smíšenou dopravu osobních a ...
  • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw s návrhovou rychlostí 250 km/h, variantně až 350 km/h 

   Author: Smutek Lukáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Babič Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw. Trasa musí splňovat parametry vysokorychlostních tratí a také musí vyhovovat platným technickým normám a technickým specifikacím interoperability. ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č.311 v úseku žst. Horní Lipová - žst. Lipová Lázně 

   Author: Neslová Nelly; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je návrh rekonstrukce železniční tratě č. 311 v úseku žst. Horní Lipová (včetně) - žst. Lipová Lázně (včetně). Mezistaniční úsek je řešen v pěti variantách v rozmezí od 50 km/h do 90 km/h. Další ...