Now showing items 99-118 of 188

  • Recyklace vozovky s využitím pěnoasfaltu 

   Author: Mašek Ondřej; Supervisor: Vacín Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce komunikace U Břehu, Praha 15 

   Author: Angelisová Petra; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Rekonstrukce náměstí Míru v Mladé Boleslavi 

   Author: Adamů Jan; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Rekonstrukce Palackého třídy v Pardubicích 

   Author: Čáslavský Tomáš; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Rekonstrukce silnice II/304 Bohuslavice - Opočno 

   Author: Škorpilová Aneta; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování projektu rekonstrukce silnice II/304 s vyřešením problémových míst v rámci odvodnění, rekonstrukce chodníku a vytvoření autobusových zastávek.
  • Rekonstrukce silnice II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd 

   Author: Jorová Michaela; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Hoke Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/501 v úseku Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd. Důraz byl při jejím zpracování kladen na zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden ...
  • Rekonstrukce silnice III/3195 - Slatina nad Zdobnicí 

   Author: Prášek Josef; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Němec Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/3195 v úseku od obce Kameničná až ke konci obce Slatina nad Zdobnicí a převážnou část úseku tvoří průtah touto obcí. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, ...
  • Rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce 

   Author: Píha Lukáš; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Kolcun Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Zadání diplomové práce je rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce. Práce byla zpracována v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Práce bude obsahovat fotodokumentaci, textovou a výkresovou část. ...
  • Rekonstrukce ulice Husitská - Praha 3 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Rekonstrukce ulice Koněvova, Praha 3 

   Author: Staněk Vojtěch; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Rekonstrukce uličního prostoru ulice Nad Botičem a U Břehu, Praha 15 

   Author: Kolář Karel; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská v Jílovišti 

   Author: Matznerová Kamila; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Revitalizace okolí Třešňovky v Trojmezí - Praha 15 

   Author: Chroustovský Pavel; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Rozsah a podmínky zavedení výkonnostního zpoplatnění komunikací pro individuální automobilovou dopravu v Praze 

   Author: Ivasienko Petr; Supervisor: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozšíření D7 u exitu 5 a napojení ČSPHM - Středokluky 

   Author: Václavík Daniel; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Horálková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem této diplomové práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni DÚR na exitu 5 z dálnice D7 u města Středokluky, která rozšiřuje stávající dálnice na nové šířkové uspořádání D 33,5 a s tím související úprava ...
  • Rozšíření levé odpočívky Střechov na D1 km 52,3 

   Author: Štangl Tomáš; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Cílem této diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace bude obsahovat rozšíření levé odpočívky Střechov nad Sázavou, která se nachází na dálnici D1 na 52,5 km směrem na Prahu. ...
  • Rozšíření pohybových ploch, letiště Pardubice 

   Author: Karda Aleš; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Rozšíření průmyslové zóny - Vrchlabí 

   Author: Zapadlo Jiří; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Rychlostní silnice R7 úsek Sulec - Chlumčany 

   Author: Erbanová Petra; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Řešení cyklistické dopravy v Mladé Boleslavi 

   Author: Zemanová Veronika; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)