Now showing items 1-20 of 223

  • Alternativní podkladní hydraulicky stmelené vrstvy 

   Author: Šedina Jakub; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza bezpečnosti provozu na komunikační síti Mladoboleslavského okresu 

   Author: Svoboda Jan; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza bezpečnosti silničního provozu Středočeského kraje 

   Author: Sauko Josef; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Author: Tittelbach Matyáš; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dopravní nehodovosti na silniční síti, kon-krétně na úrovňových křižovatkách silnic I. tříd se silnicemi I. a II. třídy. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti ...
  • Analýza nehodovosti na vybraném silničním tahu 

   Author: Willant Viktor; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza nehodových míst v Karlovarském okrese 

   Author: Hergezel Jakub; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Asfaltové směsi a technologie pro ložné vrsvy vozovek s dlouhodobou životností 

   Author: Landa Filip; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá konceptem vozovek s dlouhou životností a návrhem asfaltové směsi SMA L 16 S použitelné v tomto konceptu do ložné vrstvy vozovky. Text práce je rozdělen na tři hlavní části. V první, rešeršní ...
  • Asfaltové směsi s pojivy CRmB a vyšším podílem R-materiálu 

   Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přidávání R-materiálu do asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Pro zhodnocení vlivu R-materiálu na mechanické vlastnosti těchto směsí byly vyrobeny ...
  • Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu modifikované v míchacím procesu 

   Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Teoretická část se zabývá vlastnostmi asfaltových pojiv, jejich výrobou a rozdělením s důrazem na pojiva modifikovaná. Vysvětluje pojem stárnutí v souvislosti s asfaltovými pojivy a způsoby rejuvenace. Seznamuje s pojmem ...
  • Asfaltové směsi typu VMT se zvýšeným podílem asfaltového R-materiálu a různými typy asfaltových pojiv 

   Author: Miláčková Kristýna; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Asfaltové úpravy snižující hluk 

   Author: Krousová Karolína; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Bazén Cheb - Dopravní řešení 

   Author: Vaníková Jana; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Bezpečnost provozu na silniční síti, Pardubický kraj 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Cyklotrasa A113 Slivenec - Řeporyje 

   Author: Huněk Jan; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V předložené diplomové práci je zpracován návrh cyklotrasy. Jedná se o nejkratší spojnici mezi městskými částmi Řeporyje a Slivenec. Jde o předprojektovou přípravu ve fázi DÚR. Práce je rozdělena na pět částí. V první části ...
  • Dálniční přivaděč Rakovník - D6 

   Author: Jiráň Ivo; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem práce je návrh dálničního přivaděče z Rakovníka směrem k dálnici D6. Návrh zahrnuje rekonstrukci stávající silnice II/229 a novou část silnice II/229 v katastrálním území Lišany. Dále vytvoření připojení nové trasy ...
  • Degradační modely vozovky a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

   Author: Fazekas Karel; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce je zaměřená na popis viskoelastického chování netuhé vozovky, teoretické principy a návrhové metody používané v České republice a zahraničí. V práci jsou popsány obecné metody výzkumu viskoelastických ...
  • Dopravní modelování křižovatky Na Jelenách - K Hrnčířům 

   Author: Pešek Robin; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Dopravní modelování křižovatky na Litochlebském náměstí 

   Author: Skyba Štěpán; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Dopravní modelování křižovatky v Mladé Boleslavi 

   Author: Fanta Jan; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní modelování okružní křižovatky Vítězné náměstí 

   Author: Sedlačik Ivan; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)