• Alternativní podkladní hydraulicky stmelené vrstvy 

   Autor: Šedina Jakub; Vedoucí práce: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza bezpečnosti provozu na komunikační síti Mladoboleslavského okresu 

   Autor: Svoboda Jan; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza bezpečnosti silničního provozu Středočeského kraje 

   Autor: Sauko Josef; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza nehodovosti na úrovňových křižovatkách 

   Autor: Tittelbach Matyáš; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Straka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou dopravní nehodovosti na silniční síti, kon-krétně na úrovňových křižovatkách silnic I. tříd se silnicemi I. a II. třídy. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti ...
  • Analýza nehodovosti na vybraném silničním tahu 

   Autor: Willant Viktor; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Analýza nehodových míst v Karlovarském okrese 

   Autor: Hergezel Jakub; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Asfaltové směsi a technologie pro ložné vrsvy vozovek s dlouhodobou životností 

   Autor: Landa Filip; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá konceptem vozovek s dlouhou životností a návrhem asfaltové směsi SMA L 16 S použitelné v tomto konceptu do ložné vrstvy vozovky. Text práce je rozdělen na tři hlavní části. V první, rešeršní ...
  • Asfaltové směsi typu VMT se zvýšeným podílem asfaltového R-materiálu a různými typy asfaltových pojiv 

   Autor: Miláčková Kristýna; Vedoucí práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Asfaltové úpravy snižující hluk 

   Autor: Krousová Karolína; Vedoucí práce: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Bazén Cheb - Dopravní řešení 

   Autor: Vaníková Jana; Vedoucí práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Bezpečnost provozu na silniční síti, Pardubický kraj 

   Autor: Nováček Jakub; Vedoucí práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Cyklotrasa A113 Slivenec - Řeporyje 

   Autor: Huněk Jan; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V předložené diplomové práci je zpracován návrh cyklotrasy. Jedná se o nejkratší spojnici mezi městskými částmi Řeporyje a Slivenec. Jde o předprojektovou přípravu ve fázi DÚR. Práce je rozdělena na pět částí. V první části ...
  • Dálniční přivaděč Rakovník - D6 

   Autor: Jiráň Ivo; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem práce je návrh dálničního přivaděče z Rakovníka směrem k dálnici D6. Návrh zahrnuje rekonstrukci stávající silnice II/229 a novou část silnice II/229 v katastrálním území Lišany. Dále vytvoření připojení nové trasy ...
  • Degradační modely vozovky a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

   Autor: Fazekas Karel; Vedoucí práce: Žák Josef; Oponent práce: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce je zaměřená na popis viskoelastického chování netuhé vozovky, teoretické principy a návrhové metody používané v České republice a zahraničí. V práci jsou popsány obecné metody výzkumu viskoelastických ...
  • Dopravní modelování křižovatky Na Jelenách - K Hrnčířům 

   Autor: Pešek Robin; Vedoucí práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Dopravní modelování křižovatky na Litochlebském náměstí 

   Autor: Skyba Štěpán; Vedoucí práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Dopravní modelování křižovatky v Mladé Boleslavi 

   Autor: Fanta Jan; Vedoucí práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní modelování okružní křižovatky Vítězné náměstí 

   Autor: Sedlačik Ivan; Vedoucí práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení oblasti náměstí Milady Horákové v Plzni 

   Autor: Matoušek David; Vedoucí práce: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědina 

   Autor: Sochůrek Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a ...