Zobrazují se záznamy 1-20 z 42

   Klíčové slovo
   ageing index, asphalt mix ageing, stiffness modulus, the resistance to frost cracking [1]
   aging of the asphalt mixtures, laboratory methods of aging, stiffness modulus, crack propagation, fraction toughness, void ration of the asphalt mixtures [1]
   asfaltová směs, přísady snižující viskozitu, syntetické vosky, R-materiál, rejuvenátory, modul tuhosti, odolnosti proti účinkům vody, odolnosti proti šíření trhliny [1]
   Asfaltová směs, SMA, R-materiál, recyklace, recyklace za horka na obalovně [1]
   Asfaltová směsi RBL, asfaltová směsi VMT, zvýšený obsah asfaltového pojiva, modifikované asfaltové pojivo, příčný tah, modul tuhosti, odolnost vůči šíření trhlin, citlivost vůči účinkům vody, odolnost vůči vzniku trvalých deformací, tah za ohybu, relaxace asfaltových směsí, tenké obrusné vrstvy, asfaltové směsi s vlákny, výpočet konstrukce vozovky [1]
   Asphalt mixture, SMA, R-material, recycling, hot off site recycling [1]
   Asphalt mixture, viscosity reducing additives, synthetic waxes, reclaimed asphalt, rejuvenators, stiffness modulus, water susceptibility, cracks propagation in the low temperature range [1]
   Bezděčín,D10,Mimoúrovňová křižovatka Bezděčín,silnice I/16,silnice I/38, silnice II/610 [1]
   Bezděčín,D10,Road flyover,road I/16, road I/38, road II/610 [1]
   bicycle, bike, rack, parking, station, bikesharing, public bicycle sharing [1]
   Bus rapid transit, BRT, BHLS, metrobus, BRT Standard [1]
   Bypass, National road, crossroads, relocation,modernization [1]
   D1, Prague Circuit, Vestec, multi-criteria evaluation, study [1]
   D1, Pražský okruh, Vestec, multikriteriální hodnocení, studie [1]
   dopravní nehodovost, úrovňová křižovatka, světelné signalizační zařízení [1]
   index stárnutí, stárnutí asfaltových směsí, modul tuhosti, odolnost vůči mrazové trhlině [1]
   jízdní kolo, cyklostojan, stojan, parkování, odstavení, stanoviště, bikesharing, veřejné sdílení kol [1]
   Obchvat, silnice I. třídy, křižovatka, přeložka,modernizace [1]
   Odpadové sklo, pěnové sklo, fotovoltaické panely, konstrukce vozovky, křivka zrnitosti, maximální suchá objemová hmotnost, IBI, CBR [1]
   Pavement damages, Asphalt pavement, Block pavement, TP 82, Pavement horizontal load. [1]