Now showing items 46-65 of 188

  • Laboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristiky 

   Author: Kotoušová Adriana; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně ...
  • Letiště Chomutov, rekonstrukce provozních ploch 

   Author: Ludvík Jan; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Letiště Praha Točná 

   Author: Tomášek Václav; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Mapa okružních křižovatek v Praze 

   Author: Rácz Lukáš; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mezinárodní letiště Líně - Napojení komerční zóny na silniční síť 

   Author: Bacík Jakub; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Mimoúrovňová křižovatka Bezděčín 

   Author: Křížek Karel; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Nejedlý Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce se zabývá úpravou stávající D10 v prostoru MÚK Bezděčín.
  • Mimoúrovňová křižovatka Běchovice 

   Author: Pavlík Jan; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá posouzením a výběrem vhodného tvaru a následným návrhem MÚK Běchovice. Křižovatka se nachází v k.ú. Běchovice jihovýchodně od obce na křížení přeložky silnice I/12 a silnice III/0126. Přeložka ...
  • Mimoúrovňová křižovatka Koloděje 

   Author: Malinská Lucie; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Obsahem diplomové práce je návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice I/12 a silnice III/33310. Směrové a výškové řešení přeložky silnice I/12 bylo součástí zadání, stejně jako návrhová kategorie S24,5/100. Silnice ...
  • mimoúrovňová křižovatka Újezd nad Lesy 

   Author: Mašata Daniel; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce zpracovává návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice první třídy I/12 a silnice třetí třídy III/33313 v katastrálním území Újezd nad Lesy. Přeložka silnice první třídy se napojuje na D0-Pražský ...
  • Mimoúrovňová křižovatka Velvary 

   Author: Kunc Petr; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Hrdina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této vysokoškolské kvalifikační práce je návrh úpravy křižovatky 2 stávajících silnic tak, aby bylo možné do této křižovatky napojit další komunikaci, tedy plánovaný obchvat blízkého města. Řešení je navrženo dle ...
  • Možnosti snižování pracovních teplot u směsí litých asfaltů 

   Author: Šmejkalová Dana; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Možnosti substituce pojiva v asfaltových směsích 

   Author: Vacková Pavla; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Možnosti využití radaru SR4 na silniční síti ČR 

   Author: Gottwald Filip; Supervisor: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možnosti zkoušení pevnostních a deformačních charakteristik směsí recyklace za studena 

   Author: Matoušek David; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Multikriteriální posouzení křižovatky Kunratická spojka - Vídeňská 

   Author: Kopeček Lukáš; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • MÚK - Úlibice 

   Author: Karel Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • MÚK Chomutice 

   Author: Kučera Filip; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh cyklistické doprovodné infrastruktury na území MČ Praha 7 

   Author: Křečková Martina; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem cyklistické doprovodné infrastruktury na území Městské části Praha 7. Hlavním problémem řešeným v práci je nedostatečný počet stojanů k odkládání jízdních kol ve městě. Kromě ...
  • Návrh dopravního řešení sportovně rekreačního centra na Groši 

   Author: Bambulová Hana; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-02)
  • Návrh dopravního zklidnění v části průtahu silnice II/610 městem Brandýs nad Labem 

   Author: Semerád Jan; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)