Now showing items 12-31 of 188

  • Cyklotrasa A113 Slivenec - Řeporyje 

   Author: Huněk Jan; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V předložené diplomové práci je zpracován návrh cyklotrasy. Jedná se o nejkratší spojnici mezi městskými částmi Řeporyje a Slivenec. Jde o předprojektovou přípravu ve fázi DÚR. Práce je rozdělena na pět částí. V první části ...
  • Dálniční přivaděč Rakovník - D6 

   Author: Jiráň Ivo; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem práce je návrh dálničního přivaděče z Rakovníka směrem k dálnici D6. Návrh zahrnuje rekonstrukci stávající silnice II/229 a novou část silnice II/229 v katastrálním území Lišany. Dále vytvoření připojení nové trasy ...
  • Degradační modely vozovky a stanovení odolnosti proti trvalým deformacím 

   Author: Fazekas Karel; Supervisor: Žák Josef; Opponent: Vavřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Tato diplomová práce je zaměřená na popis viskoelastického chování netuhé vozovky, teoretické principy a návrhové metody používané v České republice a zahraničí. V práci jsou popsány obecné metody výzkumu viskoelastických ...
  • Dopravní modelování křižovatky Na Jelenách - K Hrnčířům 

   Author: Pešek Robin; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Dopravní modelování křižovatky na Litochlebském náměstí 

   Author: Skyba Štěpán; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Dopravní modelování křižovatky v Mladé Boleslavi 

   Author: Fanta Jan; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dopravní modelování okružní křižovatky Vítězné náměstí 

   Author: Sedlačik Ivan; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení oblasti náměstí Milady Horákové v Plzni 

   Author: Matoušek David; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědina 

   Author: Sochůrek Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice 

   Author: Bernášek Jaroslav; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Lambert Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice. Součástí práce je dopravní průzkum v dané lokalitě a jeho vyhodnocení. Návrh má formu studie a je řešen ve třech variantách. Důraz ...
  • Dopravní řešení průtahu silnice II/268 v ulici Sloupská v Novém Boru 

   Author: Frančík Petr; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní řešení Strossmayerova náměstí 

   Author: Kareš Jakub; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kovařík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce je vytvořit a posoudit několik různých variant dopravního řešení na Strossmayerově náměstí v Praze. Aktuální stav náměstí a přilehlých prostor je neuspokojivý především z pohledu chodců, kteří jsou nuceni ...
  • Dopravní řešení v nové zástavbě městské části Prahy 12 - Komořany 

   Author: Zahradníková Martina; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení v obci Loučeň 

   Author: Cabrnochová Nina; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní řešení v ulici Čs.Exilu 

   Author: Jíra Jakub; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Dopravní studie proveditelnosti vybrané oblasti v Kolíně 

   Author: Šebesta Adam; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Efektivnost provozu světelně řízených křižovatek v době nízkých intenzit provozu 

   Author: Kolečko Petr; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Funkční charakteristiky asfaltových pojiv s mikromletou pryží a různými typy katalyzátorů a chemických přísad 

   Author: Soukupová Lucie; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Fyzické oddělení cyklistické dopravy 

   Author: Drbohlav Jiří; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Georadar a nedestruktivní metody diagnostiky vozovek 

   Author: Mužík Martin; Supervisor: Eichler Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)