Now showing items 1-20 of 235

  • Silnice II/410 obchvat Jemnice 

   Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Cílem mé diplomové práce „Silnice II/410 obchvat Jemnice“ je návrh přeložky dané komunikace. Obchvat Jemnice je součástí souboru plánovaných staveb „Severojižní propojení kraje Vysočina“, které mají cíl zkapacitnit a ...
  • Dopravní řešení úpravy silnice III/11626 v Mníšku pod Brdy 

   Author: Jana Kejdanová; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pešťál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Cílem této diplomové práce je návrh studie dopravního řešení úpravy stávající silnice III/11626 jako průjezdního úseku ve vymezeném rozsahu v Mníšku pod Brdy, včetně dalších vybraných míst, majících vliv na dopravu v řešené ...
  • Variantní řešení křižovatky Bechyňská - Laudova v Táboře 

   Author: Gabriela Juppová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Černý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Bechyňská a Laudova a přilehlého okolí. Řešené území se nachází ve městě Tábor v Jihočeském kraji. Návrh rekonstrukce je vypracován ve třech variantních řešeních. ...
  • Dopravní řešení úpravy silnice III/00715 v Buštěhradě 

   Author: David Kučera; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Polák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu úprav stávající silnice III/00715 v Buštěhradě, včetně dalších vytipovaných míst. Návrh bude vypracován v rozsahu studie proveditelnosti. Hlavním záměrem je zvýšit bezpečnost ...
  • Silnice I/13 obchvat města Cvikov 

   Author: Jaroslav Medáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem diplomové práce je studie obchvatu města Cvikov. Cílem projektu je redukce dopravy v městě Cvikov a pohodlnější cestování z pohledu řidičů. Obchvat je přeložkou silnice I/13, který je zpracovaný ve 4 variantách ...
  • Přeložka silnice II/240 v úseku od dálnice D7 po Kralupy nad Vltavou 

   Author: Karolína Rysová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Daniel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Tato práce se zabývá kompletním návrhem silnice druhé třídy v úseku dlouhém přibližně 10 km, včetně návaznosti na stávající silniční síť. Návrh je v podrobnosti DÚR (Dokumentace k územnímu rozhodnutí). Silnice je navržena ...
  • Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření 

   Author: Marie Damková; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Předmětem této diplomové práce je návrh přestavby křižovatek a ulic v Praze 6. Jedná se o křižovatky ulic Pod Kaštany – Jaselská – Pelléova a Rooseveltova – Českomalínská a části ulic Na Větrníku a Drnovská. Řešení křižovatek ...
  • Křižovatka ulic Plzeňská a Na Výhledech v obci Zbůch 

   Author: Tereza Čásová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Szabó Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem této diplomové práce je projekt křižovatky ulic Plzeňská x Na Výhledech v obci Zbůch. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je technická studie, která navrhuje jednotlivé varianty návrhu, včetně porovnání ...
  • Vítězné náměstí - posouzení vybraných variant řešení dle urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2018 

   Author: Tereza Vyskočilová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Předmětem této diplomové práce je kapacitní posouzení variant řešení Vítězného náměstí, které postoupily do druhého kola soutěže v roce 2018. Snahou je ukázat, jak by dopadl výběr variant, kdyby návrhy byly posuzovány i z ...
  • Beroun, ulice Na Dražkách, U Archivu, řešení uličního prostoru komunikací u plánované školy a školky 

   Author: David Pezl; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Předmětem této diplomové práce je návrh řešení komunikací, které budou zajišťovat dopravní napojení plánované školy a školky, které budou umístěny na pozemcích bývalé textilní továrny Tiba ve městě Beroun. Návrh je řešen ...
  • Projekt obchvatu města - II/610 Paralelní obchvat Mladé Boleslavi 

   Author: Tereza Nová; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Svoboda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem řešení této diplomové práce je paralelní obchvat Mladé Boleslavi, který je veden v chybějícím úseku silnice II/610 mezi MÚK Bezděčín a MÚK Kosmonosy. Cílem projektu je propojení mimoúrovňových křižovatek tak, aby ...
  • Návrh obchvatu města Horní Planá a dopravní zklidnění současného průtahu 

   Author: Jan Pikora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Nejedlý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Cílem této diplomové práce je návrh obchvatu města Horní Planá. Obchvat bude přeložkou silnice I/39, která nyní prochází Horní Planou formou průtahu. Na navrženém obchvatu budou zřízeny úrovňové křižovatky pro napojení ...
  • Polní cesta s cyklotrasou Jizera v úseku Mnichovo Hradiště - Bakov nad Jizerou 

   Author: Mihajlo Obradović; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem diplomové práce je vypracování technické studie proveditelnosti, která se zabývá návrhem a posouzením tří variant cyklotrasy, která z větší části kopíruje břeh řeky Jizery a spojuje města Mnichovo Hradiště a Bakov ...
  • Obchvat silnice I/34 obcí Věž - Skála 

   Author: Michael Pilař; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem diplomové práce je vypracování studie návrhu obchvatu silnice I/34 obcí Věž a místní části Skála za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obce. Pro návrh obchvatu je nutné seznámení s problematikou daného ...
  • Variantní řešení okružní křižovatky ve městě Třeboň 

   Author: Andrea Černá; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Lukeš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá variantním návrhem okružní křižovatky ve městě Třeboň. Hlavním cílem diplomové práce je navýšení kapacity okružní křižovatky ve městě Třeboň.
  • Obchvat silnice I/11 obce Žamberk 

   Author: Lukáš Vala; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem diplomové práce je navržení variantního řešení obchvatu města Žamberk. Vypracování studie zahrnuje seznámení se s danou lokalitou a řešenou problematikou, návrh variantních řešení lokality a následné vyhodnocení ...
  • SOKP 518 Ruzyně-Suchdol 

   Author: Bence Tolnai; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je silniční okruh kolem Prahy (SOKP) v úseku Ruzyně-Suchdol (úsek 518). Práce se zabývá napojením dálnice D0 na stávající okolní komunikace. Nejprve je proveden návrh formou vyhledávací studie ...
  • Posouzení vlivu rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s vysokým obsahem R-materiálu 

   Author: Jiří Jindra; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku asfaltových směsí se zvýšeným podílem R--materiálu a využití rejuvenátorů nebo vhodných typů asfaltových pojiv. Obecně je shrnut účel rejuvenačních přísad, jakož i jejich ...
  • Návrh rekonstrukce Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou 

   Author: Barbora Louthanová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Belda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce řeší návrh rekonstrukce Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou, včetně obratiště autobusu u vlakového nádraží a parkoviště u náměstí Míru. V první části diplomové práce byla zpracována studie ...
  • II/116 Jinočany - Hlásná Třebáň, přeložka silnice - studie proveditelnosti 

   Author: Matej Králik; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit studii uskutečnitelnosti přeložky silnice II/116 Jinočany – Hlásná Třebáň. Byly navrhnuté dvě varianty so směrovým a výškovém vedením komunikace, včetně konstrukce vozovky a napojení ...