Now showing items 1-20 of 217

  • Návrh rekonstrukce Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou 

   Author: Barbora Louthanová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Belda Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Tato diplomová práce řeší návrh rekonstrukce Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou, včetně obratiště autobusu u vlakového nádraží a parkoviště u náměstí Míru. V první části diplomové práce byla zpracována studie ...
  • II/116 Jinočany - Hlásná Třebáň, přeložka silnice - studie proveditelnosti 

   Author: Matej Králik; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit studii uskutečnitelnosti přeložky silnice II/116 Jinočany – Hlásná Třebáň. Byly navrhnuté dvě varianty so směrovým a výškovém vedením komunikace, včetně konstrukce vozovky a napojení ...
  • Silnice I/23 obchvat města Kardašova Řečice 

   Author: Ondřej Strnad; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vyhnálek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Předmětem této diplomové práce je návrh přeložky komunikace I/23 (obchvat města Kardašova Řečice) v koordinaci s variantou investičního záměru Správy železnic věnující se přeložce stávající železniční trati Veselí nad ...
  • Numerická analýza cementobetonové vozovky s ohledem na transportní procesy 

   Author: Jakub Veselý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Analýza cementobetonových vozovek je komplexní problém. Většina pozornosti je obvykle soustředěna na kolové zatížení, naopak nesilovému zatížení teplotou není věnována dostatečná pozornost. V této práci jsou důkladně ...
  • Návrh rekonstrukce vybraných křižovatek a oblastí v Praze 6 

   Author: Michal Janoušek; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce vybraných křižovatek a oblastí v Praze 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za cíl sledování všech účastníků provozu. Na základě vyhodnocení průzkumu ...
  • Návrh dopravního řešení v severozápadní oblasti MČ Praha - Dubeč 

   Author: Petr Landa; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Polič Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem diplomové práce je posouzení stávajícího stavu vybraných místních komunikací v oblasti MČ Prahy – Dubeč. V této lokalitě byl proveden podrobný dopravní průzkum, který měl za cíl celkové vyhodnocení dopravní situace ...
  • Asfaltové směsi s pojivy CRmB a vyšším podílem R-materiálu 

   Author: Aneta Kovačová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá možností přidávání R-materiálu do asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Pro zhodnocení vlivu R-materiálu na mechanické vlastnosti těchto směsí byly vyrobeny ...
  • Městský okruh - Libeňská spojka: MÚK K Žižkovu - Spojovací 

   Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce zpracovává úsek povrchové komunikace Spojovací od křižovatky Jarov po Vysočanské náměstí. Součástí úseku je také mimoúrovňová křižovatka K Žižkovu. Diplomová práce vychází z urbanisticko-dopravní studie z ...
  • Studie modernizace prostoru místní komunikace ulice V Holešovičkách 

   Author: Ondřej Růžička; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato práce se zabývá modernizací místní komunikace ulice V Holešovičkách a navazuje na veřejně dostupnou studii této ulice. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, z něhož projektová dokumentace ...
  • Jižní obchvat Mělníka 

   Author: Štěpán Popek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této práce je návrh jižního obchvatu města Mělníka ve Středočeském kraji s důrazem na technické a krajinářské limity území. Obchvat propojuje silnici I/9 s nově navrženou silnicí ze studie Mott MacDonald, která řeší ...
  • Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu modifikované v míchacím procesu 

   Author: Filip Hlávka; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Vacková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Teoretická část se zabývá vlastnostmi asfaltových pojiv, jejich výrobou a rozdělením s důrazem na pojiva modifikovaná. Vysvětluje pojem stárnutí v souvislosti s asfaltovými pojivy a způsoby rejuvenace. Seznamuje s pojmem ...
  • Vliv frakce kameniva 0/2, 2/4 a 0/4 na vlastnosti asfaltové směsi 

   Author: Jiří Fikar; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Kašpárek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce zkoumá výhody použití kameniva frakcí 0/2 mm a 2/4 mm namísto kameniva frakce 0/4 mm. V teoretické části je popsán rozdíl mezi prací s kamenivem frakce 0/4 mm a prací s kamenivem frakcí 0/2 mm a 2/4 mm. ...
  • Variantní řešení křižovatky silnic II/214 a III/2148 v Chebu 

   Author: Jiří Kadlec; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu úpravy stávající stykové křižovatky silnic II/214 a III/2148 s plánovaným napojením místní komunikace ve městě Chebu. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním ...
  • Rekonstrukce letiště Příbram 

   Author: Jiří Karásek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čiviš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce ukazuje vypracování dokumentace rekonstrukce letiště Příbram v úrovni dokumentace pro územní rozhodnutí. Cíl projektu je rekonstrukce RWY a pojezdových ploch, zlepšení zázemí a provozu letiště. Také ...
  • Horšovský Týn - obchvat 

   Author: Miroslav Horáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Musílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této diplomové práce je navrhnutí přeložky silnice I/26 a převedení tranzitní dopravy směřující z Plzně do Německa mimo město Horšovský Týn. Díky této přeložce odkloníme tranzitní dopravu z centra města, která bývá ...
  • Severovýchodní obchvat města Benešov 

   Author: Jakub Čejka; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Laloušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je návrh přeložky komunikace II/112 (severovýchodní obchvat města Benešov) v návrhové kategorii S 9,5/70. Účelem je převedení zejména nákladní dopravy z centrální části města a zároveň napojení ...
  • Obchvat obce Chrášťany 

   Author: Ondřej Balatý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je projekt obchvatu obce Chrášťany na silnici II/605. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich porovnání ...
  • Heliport HEMS na letišti Liberec 

   Author: Roman Kočí; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čiviš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem této práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci heliportu v úrovni podrobné studie, která prokazuje možnost zřízení provozních ploch umožňujících provoz podle pravidel letů VFR ve dne i v noci ve vazbě na stávající ...
  • Rekonstrukce místních komunikací ve vybrané oblasti MČ Praha - Nebušice 

   Author: Jan Polák; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavebně-technického stavu vybraných komunikací v městské části Nebušice v Praze. Práce analyzuje stávající stav. Na základě zhotovení průzkumů je navržen nový stav na úrovni ...
  • Rekonstrukce ulice Italská - Milovice 

   Author: Marek Sedláček; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce řeší problematiku rekonstrukci místní komunikace v intravilánu města Milovice. Práce obsahuje řešení ulice Italská, její křižovatku s ulicí Armádní a propojení s ulicí Ostravská, a je zpracována včetně ...