Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 168

  • Návrh rekonstrukce Radimovy ulice v Praze 6 s použitím zklidňujících prvků 

   Autor: Seifrt Jaroslav; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Charvátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je studie rekonstrukce Radimovy ulice v Praze 6. Projekt řeší kompletní rekonstrukci ulice v celé její délce, dvě vybrané křižovatky byly zpracovány variantně. Cílem rekonstrukce je zklidnění ...
  • Studie dopravního řešení průtahu silnice III/25013 obcí Lešenice 

   Autor: Šamulková Michaela; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Oboznenko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato studie řeší rekonstrukci průtahu silnice III/25013 v obci Lenešice. Návrh je vypracován ve dvou variantách s důrazem na lepší využití prostoru místní komunikace, vyřešení dopravy v klidu a úpravu stávajících křižovatek. ...
  • Rozšíření levé odpočívky Střechov na D1 km 52,3 

   Autor: Štangl Tomáš; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Cílem této diplomové práce je vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace bude obsahovat rozšíření levé odpočívky Střechov nad Sázavou, která se nachází na dálnici D1 na 52,5 km směrem na Prahu. ...
  • SSZ v Praze s potenciálem demontáže 

   Autor: Kálal Ondřej; Vedoucí práce: Havlíček Tomáš; Oponent práce: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce "SSZ v Praze s potenciálem demontáže" má za cíl zhodnotit účelnost SSZ na vybraných místech v Praze. Výběr konkrétních lokalit proběhl ve spolupráci s TSK, a.s. U každé řešené lokality jsou popsány případné ...
  • Přeložka křižovatky silnic I/3 a II/110 U Topolu (Benešov) 

   Autor: Sedláček Marek; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce řeší problematiku křižovatky silnic I/3 a II/110 při městě Benešov. Práce obsahuje čtyři varianty řešení přeložky dané křižovatky. Vybraná varianta je zpracována podrobněji včetně řešení okolních ...
  • Nezvěstice - rekonstrukce ulic Nádražní, Sportovní a Požární 

   Autor: Boukal Matěj; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Valášek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu rekonstrukce části obce Nezvěstice. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii s vyšší podrobností. Hlavním úkolem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti ...
  • Asfaltové směsi a technologie pro ložné vrsvy vozovek s dlouhodobou životností 

   Autor: Landa Filip; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Tato diplomová práce se zabývá konceptem vozovek s dlouhou životností a návrhem asfaltové směsi SMA L 16 S použitelné v tomto konceptu do ložné vrstvy vozovky. Text práce je rozdělen na tři hlavní části. V první, rešeršní ...
  • Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 

   Autor: Polehla Jiří; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zaobírá rekonstrukcemi místních obslužných komunikací v Kunraticích - oblast Úhlavská a oblast Hřbitov ve stupni DSP. Závěrečná práce obsahuje studii zabývající se rekonstrukcemi dopravní infrastruktury ...
  • Rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce 

   Autor: Píha Lukáš; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Kolcun Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Zadání diplomové práce je rekonstrukce stávajících odpočívek dálnice D10 Brodce. Práce byla zpracována v rozsahu DSP (Dokumentace pro stavební povolení). Práce bude obsahovat fotodokumentaci, textovou a výkresovou část. ...
  • Mimoúrovňová křižovatka Běchovice 

   Autor: Pavlík Jan; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá posouzením a výběrem vhodného tvaru a následným návrhem MÚK Běchovice. Křižovatka se nachází v k.ú. Běchovice jihovýchodně od obce na křížení přeložky silnice I/12 a silnice III/0126. Přeložka ...
  • Obchvat silnice II/240 obce Černuc 

   Autor: Lambert Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu obchvatu silnice II/240 obce Černuc za účelem převést tranzitní dopravu mimo území města. Práce je zpracována na úrovni projektové dokumentace "studie", která může ...
  • Ulice Okružní v Českých Budějovicích 

   Autor: Mytyzek Šimon; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Líbal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato projektová dokumentace se zabývá novým návrhem části ulice Okružní, včetně několika křižovatek a přilehlého prostoru místní komunikace s ohledem na zprovoznění stavby dálnice D3 "0309/III Borek - Úsilné" a stavby ...
  • Nízkoteplotní asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu 

   Autor: Chmelíková Monika; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Cápayová Silvia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoteplotních asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu. Text práce je rozdělen do dvou základních částí. První z nich, rešeršní část, je dále členěna do tří hlavních ...
  • Návrh variantního řešení rekonstrukce ulice Generála Píky v Praze 6 v režimu dopravně zklidněném 

   Autor: Dostál Miroslav; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Charvátová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je návrh variant dopravního řešení ulice Generála Píky s přilehlou ulicí Buzuluckou v Praze v režimu dopravně zklidněném, v návaznosti na možnou výstavbu komunikačního propojení Evropská - ...
  • Cyklotrasa A113 Slivenec - Řeporyje 

   Autor: Huněk Jan; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   V předložené diplomové práci je zpracován návrh cyklotrasy. Jedná se o nejkratší spojnici mezi městskými částmi Řeporyje a Slivenec. Jde o předprojektovou přípravu ve fázi DÚR. Práce je rozdělena na pět částí. V první části ...
  • Úvaly - propojení silnic I/12 se silnicí II/101 

   Autor: Křížek Martin; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Svoboda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení propojení silnice I/12 se silnicí II/101 v obci Úvaly. Diplomová práce bude zpracována ve stupni projektové dokumentace "studie". Hlavním cílem navrhovaného stavu ...
  • Mimoúrovňová křižovatka Velvary 

   Autor: Kunc Petr; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Hrdina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této vysokoškolské kvalifikační práce je návrh úpravy křižovatky 2 stávajících silnic tak, aby bylo možné do této křižovatky napojit další komunikaci, tedy plánovaný obchvat blízkého města. Řešení je navrženo dle ...
  • Projekt silničního obchvatu města Hořovice 

   Autor: Fousová Markéta; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Čech Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je projekt východního obchvatu města Hořovice, který propojuje čtyři příjezdové komunikace do města. Jedná se o dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114 a dvě silnice třetí třídy III/1149 a ...
  • Dálniční přivaděč Rakovník - D6 

   Autor: Jiráň Ivo; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Konečný Erich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Cílem práce je návrh dálničního přivaděče z Rakovníka směrem k dálnici D6. Návrh zahrnuje rekonstrukci stávající silnice II/229 a novou část silnice II/229 v katastrálním území Lišany. Dále vytvoření připojení nové trasy ...
  • Přeložka silnice I/16 - Jizerní Vtelno 

   Autor: Valášek Martin; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Koníček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Dnešní průtah obcí Jizerní Vtelno je nebezpečný pro všechny účastníky provozu vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace. Trasa přeložky je navržena zcela mimo problémový úsek v západní zástavbě obce Jizerní Vtelno. Trasa ...