Now showing items 1-20 of 250

  • Variantní řešení křižovatky Chilská x Na Jelenách v Praze 

   Author: Romana Škopová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kudera Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se věnuje variantnímu řešení křižovatky. Důraz je kladen na zlepšení kapacity. V práci jsou popsané výhody a nevýhody jednotlivých variant, a to v kontextu různých kritérií a perspektiv. Navrhovaná řešení ...
  • Vliv náhrad drceného kameniva na bázi strusky na vybrané vlastnosti betonů pro CB kryty 

   Author: Daniel Bezpalec; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Bedřich Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím alternativních materiálů, jako náhrad vstupů při výrobě cementobetonového krytu. Jmenovitě struskového kameniva jako částečné náhrady v receptuře betonu. Díky využití vedlejších ...
  • Variantní řešení náměstí Svobody, Libčice nad Vltavou 

   Author: Lucie Čechová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Peštál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí prostoru náměstí Svobody ve městě Libčice nad Vltavou. Cílem návrhu je zvýšení pobytové funkce území. V první části práce se věnuji variantnímu řešení náměstí Svobody a přilehlému ...
  • Mimoúrovňová křižovatka Třebonice 

   Author: Eliška Kášová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Hrdina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Cílem této práce je vypracování technické studie návrh přestavby mimoúrovňové křižovatky s preferencí dominantních dopravních pohybů. Výstupem diplomové práce je výkresová dokumentace na úrovni studie. Součástí je i průvodní ...
  • Vybrané empirické a funkční vlastnosti asfaltových tmelů a porovnání účinků filerů různého původu 

   Author: Martin Hrdoušek; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Fričová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vlastností asfaltových tmelů. Z hlediska teorie je interakce fileru a asfaltového pojiva důležitým ukazatelem výsledných kvalitativních parametrů asfaltové směsi. Práce obsahuje ...
  • MÚK Bláhovka, jižní propojení D11 a I/37 u Hradec Králové 

   Author: Daniel Palivec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Cílem této práce je návrh kapacitnějšího řešení turbookružní křižovatky Bláhovka. Úrovňová křižovatka bude přeprojektována na mimoúrovňovou kvůli nevyhovujícímu kapacitnímu posouzení. Součástí práce bude dále revize návrhu ...
  • Pokládka asfaltových směsí s velikostí zrna 32 mm 

   Author: Petr Benda; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití kameniva s větší velikostí zrna 32 mm do asfaltových směsí. Teoretická část obsahuje shrnutí a porovnání technických norem z předešlých let s normou aktuální a podrobný ...
  • Možnosti využití nástrojů a procesů BIM v rámci projektové přípravy rekonstrukce silnice II. nebo III. třídy 

   Author: Vojtěch Bělíček; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Větrovský Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí vybrané části komunikace III/3013 v extravilánu. Silnice se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov. Návrh rekonstrukce je proveden v souladu s platnými normami ČSN. ...
  • Modernizace letiště Karlovy Vary - rozšíření a prodloužení vzletové přistávací dráhy 

   Author: Štěpán Vajtr; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Roith Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Hlavním cílem mé práce je návrh zkapacitnění vzletové a přistávací dráhy RWY 11/29 a navazujících leteckých provozních ploch v souvislosti s aktuálními provozními požadavky letiště s ohledem na budoucí plánované obchodní ...
  • Návrh obchvatu a zklidnění původního průtahu silnice II/118 obcí Jablonná 

   Author: Pavel Bílek; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pešťál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem přeložky silnice II/118 jako obchvatu obce Jablonná a zklidněním původního průtahu touto obcí. Cílem návrhu je odvedení tranzitní dopravy mimo obec a zklidnění dopravy v intravilánu ...
  • Návrh místní komunikace - Nová lokalita RD Cerhenice 

   Author: Lenka Šátková; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové místní komunikace v rámci nové lokality rodinných domů v obci Cerhenice s ohledem na platný územní plán. Návrh komunikace je vypracován jako obytná zóna ve třech variantách formou ...
  • Studie proveditelnosti letiště Podlesí 

   Author: Alžběta Janovská; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Čiviš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Cílem této diplomové práce je návrh umístění RWY pro letadla kódového písmene B s ohledem na okolní překážky a zástavbu. Návrh je proveden pro letadlo typu King Air 200. Cílem práce je navrhnout dvě varianty RWY pro ...
  • Obchvat Roudnice nad Labem - III.etapa 

   Author: Jiří Černý; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Tolnai Bence
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je návrh třetí etapy obchvatu města Roudnice nad Labem v chybějícím západním úseku. Obchvat města v této části tvoří nová trasa silnice II/240 spolu s přemostěním řeky Labe. Cílem práce je ...
  • Návrh obchvatu Velké Přílepy 

   Author: Zbyněk Otradovec; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Křížek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
   Cílem této diplomové práce je návrh obchvatu města Velké Přílepy. Obchvat bude součástí přeložky silnice II/240, která nyní prochází Velkými Přílepy formou průtahu, a přeložkou silnice III/2421, která se v obci napojuje ...
  • II/611 obchvat Nehvizdy 

   Author: Gabriela Běťáková; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je tvorba variantního řešení přeložky komunikace II/611, procházející městysem Nehvizdy, ve stupni studie trasy. V práci je zohledněno umístění budoucího terminálu VRT a zkapacitnění dálnice ...
  • Silnice II/410 obchvat Jemnice 

   Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
   Cílem mé diplomové práce „Silnice II/410 obchvat Jemnice“ je návrh přeložky dané komunikace. Obchvat Jemnice je součástí souboru plánovaných staveb „Severojižní propojení kraje Vysočina“, které mají cíl zkapacitnit a ...
  • Dopravní řešení úpravy silnice III/11626 v Mníšku pod Brdy 

   Author: Jana Kejdanová; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pešťál Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Cílem této diplomové práce je návrh studie dopravního řešení úpravy stávající silnice III/11626 jako průjezdního úseku ve vymezeném rozsahu v Mníšku pod Brdy, včetně dalších vybraných míst, majících vliv na dopravu v řešené ...
  • Variantní řešení křižovatky Bechyňská - Laudova v Táboře 

   Author: Gabriela Juppová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Černý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Bechyňská a Laudova a přilehlého okolí. Řešené území se nachází ve městě Tábor v Jihočeském kraji. Návrh rekonstrukce je vypracován ve třech variantních řešeních. ...
  • Dopravní řešení úpravy silnice III/00715 v Buštěhradě 

   Author: David Kučera; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Polák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu úprav stávající silnice III/00715 v Buštěhradě, včetně dalších vytipovaných míst. Návrh bude vypracován v rozsahu studie proveditelnosti. Hlavním záměrem je zvýšit bezpečnost ...
  • Silnice I/13 obchvat města Cvikov 

   Author: Jaroslav Medáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Předmětem diplomové práce je studie obchvatu města Cvikov. Cílem projektu je redukce dopravy v městě Cvikov a pohodlnější cestování z pohledu řidičů. Obchvat je přeložkou silnice I/13, který je zpracovaný ve 4 variantách ...