Now showing items 72-91 of 188

  • Obchvat města Kojetín - jížní část 

   Author: Březinová Ivana; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Biela Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Předmětem této diplomové práce je projekt jižní části obchvatu města Kojetín na silnici II/367. Projekt obchvatu je spojen s výstavbou nové vysokorychlostní železniční trati, která vyžaduje zrušení úrovňových křížení a ...
  • Obchvat obce Lišany 

   Author: Řehořek Martin; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchvat obce Mělník I/9 a I/16, 2.stavba 

   Author: Netolická Marcela; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchvat obce Mělník I/9 a I/16, stavba 1 

   Author: Kuglerová Markéta; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchvat silnice I/9 města Tábor 

   Author: Spěšný Tomáš; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Cílem této diplomové práce byl návrh obchvatu silnice 1/19 města Tábor za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy do města, a tedy jeho dopravního zklidnění. Pro návrh obchvatu bylo nutné seznámit se s problematikou daného ...
  • Obchvat silnice II/229 a II/237 města Rakovník 

   Author: Janoušek Ondřej; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tématem této diplomové práce je variantní návrh obchvatu města Rakovník. První část práce se zaobírá návrhem variant vedení obchvatu. Zároveň proběhlo multikriteriální zhodnocení těchto variant. Na základě multikriteriální ...
  • Obchvat silnice II/240 obce Černuc 

   Author: Lambert Jan; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu obchvatu silnice II/240 obce Černuc za účelem převést tranzitní dopravu mimo území města. Práce je zpracována na úrovni projektové dokumentace "studie", která může ...
  • Optimalizace prostorového řešení rozšíření APN na Letišti Karlovy Vary 

   Author: Volek Miroslav; Supervisor: Pánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Ověřování dynamiky jízdy vozidel při přejezdu přes vybrané typy zpomalovaqcích prahů 

   Author: Radil Lukáš; Supervisor: Vébr Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Patnáctkou na kole 

   Author: Kubasch Tomáš; Supervisor: Ježková Jaromíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 

   Author: Polehla Jiří; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zaobírá rekonstrukcemi místních obslužných komunikací v Kunraticích - oblast Úhlavská a oblast Hřbitov ve stupni DSP. Závěrečná práce obsahuje studii zabývající se rekonstrukcemi dopravní infrastruktury ...
  • Porovnání metod pro stanovení tuhosti a únavy směsí recyklace za studena 

   Author: Kášek Lukáš; Supervisor: Valentin Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Posouzení efektivnosti metrobusů a jejich další rozvoj 

   Author: Benýšková Vendula; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Matras Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Cílem této diplomové práce je seznámení se s poměrně novým systémem rychlé autobusové dopravy - BRT, v Evropě častěji nazývaným jako BHLS nebo Metrobus, a dále posouzení jednotlivých příkladů z hlediska kvality a efektivnosti. ...
  • Posouzení účinnosti vybraných prvků zklidnění dopravy 

   Author: Dobnerová Lenka; Supervisor: Uhlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Povrchové vlastnosti kameniva 

   Author: Hrabal Lukáš; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Problematika cyklotras na Praze 6 

   Author: Procházková Linda; Supervisor: Hradil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt silničního obchvatu města Hořovice 

   Author: Fousová Markéta; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Čech Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Předmětem této diplomové práce je projekt východního obchvatu města Hořovice, který propojuje čtyři příjezdové komunikace do města. Jedná se o dvě silnice druhé třídy, II/117 a II/114 a dvě silnice třetí třídy III/1149 a ...
  • Protihlukové úpravy typu SMA LA 

   Author: Štrob Roman; Supervisor: Mondschein Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-28)
  • Průzkumy a modelování hlukové situace na silnici I/38 - průtah a obchvat Kolína 

   Author: Vejražková Petra; Supervisor: Merta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-29)
  • Přeložka komunikace III/10125 - Vysoký Újezd 

   Author: Budínová Veronika; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vejražka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) přeložky komunikace III/10125 v obci Vysoký Újezd za účelem omezení vjezdu tranzitní dopravy do centra obce. Pro navrhované ...