Now showing items 186-188 of 188

  • Zhodnocení nových trendů na SSZ v Praze 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Havlíček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
   Diplomová práce zhodnocuje průzkumy provedené v Praze na vybraných křižovatkách se světelnými signalizačními zařízeními. Věnuje se novým trendům na těchto křižovatkách, které se týkají chodců a cyklistů. Práce vyhodnocuje ...
  • Zkouška pojíždění kolem 

   Author: Žák Josef; Supervisor: Vacín Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Změny v asfaltových pojivech 

   Author: Sternadelová Lucie; Supervisor: Vacín Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)