Zobrazují se záznamy 21-40 z 94

   Klíčové slovo
   Eshelby solution,multiple inclusion problem,self-compatibility algorithm,meshless Galerkin method [1]
   Eshelbyho řešení,úloha více inkluzí,samokompatibilní algoritmus,Galerkinova metoda [1]
   FEM analysis, eurthquake, 1D analysis, dynamics, geomechanics [1]
   FEM calibration,Modal testing results,MQI,Bell-tower [1]
   FEM kalibrace,modální výsledky testů,MQI,zvonice [1]
   Fiber-reinforced concrete,polymeric macro-fibers,polyethylene terephthalate,polypropylene,cold plasma,surface properties,plasma treatment,interface [1]
   Finite Element Method (FEM),Timber structures,Poplar Populus x euramericana,Pine Pinaster,Medium Density Fiberboard (MDF),Strengthening,Glass Fiber Reinforced Polymers (GFRP),Fire loading [1]
   Flexural strength of sandstone,three point bending test,biaxial bending test,consolidant,ultrasonic test [1]
   Footbridge, UHPFRC, suspended span, interaction between load bearing structure and foundations , serviceability limit state, ultimate limit state [1]
   Footbridge,modal analysis,mode shape of vibration,natural frequency,dynamic analysis,experiment,experimental modal analysis,prefabricated construction [1]
   gypsum, drywall, gypsum wallboard, stretch, four-point bending test, working diagram,fireproof wallboard [1]
   Historie příhradové konstrukce,typy krovů,vlastnosti dřeva,historické dřevěné spoje,případové studie,SCIA - numerické modelování,načítání,analýzy,Eurocode 5 návrhu kritérií,přehled pláty [1]
   History of Timber Framing,Types of Trusses,Timber Properties,Historical Timber Joints,Case Studies,SCIA - Numerical Modeling,Loading,Analysis,Eurocode 5 Design Criteria,Overview of Scarf Joints [1]
   Interakce půdních struktur,Nelineární analýza,Nosnost na stěnách,Mikromodelování [1]
   kamenné zdivo,historické dědictví,metoda konečných prvků,techniky obnovy [1]
   Key words: material properties,natural hydraulic lime,curing conditions,28 days strength,hydration and carbonation of mortars [1]
   Keywords: historical constructions,masonry structures,arch stone bridges,finite element modeling,nonlinear analysis [1]
   Keywords: Lapped scarf wood joints,FEM,timber repair and Mohr circle [1]
   Klíčová slova: historické stavby,zděné stavby,kamenné obloukové mosty,modelování metodou konečných prvků,nelineární analýza [1]
   Klíčová slova: materiálové vlastnosti,přirozeně hydraulické vápno,podmínky zrání,28 denní pevnost,hydratace a karbonatace malt [1]