Now showing items 21-40 of 825

  • Areál vodní rekreace na Výstavišti v Holešovicích 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh areélu vodní rekreace a kluziště na pražském Smíchově. Oba provozy jsou rozděleny do samostatných objektů nicméně architektonicky i urbanisticky na sebe navazují. Obvod obou hmot, ...
  • Areál vodní rekreace na Výstavišti v Holešovicích 

   Author: Hák Stanislav; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Drobný Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je architektonická studie krytých bazénových provozů a venkovního koupaliště v souladu s funkčním zónováním Výstaviště a v kontextu s širšími urbanistickými vazbami celého areálu Výstaviště v Praze ...
  • Areál VŠ kampusu v Plzni, budova D 

   Author: Červinková Zuzana; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Areál VŠ kampusu v Plzni, budova G 

   Author: Weiss Jiří; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Atletický a fotbalový stadion Pardubice 

   Author: Schubert Walter; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Autobusové a vlakové nádraží Florenc 

   Author: Bretšnajdrová Markéta; Supervisor: Čajka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav 

   Author: Maďar Jakub; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Ullmann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov ...
  • Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav 

   Author: Maďar Jakub; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov ...
  • Barrandov - komunitní centrum 

   Author: Jezsó Jan; Supervisor: Synek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bazénový a wellnessový komplex v areálu Strahov 

   Author: Wittlich Mikuláš; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Drobný Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této práce je návrh bazénového a wellnessového komplexu na severním svahu Strahova. Návrh vychází z urbanistické koncepce, která oživuje a dotváří tento zanedbaný kout Prahy a navrhuje zde nový, moderní sportovně ...
  • Bowlingové centrum,Kampus VŠE, Praha, Jižní Město 

   Author: Jurásková Klára; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Budova B, Nový komplex Praha - Vršovice 

   Author: Dražan Pavel; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Budova fakulty ČVUT v Praze 

   Author: Půlpánová Radka; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budova filharmonie Praha Žižkov 

   Author: Osičková Tereza; Supervisor: Šourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budova Právnické fakulty, Praha 5 - Jinonice 

   Author: Macar Pavel; Supervisor: Kvíz Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Budova rektorátu ČVUT v Praze 

   Author: Ševců Jan; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Budova školy v Praze 7 

   Author: Pagáčová Andrea; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tématem diplomové práce je návrh střední průmyslové školy oděvní v Praze 7 - Holešovice. Návrh navazuje na urbanistické řešení území Holešovic v předdiplomním projektu. V současnosti škola sídlí v budově z roku 1884 společně ...
  • Budovy obecného úradu a občianskej vybavenosti v Tuchoměřicích 

   Author: Filus Oliver; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práca sa zaoberá návrhom budov obecného úradu a občianskej vybavenosti v novom centre obce Tuchoměřice. Návrh dotvára obec v jej ťažisku a je súčasťou nového centrálneho spoločensko-kultúrneho priestoru - návsi, ...
  • Budovy obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích 

   Author: Pacáková Simona; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem diplomové práce je studie a projektová dokumentace návrhu budov obecního úřadu a občanské vybavenosti v Tuchoměřicích. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt zabývající se návrhem nové návsi a budov občanské ...
  • Bydlení pro seniory, Praha 7 

   Author: Slezáková Barbora; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cieľom diplomovej práce je navrhnúť bývanie vhodné pre seniorov v meste. Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rôzne typy ubytovania a starostlivosti pre seniorov. Projekt sa nezameriava len na bývanie samostatných seniorov, ...