Now showing items 1-20 of 1108

  • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

   Author: Lucie Krotilová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh objektu koncertní síně pro Prahu na Vltavské a urbanismus části lokality Bubny-Zátory podle zadání Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Kromě současného neutěšeného stavu ...
  • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

   Author: Martina Kubínová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy Koncertní síně pro Prahu na nábřeží Kapitána Jaroše v pražských Holešovicích. Samotné diplomové práci předcházel návrh urbanistické zástavby, který měl zdůraznit významnou ...
  • Volnočasové centrum v Mladé Boleslavi se skateparkem 

   Author: Josef Pořízka; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Stolín Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem diplomové práce bylo navázat v předchozím semestru na urbanistickou studii nově navrhované čtvrti v Mladé Boleslavi. Projektem diplomové práce je návrh volnočasového centra se skateparkem. Objekt se nachází v ...
  • Polyfunkční dům v České Lípě 

   Author: Anna Nejedlá; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Rydlo Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v prostředí České Lípy. Jedná se o nevyužitou lokalitu bývalého nádraží v centru města. Cílem bylo znovu zpřístupnit tyto prostory, navrhnout novou zástavbu a vytvořit tak ...
  • Společenské centrum se školkou v nové rezidenční části Mladé Boleslavi 

   Author: Josef Zach; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Diplomní projekt navazuje na předdiplomní ateliérovou práci urbanistické studie v městské části Mladé Boleslavi. V rámci samotné diplomové práce navrhuji alternativní a lokálně upravené řešení této studie s tématem ...
  • Hotel - Masarykovo nádraží 

   Author: Adam Plzák; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřhvězdičkového hotelu na pozemku u Masarykova nádraží, přesněji mezi pražskou magistrálou a stávající zástavbou v ulici Na Florenci. V předdiplomové práci bylo ověřeno, že tato lokalita ...
  • Kulturní a inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Aneta Poláková; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem diplomové práce bylo navázat na předdiplomní projekt, který zahrnoval zpracování urbanistické studie nové městské části na jihovýchodním cípu statutárního města Mladá Boleslav a zpracovat studii inovačního a ...
  • Polyfunkčný dom Rusovce 

   Author: Tomáš Kažimír; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Predmetom zadania diplomovej práce je návrh polyfunkčného domu mestskej časti Bratislavy v obci Rusovce. Objekt je situovaný na úzkom a dlhom pozemku neďaleko námestia. Hmotovým riešením nadväzuje na okolitú zástavbu a ...
  • Občanské centrum - alternativní komunikační prostor 

   Author: Andrea Abelová; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Cazes Marie-Laure
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového městotvorného celku, který podpoří život obyvatel historického města Telč. Osobní vztahy místní populace s veřejným prostorem jsou přerušovány častějšími návštěvami turistů. Veřejný ...
  • Polyfukční dům Zálesí, Praha 4 

   Author: Aneta Vítková; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu na Praze 4 v ulici Zálesí. Návrh vychází z architektonicko-urbanistické studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního projektu. V současnosti je toto území ...
  • Česká Lípa - polyfunkční dům 

   Author: Kseniya Liutenko; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních objektů na pozemku bývalého vlakového nádraží v České Lípě. Koncept architektonického řešení navazuje na zpracované urbanistické řešení lokality. Práce se věnuje ...
  • Polyfukční dům Zálesí, Praha 4 

   Author: Milada Vlachová; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Fišar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu na nevyužívaném území v městské části Prahy 4 – Krči, který vychází z urbanistické studie zpracované v rámci předdiplomního projektu. Tvar polyfunkčního bloku je ovlivněn ...
  • Polyfunkční budova v kontextu veřejného prostoru historického města 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   V návaznosti na svůj přediplomní projekt navrhuji polyfunkční budovu nejen jako součást veřejného prostoru, ale hlavně jako východisku části jeho problémů. Veřejná prostranství města Telč v současné době neslouží jako ...
  • Soubor bytových domů v bývalé papírně ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Jana Doležalová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Areál bývalých papíren ve Vraném je v bezútěšném stavu a volá po revitalizaci. Navrhované řešení celý areál zpřístupní veřejnosti a nabídne zajímavé veřejné prostory nejenom pro volnočasové aktivity obyvatel. Stěžejním ...
  • Česká Lípa - polyfunkční dům 

   Author: Martina Bártová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Seifert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních domů. Navrhované objekty se nacházejí v lukrativní oblasti nedaleko centra obce Česká Lípa. Pozemek, na němž jsou domy navrženy, býval prostorem původního nádraží Česká ...
  • Knihovna a kulturní centrum nového univerzitního kampusu Praha Východ 

   Author: Anastasia Telnova; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh knihovny a kulturního centra, vychází z předdiplomového projektu, kde byla pro řešené území vypracována urbanistická studie. Cílem bylo navrhnout objekt nového vysokorychlostního terminálu ...
  • Návrh letištní plochy v Hradci Králové 

   Author: Romana Vokálová; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Obsahem diplomové práce je návrh letištního terminálu v Hradci Králové. Jedná se o regionální letiště s mezinárodním civilním provozem. Letiště je dimenzováno na středně velká letadla (např. Airbus A321 nebo Boeing 737) a ...
  • Konverze bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Markéta Macháčková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá konverzí průmyslové haly bývalé papírny ve Vraném nad Vltavou. Návrh konverze vychází z předdiplomního projektu, ve kterém byl zpracován urbanistický návrh pro celý areál papíren s přilehlým okolím. ...
  • Stanice metra Náměstí Bratří Synků 

   Author: Margarita Demina; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Projekt stanici metra Náměstí Bratří Synků vychází z urbanistické studie území a navazuje na plánovanou trasu “modré” linky metra. Stanice je umístěna mezi Otakarovou ulicí a náměstím Bratří Synků. Bude tvořit velmi důležitý ...
  • Novostavba polyfunkčního domu v ulici Otakarova, Praha 4 - Nusle a navazující veřejná prostranství 

   Author: Jan Holub; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomový projekt řeší návrh novostavby polyfunkčního objektu na rohu ulic Vršovická a Na Zámecké v Praze 4, v katastrálním území Nusle. Předdiplomní projekt navrhuje urbanistický koncept širšího území od ulice Otakarova, ...