Now showing items 1-20 of 1026

  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze - obytný komplex 

   Author: Tomáš Rezek; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Rauš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Náplní této diplomové práce bylo vypracování návrhu bytového komplexu v Pražském předmostí železničního mostu v rozsahu architektonické studie, vybraných výkresů dokumentace pro stavební povolení, základního schématu ...
  • Hasičská zbrojnice - Mladá Boleslav 

   Author: Antonín-Šimon Stárka; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Téma diplomové práce je součástí větších urbanistických změn města Mladá Boleslav, a to především v okolí výrobního závodu Škoda auto. Naše předdiplomová práce nemá návaznost na hasičskou zbrojnici. Projekt se zabývá návrhem ...
  • Hasičská zbrojnice - Mladá Boleslav 

   Author: Adam Helma; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tématem diplomové práce jsou urbanistické změny v částech města Mladé Boleslavi. Předmětem mé diplomové práce je projekt nové hasičské zbrojnice pro Škoda Auto i město samotné. Tento projekt není součástí urbanistické vize, ...
  • Pražská filharmonie - lokalita nábř. Kapitána Jaroše, Vltavská 

   Author: Adéla Bartošová; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Hlavní město Praha už dlouhou dobu plánuje výstavbu nové koncertní síně, která by splňovala světové standardy (architektonické, kapacitní, dispoziční, akustické, technické a urbanistické) a zárověň by mohla být sídlem České ...
  • Obytný blok s obchodním parterem 

   Author: Natálie Volná; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Butkai Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Praze na Smíchově u železničního mostu. Práce navazuje na předdiplomní projekt, který se zaobíral urbanistickou studií území. Z navržených budov dále vypracovávám ...
  • HOTEL **** Praha 13 - Sluneční náměstí 

   Author: Akkenzhe Ubaidulla; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Rössler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomový projekt pojednává návrh čtyř hvězdičkového hotelu. Objekt hotelu a přilehlý parter se nachází v městské části Praha Stodůlky. Zpracování zmíněného území a centrálního parku bylo předmětem předdiplomového projektu. ...
  • HOTEL **** Praha 13 - Sluneční náměstí 

   Author: Karin Hudecová; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Rössler Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Hotel Nové Butovice je návrh výškovej budovy v Prahe, Stodůlkach. Budova ponúka niekoľko funkcií. V prvom rade je to štvorhviezdičkový hotel určený na prechodné bývanie s wellness, reštauráciou a skybarom. 5 obchodných ...
  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze – obytný komplex 

   Author: Ekaterina Badeynova; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Klejna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práci je návrh 6 vybraných budov v obytném komplexu v Praze. V rámci předdiplomního projektu byla pro území vypracována urbanistická studie. Řešený pozemek leží v městské části Smíchov na břehu Vltavy ...
  • Obytný blok s obchodním parterem 

   Author: Michaela Hedrlínová; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Butkai Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Praze na Smíchově v předpolí železničního mostu. Práce navazuje na před - diplomní projekt minulého semestru, který řešil urbanismus širšího území. Z navržených ...
  • Víceúčelová stavba pro administrativní účely 

   Author: Jiří Trnka; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Butkai Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   ANOTACE Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelové administrativní budovy na možném rozvojovém území v souvislosti se současnou výstavbou. V rámci předdiplomního projektu byla pro území vypracována urbanistická studie, ...
  • Administrativní centrum v rozvojové oblasti Ruzyně - Dlouhá míle 

   Author: Quang Dat Pham; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem mého diplomního projektu je návrh administrativní budovy v Praze 6 - Ruzyně, na pozemcích rozvojového území Dlouhé Míle, vedle nákupního centra OC Šestka. V rámci předdiplomního projektu byla pro řešené území ...
  • Letištní terminál Hradec Králové 

   Author: Barbora Pivoňková; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh letištního terminálu v Hradci Králové. Jedná se o civilní letiště pro osobní dopravu, dimenzováno je na středně velká letadla (např. Boeing 737 nebo Airbus A320). Terminál se nachází ...
  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze – obytný komplex 

   Author: Martin Csóka; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Klejna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Náplní této diplomové práce bylo vypracování návrhu rezidenčního bloku, který se nachází na území městské části Praha 5 – Smíchov v bezprostřední blízkosti Vltavy. Návrh vychází z urbanistické studie, která byla zpracována ...
  • Dopravní terminál Dlouhá míle 

   Author: Lucie Ondráčková; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření studie dopravního terminálu na Dlouhé Míli v Praze 6. Dlouhá Míle je největší dopravní rozvojová plocha, na které má vzniknout zcela nová čtvrť s významným dopravním uzlem. Kříží ...
  • Hasičská stanice v rozvojovém území Hradec Králové 

   Author: Viktorie Kolářová; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tématem diplomové práce je návrh hasičské stanice v rozvojovém území Hradec Králové. Hasičská stanice je typu P1, předurčena k zásahům v nově navrženém rozvojovém území a nejbližším okolí. Cílem bylo navrhnout hasičskou ...
  • Hradec Králové - Letištní terminál 

   Author: David Knap; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce se zabývá komplexní architektonickou studií letištního terminálu v rozvojovém území v Hradci Králové. Práce úzce navazuje na předdiplomový projekt urbanistické koncepce rozvojového území, ve kterém se v ...
  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze – obytný komplex 

   Author: Jan Štefek; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Rauš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je architektonicko-stavební návrh souboru bytových objektů, nacházejících se v lokalitě Prahy - Smíchov. Umístění a hmotový koncept stavby vychází z urbanistického návrhu řešené oblasti předmostí ...
  • Hotel v rozvojové oblasti Dlouhá míle 

   Author: Kateřina Rosolová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem mé diplomové práce je návrh hotelu v rozvojové oblasti Dlouhá Míle v Praze 6. Návrh vychází z urbanistické studie území, zpracované v rámci předdiplomního projektu v zimním semestru 2019/2020. Stěžejním prvkem ...
  • Obytný blok s obchodním parterem 

   Author: Alice Šindelářová; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Butkai Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   | Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu s obchodním parterem v Praze 5- Smíchov, který je součástí souboru budov s převážně residenční funkcí. Práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož náplní byla urbanistická ...
  • Administrativní budova - Hradec Králové 

   Author: Lucie Salášková; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Obsahem diplomové práce je tvorba architektonické studie a vybrané části projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Místo projektu bylo zvoleno severně od Hradce Králové v okolí místního letiště. Součástí práce ...