Now showing items 1-20 of 1100

  • Občanské centrum - alternativní komunikační prostor 

   Author: Andrea Abelová; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Cazes Marie-Laure
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového městotvorného celku, který podpoří život obyvatel historického města Telč. Osobní vztahy místní populace s veřejným prostorem jsou přerušovány častějšími návštěvami turistů. Veřejný ...
  • Návrh nové stanice metra linky D na náměstí Bratří Synků 

   Author: Anna Zbranková; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVÉ STANICE METRA LINKY D NA NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ V PRAZE 4 – NUSLÍCH. NÁVRH VYCHÁZÍ Z KONCEPČNÍ URBANISTICKÉ STUDIE ÚZEMÍ ZPRACOVANÉ V RÁMCI PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU V ZIMNÍM SEMESTRU ...
  • Polyfukční dům Zálesí, Praha 4 

   Author: Agáta Segovia; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh administrativní budovy s komercí v 1. a 2. NP. Polyfunkční komplex se nachází v Praze 4-Krči, v blízkosti Thomayerovi nemocnice, kde se počítá s novým návrhem metra. Objekt administrativní ...
  • Terminál vysokorychlostní železnice Praha - východ, Nehvizdy 

   Author: Tomáš Press; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá návrhem železničního terminálu pro uvažovanou vysokorychlostní trať. Součástí zadání bylo též vyhotovení vybraných částí z dokumentace pro stavební povolení. Stavební pozemek se nachází ve ...
  • Návrh železniční stanice Praha - Vršovice, terminál Nusle 

   Author: Tadeáš Slavkovský; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh železničního terminálu Praha – Vršovice. Terminál je součástí nově vzniklé hmoty, která je umístěna na dnes nevyužívaném pozemku, který svou dispozicí umožňuje nejen vznik zmíněného ...
  • Knihovna a kulturní centrum nového univerzitního kampusu Praha Východ 

   Author: Anastasia Telnova; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh knihovny a kulturního centra, vychází z předdiplomového projektu, kde byla pro řešené území vypracována urbanistická studie. Cílem bylo navrhnout objekt nového vysokorychlostního terminálu ...
  • Polyfunkční budova v kontextu veřejného prostoru historického města 

   Author: Jiří Povolný; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   V návaznosti na svůj přediplomní projekt navrhuji polyfunkční budovu nejen jako součást veřejného prostoru, ale hlavně jako východisku části jeho problémů. Veřejná prostranství města Telč v současné době neslouží jako ...
  • Smíchovské předmostí železničního mostu - obytný blok 

   Author: Josef Posel; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Klejna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Náplní této diplomové práce bylo vypracování návrhu obytného bloku, který se nachází na území městské části Praha 5 – Smíchov v bezprostřední blízkosti Vltavy. Návrh vychází z urbanistické studie, která byla zpracována v ...
  • Soubor bytových domů v bývalé papírně ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Jana Doležalová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Areál bývalých papíren ve Vraném je v bezútěšném stavu a volá po revitalizaci. Navrhované řešení celý areál zpřístupní veřejnosti a nabídne zajímavé veřejné prostory nejenom pro volnočasové aktivity obyvatel. Stěžejním ...
  • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze - polyfunkční budova s komunitním centrem 

   Author: Alexandra Májska; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Rauš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Zadaním tejto diplomovej práce je spracovanie návrhu polyfunkčnej budovy s komunitným centrom, ktorá má za cieľ uplatniť princípy sociálne zodpovedného bývania. Urbanistický plán a architektonická forma návrhu vychádzajú ...
  • Konverze papírenské haly ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Klára Doležalová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce má za cíl rozšířit a konkretizovat urbanistickou koncepci, zpracovanou v předchozím semestru, o studii jedné vybrané veřejné stavby. Záměrem je revitalizace areálu bývalých papíren v obci Vrané nad Vltavou: ...
  • Administrativní budova v bývalé průmyslové zóně Vrané nad Vltavou 

   Author: Petr Hora; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Zadáním diplomového projektu je návrh administrativní budovy v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou. Areál se rozprostírá na okraji obce v meandru řeky Vltavy. Koncepce urbanistického řešení areálu vychází z ...
  • Česká Lípa - polyfunkční dům 

   Author: Martina Bártová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Seifert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních domů. Navrhované objekty se nacházejí v lukrativní oblasti nedaleko centra obce Česká Lípa. Pozemek, na němž jsou domy navrženy, býval prostorem původního nádraží Česká ...
  • Česká Lípa - polyfunkční dům 

   Author: Markéta Mašková; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Rydlo Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato diplomová práce zpracovává návrh polyfunkčního domu v České Lípě. Podkladem pro tento návrh je urbanistická studie z předdiplomního projektu. Cílem urbanistického návrhu v předdiplomním projektu bylo vytvoření nové ...
  • Polyfunkční dům v ulici Otakarova, Praha 4 

   Author: Milan Navrátil; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v ulici Otakarova v Praze 4 Nuslích. Návrh navazjuje na předdiplomní projekt, v rámci kterého byl odkloněn silniční pruh z prostor mezi navrhovanou stavbou se stanicí ...
  • Konverze výrobní haly v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Adam Hodek; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh konverze výrobní haly v areálu bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou. Areál se nachází v severní části obce, na pravém břehu Vltavy. Dnes je komplex výrobních hal a menších administrativních ...
  • Polyfunkční dům v České Lípě 

   Author: Veronika Kolářová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Seifert Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Návrh polyfunkčního domu vychází z urbanistické studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního projektu. Řešený pozemek se nachází v České Lípě, v místě bývalého nádraží. Oblast leží již několik let ladem a chátrá, ...
  • Konverze bývalých papíren ve Vraném nad Vltavou 

   Author: Markéta Macháčková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomová práce se zabývá konverzí průmyslové haly bývalé papírny ve Vraném nad Vltavou. Návrh konverze vychází z předdiplomního projektu, ve kterém byl zpracován urbanistický návrh pro celý areál papíren s přilehlým okolím. ...
  • Stanice metra Náměstí Bratří Synků 

   Author: Margarita Demina; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Projekt stanici metra Náměstí Bratří Synků vychází z urbanistické studie území a navazuje na plánovanou trasu “modré” linky metra. Stanice je umístěna mezi Otakarovou ulicí a náměstím Bratří Synků. Bude tvořit velmi důležitý ...
  • Česká Lípa - polyfunkční dům 

   Author: Kseniya Liutenko; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem této diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních objektů na pozemku bývalého vlakového nádraží v České Lípě. Koncept architektonického řešení navazuje na zpracované urbanistické řešení lokality. Práce se věnuje ...