Now showing items 1-20 of 1184

  • Konverze Mayerovy textilní továrny ve Dvoře Králové nad Labem 

   Author: Michaela Šimečková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Diplomová práce zpracovává návrh konverze Mayerovy textilní továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Hlavní součást tvoří třípodlažní etážová hala, součástí řešení je také zachování dalších dvou objektů a stavební čáry. Koncept ...
  • Revitalizace zámeckého areálu Týn nad Vltavou 

   Author: Vladimíra Bajcarová; Supervisor: Novotná Petra; Opponent: Solarik Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací zámeckého areálu Týn nad Vltavou, jehož městskou dominantou je pozdně barokní zámek Týn nad Vltavou z konce 17. století, v severní části náměstí Míru. Zámek je v severní části doplněn ...
  • Konverze elektrárny Garbe Praha 7 - Holešovice 

   Author: Mariyam Kenzhayeva; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Ústřední elektrická stanice královského hlavního města Prahy (Centrála) byla v době svého vzniku moderní městskou velkoelektrárnou, která však po vzniku Československé republiky přestala výkonnostně postačovat, vyčerpala ...
  • Přeměna bývalé Mayerovy továrny na kulturně společenské centrum 

   Author: Magdaléna Jilečková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Projekt Kulturního centra ve Dvoře Králové nad Labem představuje nový přístup k využití tohoto typu budovy. Nejedná se pouze o prostory umožňující konání různých typů společenských a kulturních akcí, ale místo má ambici ...
  • Dětská léčebna Radlická Praha 5 

   Author: Anna Karbanová; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Hochmuth Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Návrh léčebny pro obézní děti reaguje na postcovidovou pandemii. Až 25% dětí během období online výuky přibralo na váze desítky kilogramů. Dnes patří mezi obézní a hrozí jim, že budou do konce života trpět civilizačními ...
  • Polyfunkční dům - Liberec 

   Author: Pavel Jelínek; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout polyfunkční dům v Liberci v části Kunratice. Návrh vychází z předdiplomního projektu, který se zabýval architektonicko-urbanistickou studií území. Ústředním motivem návrhu stavby ...
  • Konverze pivovaru v Kralupech nad Vltavou 

   Author: Martina Jarošová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   V rámci postupné revitalizace města Kralupy nad Vltavou dojde mimo jiné ke konverzi bývalého pivovaru se sladovnou na městské kulturní centrum. Objekt se nachází v historickém centru poblíž vlakového nádraží a kostelu ...
  • Polyfunkční dům Praha 5 - Radlice 

   Author: Radek Jakeš; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Fišar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Projekt budovy galerie spojené s budovou hotelu, navazuje na předdiplomní projekt, urbanistickou studii navrhující komplexní řešení nové zástavby na území Radlic na Praze 5. Projekt pracuje s výrazným reliéfem území, ...
  • Nové centrum v Žilině         

   Author: Martin Kos; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového centra pro obec Žilina, která se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji 10 km jihozápadně od Kladna. Předdiplomový projekt řešil revitalizaci veřejných prostorů a propojení ...
  • Revitalizace zámeckého areálu Týn nad Vltavou 

   Author: Veronika Jarkovská; Supervisor: Novotná Petra; Opponent: Solarik Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu Týn nad Vltavou. V předdiplomu jsme se zabývali návazností dvou území. První území je sídliště jménem Blanice, které je ve velmi špatném stavu a je spíše neobydlené. ...
  • Wellness centrum u vodní nádrže Džbán, Praha 6 

   Author: Šárka Szabová; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Bobro Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předdiplomní projekt se věnuje revitalizaci dožívajícího, přírodního koupaliště Džbán a přilehlého okolí. V území se nacházejí jedinečné přírodní, ale i kulturní hodnoty s příslušnou ochranou. Jedná se o lokalitu s velkým ...
  • Multifunkční objekt, Beirut port 

   Author: Jakub Tomašík; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh multifunkčního objektu, který v sobě spojuje funkce bydlení, kancelářských prostor a obchodních ploch. Návrh vychází z architektonicko-urbanistické studie vytvořené v rámci předdiplomního ...
  • Centrální budova Škoda Auto 

   Author: Kristýna Škopková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh Centrální budovy ŠKODA AUTO nacházející se v Mladé Boleslavi. Jedná se o polyfunkční objekt s především administrativními plochami pro představenstvo automobilky. Součástí objektu jsou ...
  • Konverze bývalé Mayerovy továrny na kulturní centrum v kontextu malého města 

   Author: Sára Šnejdarová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh konverze areálu Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Areál se nachází v těsné blízkosti historického centra a má tak potenciál začlenit se do dění nejen Dvora Králové, ale i širšího ...
  • Kulturní centrum v areálu bývalé Mayerovy továrny, Dvůr Králové nad Labem 

   Author: Alžběta Vaštová; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Labbe Juan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Diplomová práce předkládá návrh kulturního centra v lokalitě bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem. Přináší oživení a podporu kulturního a komunitního života malého města skrze občanskou vybavenost a revitalizaci ...
  • Polyfunkční dům - Liberec 

   Author: David Šiška; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh souboru polyfunkčních domů v Liberci - v obci Kunratice. Hlavní myšlenka návrhu je začlenění nové zástavby do přírodní scenérie okolí Kunratic. Důležité bylo navázat na stávající nízkou ...
  • Multifunkční objekt, Praha, Zátory 

   Author: Michal Škraňka; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh multifunkčního nebo polyfunkčního objektu, který navazuje na architektonicko-urbanistickou studii z předdiplomního projektu. Polyfunkční dům je navržen na konkrétní místo, dle zadání ...
  • Multifunkční objekt, Praha, Zátory 

   Author: Valerie Večeřová; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu na Praze 7, Holešovice. Návrh navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie. Objekt je součástí nově vzniklé hmoty, která je umístěna na pozemku, jehož plný ...
  • Polyfunkční dům - Liberec 

   Author: Tomáš Vítovec; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato diplomová práce zpracovává návrh polyfunkčního domu v městské části Liberec Kunratice. Práce vychází z urbanistické studie, která byla zpracována v předdiplomním projektu. Cílem urbanistického návrhu bylo na nezastavěném ...
  • Rezidenční objekt s vodopádem, Beirut port 

   Author: Růžena Mašková; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh residenčního výškového objektu v Beirutském přístavu. Návrh vychází z architektonicko-urbanistické studie, která byla zpracována v rámci předdiplomního projektu. Jedná se o revitalizaci ...