Now showing items 1-20 of 1264

  • Sportovní hala s komunitním centrem, Kbely II 

   Author: Jan Holík; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je architektonicko-stavební návrh sportovní haly s komunitním centrem a podružnými provozy ve sportovním areálu Spartak Kbely v Praze 19 – Kbely. Součástí diplomové práce je ověření navržené stavby ...
  • Městská knihovna 

   Author: Eliška Kopačková; Supervisor: Hexnerová Helena; Opponent: Vermachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Tato architektonická studie se zabývá návrhem a funkčností městské knihovny s ohledem na vyvíjející se potřeby komunity a potenciální dopad digitálních technologií. Studie zkoumá roli knihovny jako komunitního centra, ...
  • Nové sídlo pro Fakultu Informačních technologií ČVUT v Praze v prostoru halových laboratoří v dejvickém kampusu 

   Author: Stanislav Šaroch; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Verner Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce předkládá návrh nového sídla Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze v prostoru halových laboratoří v akademickém kampusu v Praze v Dejvicích. Nahrazuje tak současnou ...
  • Konverze bývalého cukrovaru v Lázních Toušeň. 

   Author: Anna Markova; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce se zabývá konverzí bývalého cukrovaru v Lázních Toušeň. Soustava objektů pocházejících z 19. století se nachází na okraji obce a bezprostředně navazuje na park ležící podél Labe. Hmotové řešení vychází z ...
  • Rekreační a volnočasový areál Braník 

   Author: Jiří Smudek; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Dydovičová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Při pohledu na urbanisticky nově řešenou oblast v Praze 4 - Braník, se nabízí využití pravého břehu Vltavy pro rekreační a volnočasové aktivity. Do tohoto kouzelného místa poblíž Branických ledáren jsem zpracoval architektonický ...
  • 2. Základní škola Praha - Kbely 

   Author: Ondřej Androník; Supervisor: Hexnerová Helena; Opponent: Vermachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové základní školy v městské části Praha 19 - Kbely. Návrh vychází z předdiplomního projektu, kde byla vytvořena urbanisticko- architektonická studie pro rozvoj zanedbané části řešené ...
  • Revitalizace části městské čtvrtě Boa Vista v Lisabonu 

   Author: Natália Nagajová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práca spracováva návrh revitalizácie časti mestskej štvrti Boavista v Lisabone. Riešené územie sa nachádza západne od centra mesta v blízkosti brehu rieky Tajo. Mestská štvrť si kladie za dôraz navrátiť niekdajší ...
  • Dům s pečovatelskou službou Braník 

   Author: Tomáš Gaál; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Dydovič Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Predmetom diplomovej práce je návrh súboru obytných budov s opatrovateľskou službou určených pre seniorov v katastrálnom území Praha - Braník. Hmotové členenie vychádza z urbanistickej štúdie a okrajových podmienok daného ...
  • Divadlo v Mladé Boleslavi 

   Author: Michaela Pekárková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem divadla v Mladé Boleslavi. Budova obsahuje sály dvou velikostí, velký divadelní sál pro 500 osob a menší univerzální sál pro cca 150 osob. V rámci kulturní stavby se nachází i provoz ...
  • Radnice Kbely 

   Author: Veronika Kunová; Supervisor: Hexnerová Helena; Opponent: Hájková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové radnice pro městskou část Praha 19 - Kbely. Návrh navazuje na architektonicko-urbanistickou studii z předdiplomního projektu. Cílem bylo navrhnout novou městskou obytnou čtvrť a ...
  • Multifunkčné športové centrum Praha 19 Kbely 

   Author: Dávid Hudec; Supervisor: Hexnerová Helena; Opponent: Doležalová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Hlavným cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť multifunkčné športové centrum, verejný priestor pred ním a prepojiť športovo-rekreačnú zónu novej štvrte s obytnou časťou. Návrh sa odvoláva na urbanistickú štúdiu z preddiplomového ...
  • Bytový dům s obchodním parterem, Kbely II 

   Author: Anastasiya Kovalyshyn; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Haman Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu s obchodním parterem v Praze. Navržený stavební záměr je součástí architektonicko-urbanistické studie, která vznikla v rámci předdiplomního projektu. Předmětem zadání bylo ...
  • Pečovatelský dům a domov důchodců Štěpánka, Mladá Boleslav 

   Author: Jan Suchý; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Zítka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce zpracovává návrh domova důchodců v Mladé Boleslavi. Navrhovaný objekt se nachází v blízkosti parku Štěpánka. Jedná se o jedinečný úkaz a návrh domu na něj reaguje svým tvarem, uspořádáním a orientací. Cílem ...
  • Bytový dům s obchodním parterem, Kbely II 

   Author: Mircea Talambuta; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Sapák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh obytného domu s obchodním parterem v Praze 19 - Kbely. Práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož náplní byla urbanistická studie řešeného území. Obytný dům je umístěn poblíž jádra ...
  • Polyfunkční studentský dům 

   Author: Jiří Krátký; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Projekt polyfunkčního studentského domu je součástí komplexu kolejí ve městě Split v Chorvatsku. Navrhovaný objekt kombinuje několik funkcí, zahrnujících kantýnu, studijní prostory a sportovní centrum. Návrh navazuje na ...
  • Základní škola Mladá Boleslav 

   Author: Kateřina Kršková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomní projekt navazuje na předdiplomní ateliérovou práci urbanistické studie v městské části Mladé Boleslavi. V diplomové práci je zpracován návrh studie základní školy pro 700 dětí v nově navržené městské části. Zájmové ...
  • Sportovní hala v Mladé Boleslavi - Štěpánka 

   Author: Václav Vlnař; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   PŘEDMĚTEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH SPORTOVNÍ HALY S MOŽNOSTÍ VÍCEÚČELOVÉHO VYUŽITÍ HRACÍ PLOCHY I PRO JINÉ SPORTY ČI KULTURNÍ AKCE. OBJEKT BUDE ZASTUPOVAT I TĚLOCVIČNU PRO PŘILEHLOU ŠKOLNÍ BUDOVU. V HALE JSOU NAVRŽENY ...
  • Konverze bývalého cukrovaru v Lázních Toušeň 

   Author: Kateřina Brodňanská; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Diplomová práce zpracovává návrh konverze bývalého cukrovaru v Lázních Toušeň. Areál se nachází při levém břehu řeky Labe mezi stávající zástavbou a průmyslovou částí obce. V současnosti je areál využíván filmaři a lakovnou. ...
  • Konverze bývalého cukrovaru v Lázních Toušeň 

   Author: Veronika Čížková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh konverze bývalého cukrovaru v Lázních Toušeň. Objekt cukrovaru se nachází v průmyslovém areálu na předměstí obce, ležící na levém břehu řeky Labe. Dnes je areál veřejně nepřístupný, ...
  • Radnice městské části Praha 19, Kbely II 

   Author: Eliška Plichtová; Supervisor: Jiran Zdeněk; Opponent: Ehl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové výstavby v městské části Praha 19, Kbely. Městská část se nachází na severovýchodním okraji Prahy na území průhonické plošiny. Na území městské části se nachází vojenské letiště ...