Recently added

Now showing items 1-20 of 935

  • Polyfunkční objekt Liberec 

   Author: Michaela Novotná; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Liberci, na pozemcích bývalých jatek. V rámci předdiplomního projektu byla pro území vypracována urbanistická studie, proměňující dosud nezastavěné území brownfieldu ...
  • Terminál vodní dopravy - konverze území bývalé holešovické elektrárny 

   Author: Jan Kuták; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Hřebecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Projekt terminálu vodní dopravy v průmyslovém areálu bývalé elektrárny a tramvajové vozovny v pražských Holešovicích je založen na znovuotevření a zpřístupnění celého prostoru veřejnosti. Jedná se o ucelený architektonic ...
  • Kostel - Mladá Boleslav 

   Author: Vojtěch Dědek; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Téma diplomové práce je zpracování architektonické studie "Kostela v Mladé Boleslavi", včetně vybraných částí projektové dokumentace. Projekt je vytvořen v návaznosti na předdiplomní práci komplexní urbanistické studie ...
  • Polyfunkční budova v areálu bývalé elektrárny Holešovice 

   Author: Otto Urbanec; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ ARCHITEKTONICKÝM NÁVRHEM POLYFUNKČNÍ BUDOVY V AREÁLU BÝVALÉ ELEKTRÁRNY V HOLEŠOVICÍCH. NAVRŽENÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ NA ZÁPADNÍ STRANĚ OD STÁVAJÍCÍ BUDOVY ELEKTRÁRNY. DIPLOMNÍMU PROJEKTU (KTERÝ ...
  • Základní škola Malešice 

   Author: Aneta Švecová; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Švarcbach Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh základní školy v městské části Prahy 10, Malešicích. Práce navazuje na předdiplomový projekt, který se zabýval urbanistickou studií daného území. Objekt je umístěn ve středu navrhovaného ...
  • Krytý plavecký bazén s víceúčelovým zastřešením – Čihadla, Praha 14 

   Author: Petr Špaček; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Drobný Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V OBLASTI KYJSKÉHO RYBNÍKA NA PRAZE 14. HLAVNÍM PODKLADEM BYL URBANISTICKÝ NÁVRH Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. STAVBA JE UMÍSTĚNA NAD HLADINOU ODDĚLENÉ ČÁSTI KYJSKÉHO ...
  • Konverze bývalé holešovické elektrárny 

   Author: Michaela Trávníčková; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem této diplomové práce je konverze bývalé Holešovické elektrárny na Centrum tvorby a umění, které má za cíl stát se kulturně společenským centrem celé lokality a být kulturně vzdělávací institucí s mezinárodním ...
  • Konverze elektrárny Holešovice 

   Author: Barbora Uhlířová; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je architektonický návrh konverze bývalé elektrárny v Praze - Holešovicích. Revitalizace území, které v současné době není přístupno veřejnosti byla řešena spolu s kolegyní v předdiplomním projektu. ...
  • Polyfunkčný objekt Liberec 

   Author: Karolína Vacová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadaním diplomovej práce je návrh bytového domu s priestormi pre komerciu a Centra voľného času pre deti a dospelých v meste Liberec. Riešené územie sa nachádza v oblasti Janův důl, kde sa pôvodne nachádzali mestské jatka. ...
  • Rozšíření areálu bývalého Anežského káštera v Praze 

   Author: Kateřina Tichá; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Smetana Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Návrh rozšíření areálu Anežského kláštera v Praze klade důraz na navázání na genia loci řešené lokality a na historický odkaz místa. Projekt si klade za cíl vytvoření urbanisticky a architektonicky atraktivního komplexu ...
  • Filozofická fakulta UK, Nábřeží Ludvíka Svobody v Praze 

   Author: Lukáš Bakši; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Monhart Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Predmetom diplomovej práce je návrh Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe v blízkosti Nábřeží Ludvíka Svobody. návrh nadväzuje na urbanistické riešenie územia spracované v preddiplomovom projekte, kde spolu s ...
  • Ambasáda České Republiky – Addis Abeba (Etiopie) 

   Author: Jakub Meloun; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tato práce řeší areál zastupitelského úřadu České republiky v Etiopském hlavním městě - Addis Abebě. Zadáním bylo vytvořit objekty ZÚ tak, že bude vizitkou ČR. Svým posláním mají v první řadě vyjadřovat kulturní úroveň ...
  • INNOCUBE - inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Pavlína Procházková; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem inovačního centra pro ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Umístění vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomního projektu, který se zabýval vytvořením nového administračního ...
  • Dostavba areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží 

   Author: Tomáš Rollo; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh dostavby areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Hlavní nádraží se nachází v části města Hradec Králové - Pražské předměstí. Stavba je umístěna do míst dnešních ...
  • Sportovně - relaxační centrum v Holešovicích 

   Author: David Skalický; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Nové sportovně - relaxační centrum v Holešovicích podporuje pozitivní fyzické a duševní zdraví, mělo by podnítit zájem o zdravý životní styl. Přispívá k revitalizaci areálu bývalé holešovické elektrárny a navrácení lokality ...
  • Polyfunkční objekt v urbanistické ose Koutníkovy třídy v Hradci Králové 

   Author: Tomáš Pospíšil; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadání diplomové práce vychází z předdiplomního projektu, ve kterém se řešil nevyhovující stav oblasti za železničním nádražím v Hradci Králové. Na základě urbanistického návrhu jsem si pak vybral zadání pro diplomovou ...
  • Výzkumné centrum - konverze území Holešovické elektrárny 

   Author: Tomáš Ploc; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Zadáním diplomové práce bylo rozpracování vybraného objektu z předchozí urbanistické studie. Řešené území se nachází v oblasti bývalé Holešovické elektrárny v Praze. Lokalita se vyznačuje neuspořádanou industriální zástavbou ...
  • Rehabilitace území Těšnova v Praze: Nová budova Národní galerie 

   Author: Michal Prachař; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Brotánek Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   ŘEŠENÝM OBJEKTEM V RÁMCI TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ GALERIE, ZAJIŠŤUJÍCÍ SOUČASNĚ TAKÉ FUNKCI MENŠÍHO KONGRESOVÉHO CENTRA A BYDLENÍ. NACHÁZÍ SE V MÍSTĚ ZANIKLÝCH HISTORICKÝCH HRADEB STARÉHO MĚSTA, POZDĚJI ...
  • Polyfunkční dům Bubeneč 

   Author: Václav Pšenička; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Dydovičová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu u staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Budova má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní. V Přízemí polyfunkčního domu se nacházejí dvě komerční jednotky, restaurace ...
  • Hotel Čihadla 

   Author: Kristýna Sedláková; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Diplomová práce řeší návrh čtyřhvězdičkového hotelu s wellness a přidruženými obchody a službami na východě Prahy. Tato práce navazuje na předdiplomní projekt Volnočasového areálu Čihadla, zpracovávaným v zimním semestru ...