Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 650

  • Zámek Liteň - nové centrum 

   Autor: Novotná Nina; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Obsahem je architektonicko-stavební návrh novostavby muzea a návrh rekonstrukce objektu bývalého pivovaru v zámeckém areálu městysu Liteň. Umístění galerie, koncept a forma rekonstrukce staveb, vychází z urbanistického ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Bednářová Kristýna; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Navrhovaný objekt se nachází v Jablonci nad Nisou, poblíž centra, v neregulovaném území, určeném k nové zástavbě. Pozemek, na němž je stavba navržena, je ohraničen ulicemi 5. května, Lipanská a Tržní, dále pak řekou Lužická ...
  • Kulturní centrum v Horoměřicích 

   Autor: Kolář Josef; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Kulturní centrum v Horoměřicích V diplomové práci je zpracován návrh budovy nového kulturního centra v obci Horoměřice. Provozní koncept je navržen, tak aby uspokojil občany v nejširším možném spektru kulturních a společenských ...
  • Kulturní centrum v Horoměřicích 

   Autor: Fousek Michal; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Navrhovaný objekt se nachází v Horoměřicích v těsné blízkosti horoměřického zámku. Pozemek je mírně svažitý a stoupá na západní straně. Objekt reaguje na přilehlou zástavbu a vychází z jejího charakteru. Stavba má jednoduchou ...
  • Domov pro seniory v Horoměřicích 

   Autor: Šádková Barbora; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Hájková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Záměrem diplomové práce je architektonický návrh novostavby domova pro seniory v nově řešeném území centra Horoměřic. Tvar budovy vychází z urbanistického návrhu, jehož cílem bylo navrhnout nové centrum obce s veškerou ...
  • Multifunkční objekt v Horoměřicích 

   Autor: Macková Michaela; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Hájková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh multifunkčního objektu v Horomeřicích v obci západně za Prahou. Návrh objektu vychází z předdiplomního projektu, kde byl zpracován architektonicko-urbanistický koncept centra obce Horoměřice. ...
  • Knihovna a kulturní centrum v Horoměřicích 

   Autor: Seči Jakub; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Moravová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Predmetom tejto diplomovej práce je architektonicko-stavebný návrh Kultúrneho centra v obci Horoměřice pri Prahe. Navrhovaná stavba sa nachádza v severnej časti novonavrhovaného centra obce spracovávaného v rámci prediplomného ...
  • Multifunkční objekt v Horoměřicích 

   Autor: Lorencová Jana; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Moravová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Předmětem diplomové práce je návrh Polyfunkčního domu v nově navrženém území Horoměřic. Navrhovaná stavba se nachází v centru obce poblíž dochovalé historické stavby - místního zámečku a nově navrženého náměstí v předdiplomním ...
  • Multifunkční objekt v Horoměřicích 

   Autor: Starý David; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Hájková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh multifunkčního objektu v novém centru Horoměřic. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projekt, který řeší návrh nového centra obce Horoměřice na území dnes již nevyužívaného ...
  • Revitalizace a konverze historické nádražní budovy Děčín východ 

   Autor: Barochová Barbora; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace a konverze historické nádražní budovy Děčín Východ na nově navržené kulturně vzdělávací centrum. Historické nádraží z konce 19. století je ohraničeno ulicí 17. listopadu z jihu. ...
  • Konverze historické nádražní budovy Děčín východ 

   Autor: Bataa Uranbileg; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   ANOTACE PŘEDMĚTEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE REVITALIZACE HISTORICKÉ NÁDRAŽNÍ BUDOVY DĚČÍN VÝCHOD S NÁVRHEM MULTIFUNKČNÍHO VYUŽITÍ A PŘILEHLÉHO VEŘEJNÉHO PROSTORU. PŮVODNÍ STAV OBJEKTU NEPOSKYTUJE DOSTATEK PŘEDPROSTORU PRO NOVĚ ...
  • Střední škola v bývalém areálu AVIA Letňany 

   Autor: Bellanová Tereza; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Hřebecká Elzbieta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je Střední škola v bývalém areálu Avie v Letňanech. Architektonické a urbanistické řešení objektu vychází z předdiplomního projektu. Stavba se nachází na spojnici původní zástavby Letňan a nově ...
  • Zámek Liteň - nové centrum 

   Autor: Hochmuth Adam; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   PŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH NOVÉHO VYUŽITÍ AREÁLU LITEŇSKÉHO ZÁMEČKU A PIVOVARU V OBCI LITEŇ. HLAVNÍ MYŠLENKOU NÁVRHU BYLO VYTVOŘIT SOUVISLOU MĚSTOTVORNOU ZÁSTAVBU ABY SE TÍM VYTVOŘILO CENTRUM PRO ROZVÍJEJÍCÍ ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Autor: Valešová Petra; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Mladá Boleslav | Staré historické, ale v poslední době známé spíše jako město průmyslové, díky závodu Škoda Auto. Ve městě se vytvořila plošně velmi rozlehlá neutrální neutišená zóna právě na styku těchto dvou rozdílných, ...
  • Volnočasové centrum - konverze haly AVIA Letňany 

   Autor: Štibor Martin; Vedoucí práce: Kročák Jaromír; Oponent práce: Fiala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Projekt volnočasového centra je založen na novém využití výrobní haly AVIA v Letňanech, která již neslouží svému účelu. Nová náplň vychází z analýz a rozborů území a z celkového konceptu nově navržené městské čtvrti, ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Šebek Jakub; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je vypracováním projektu polyfunkčního domu v Jablonci nad Nisou. Hmotové uspořádání vychází z autorova urbanistického návrhu v předchozím atelieru. V rámci zpracování diplomové práce byl vybrán úsek jednoho ...
  • Zámek Liteň - nové centrum obce 

   Autor: Šťovíček Petr; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V rámci konverze zámeckého areálu je řešeno znovuzačlenění souboru objektů do života lidí v obci Liteň, která se zde nemůže obejít bez nového veřejného prostoru s vybaveností a umožnění využití stávajích prázdných staveb. ...
  • Expoziční centrum pro ŠKODA AUTO 

   Autor: Zygula Daniel; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout expoziční centrum pro automobilku Škoda auto. Nové expoziční centrum je navrženo v prostoru starého závodu, kde započala historie sériové výroby vozů Laurin a Klement a později Škoda. ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Autor: Váchová Marcela; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Obsahem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu. Diplomová práce navazuje na předcházející před-diplomní projekt, v rámci kterého byla zpracována urbanistická studie na území v centrální části města Jablonce nad ...
  • Konverze historické budovy nádraží Děčín východ 

   Autor: Šilarová Lucie; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Diplomová práce se zabývá konverzí historické budovy nádraží Děčín východ-sever a revitalizací jejího okolí. Budova, která v minulosti sloužila jako pohraniční stanice rakouské severozápadní dráhy, nemá v současné době ...