Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 825

  • Polyfunkční dům, Liberec, Textilana 

   Autor: Derkach Oleksandra; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Novostavba polyfunkčního domu v areálu bývalé textilky TEXTILANA v Liberci. Půdorysně objekt se navazuje na okolní urbanismus a dotvařuje prostor hlavního náměstí. Tvar objektu reaguje na urbanistické principy a světové ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Autor: Vaněček Tomáš; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomní projekt řeší otázku využití stávajícího areálu Liteňského zámku a jeho zapojení do stávající struktury obce. Návrh proměňuje stávající areál na kulturně vzdělávací centrum a to konverzemi či rekonstrukcemi stávajících ...
  • Administrativně-rezidenční centrum 

   Autor: Strouhalová Aneta; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   CÍLEM DIPLOMOVÉ PRÁCE JE VYTVOŘENÍ ADMINISTRATIVNĚ - REZIDENČNÍHO CENTRA V LIBERCI, KTERÉ NAVAZUJE NA URBANISTICKOU STUDII PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. DIPLOMOVÁ PRÁCE OBSAHUJE URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ CENTRÁLNÍHO PROSTORU OBKLOPENÉHO ...
  • Centrální budova ŠKODA Auto 

   Autor: Kroužel Ondřej; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nové centrální budovy pro ŠKODU AUTO v Mladé Boleslavi. Vychází z urbanistické studie vypracované v rámci předdiplomového projektu, který se zabýval vytvořením nové moderní čtvrti na ...
  • Bydlení pro seniory, Praha 7 

   Autor: Slezáková Barbora; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Šabart Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cieľom diplomovej práce je navrhnúť bývanie vhodné pre seniorov v meste. Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rôzne typy ubytovania a starostlivosti pre seniorov. Projekt sa nezameriava len na bývanie samostatných seniorov, ...
  • Autobusové a vlakové nádraží Mladá Boleslav 

   Autor: Maďar Jakub; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Predmetom diplomového projektu je návrh autobusového a vlakového nádraží v Mladej Boleslavi. Práca vychádza z ideového urbanistického návrhu riešenia využitia územia. Vybraná lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti závodov ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Městskká galerie 

   Autor: Mašek Kamil; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tématem diplomové práce je vypracování studie a některých částí projektové dokumentace pro stavební povolení projektu městské galerie v Jablonci nad Nisou. Stavba je umístěna v ulici Kamenná na kaskádovitém jiho-východním ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Autor: Mišáková Kateřina; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout novostavbu galerie s doplňujícími provozy a vyřešit předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova / Revoluční v Praze 1. Práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu ...
  • Konverze bývalé teplárny Veleslavín 

   Autor: Smejkal Jiří; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Zítka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je konverze budovy bývalé teplárny na Veleslavíně na Praze 6. Podkladem je předdiplomní projekt studie konverze celého areálu bývalé průmyslové stavby. Studie se zabývá vdechnutím nových funkcí a ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Autor: Lacinová Andrea; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce bylo urbanistické a architektonické řešení území, které uzavírá jednu z důležitých os města Prahy. Hlavním tématem byl návrh galerie na území dnešního Lannova parku, který představuje jakousi ...
  • Administrativní budova Jablonec nad Nisou 

   Autor: Kořínková Jana; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Obsahem diplomové práce je architektonicko-stavební návrh novostavby polyfunkčního souboru v Jablonci nad Nisou. Urbanisticky návrh vychází z předdiplomního projektu, který řešil možnost nového využití území jižního centra ...
  • Polyfunkční dům, Liberec - Perštýn 

   Autor: Caklová Hana; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   POLYFUNKČNÍ DŮM, LIBEREC - PERŠTÝN Zadáním diplomové práce je polyfunkční objekt v zadané lokalitě Liberec - Perštýn. Návrh je přizpůsoben okolní zástavbě a tvoří ukončující osu vedoucí z obchodně - administrativního centra. ...
  • Studie sportovně relaxační zóny v oblasti Masarykova nádraží 

   Autor: Rajkovová Zuzana; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Objekt je zasazen do struktury Nového Města Pražského a přímo sousedí s Masarykovým nádražím. Jedná se o sedmipodlažní strukturu, která se primárně stává protiváhou rozsáhlému kolejišti Masarykova nádraží a umožňuje využití ...
  • Radnice s náměstím v Horních Měcholupech 

   Autor: Rovnerová Marcela; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem tohoto diplomního projektu je navrhnout radnici pro rozvojovou oblast v Praze-Horních Měcholupech. Budova úřadu by měla být dominantou této oblasti, jednotlivá řešení však odpovídají snaze, aby nevystupovala příliš ...
  • Přestupní uzel železniční a autobusové dopravy Horní Měcholupy 

   Autor: Dvořáček Milan; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem diplomního projektu je navrhnout nový dopravní uzel příměstské vlakové dopravy a městské hromadné dopravy v Horních Měcholupech. Součástí návrhu je záchytné parkoviště P+R pro 150 automobilů. Tento projekt si obecně ...
  • Wellnesshotel Hagibor 

   Autor: Valenta Marek; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Hořejší Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Zadáním diplomové práce bylo navržení wellness hotelu v místě definovaném urbanistickým projektem vypracovaným v rámci předmětu ATM2. Cílem urbanistického návrhu bylo doplnění území na hranicích místních částí Vinohrady, ...
  • Veřejný prostor náměstí a parku v Horních Měcholupech 

   Autor: Lorenz Stanislav; Vedoucí práce: Hájek Karel; Oponent práce: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem mé práce bylo navrhnout vzdělávací centrum zaměřené na výuku ekologie. Centrum se nachází v nové zástavbě Horních Měcholup. V současné době probíhá podobná výuka pouze na vybraných školách. Mým záměrem bylo rozšířit ...
  • Výstavní pavilon - dostavba Průmyslového paláce, Praha 

   Autor: Kučerová Martina; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Verner Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Motivací diplomové práce je vytvoření místa pro prezentaci mnohaleté tradice výstavnictví a průmyslu v Holešovicích. Cílem je dostavba vyhořelého křídla Průmyslového paláce na Holešovickém výstavišti v rámci vytvoření ...
  • Hotel, Praha 10, Hagibor 

   Autor: Chmelařová Michaela; Vedoucí práce: Gleich Vladimír; Oponent práce: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Obsahem této diplomní práce je architektonický a technický návrh pětihvězdičkového hotelu GARDEN DREAM v Praze 10, u rušné křižovatky Počernická - Vinohradská. Jedná se o prostředí, kde je vysoká intenzita hluku a smogu, ...
  • Náměstí 1891 

   Autor: Tranová Lien; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá nově navrženým centrem, které tvoří kruhové náměstí, na území dnešní výstaviště Holešovice. Náměstí dostalo název Náměstí 1891, které odkazuje na rok otevření Průmyslového paláce a druhou jubilejní ...