Now showing items 1-20 of 1309

  • Administrativní budova: atypické řešení funkčních ploch 

   Author: Lucie Ročovská; Supervisor: Svatoš Jindřich; Opponent: Ferenčík Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Diplomová práce předkládá návrh administrativní budovy v Praze na Smíchově se zaměřením na atypické funkční plochy. Návrh vychází z urbanistické studie, která byla vypracována v rámci předdiplomního projektu. Objekt ...
  • Polyfunkční objekt v jachetním přístavu Podolí 

   Author: Jan Podhirna; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předdiplomová práce se věnuje revitalizaci území v okolí jachetního klubu v Praze-Podolí pod vyšehradskou skálou a přilehlého okolí. Jedná se o urbanistickou a krajinářskou revitalizaci atraktivního území v okolí historické ...
  • Návrh společenského centra ve čtvrti BOA VISTA v Lisabonu, včetně navazujících veřejných prostorů 

   Author: Richard Hábel; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh revitalizace městského pozemku v Lisabonu a návrh nového bytového domu. Řešená lokalita by měla sloužit k veřejnému a kulturnímu vyžití. Analýza území a návrh řešení parteru je součásti ...
  • Bydlení Satalice, přínosy prefabrikace bytového domu 

   Author: Maxim Didunyk; Supervisor: Svatoš Jindřich; Opponent: Cyrus Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Obsahem této diplomové práce je architektonický návrh souboru bytových domů v Praze Satalicích. Návrh řešení a hmotová kompozice vychází z předdiplomního projektu, který řešil urbanistický návrh zástavby bývalého brownfieldu ...
  • Adaptace části areálu rožmberského středověkého hradu v Soběslavi 

   Author: Jakub Hasoň; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Začal Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Tématem diplomové práce je adaptace části středověkého rožmberského hradu v Soběslavi a přilehlého okolí. Areál se nachází na okraji historického centra, kudy vedou hlavní pěší trasy směrem na nádraží a do industriální ...
  • Regionální knihovna Mladá Boleslav - Štěpánka 

   Author: David Frühauf; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem mé diplomové práce je návrh regionální knihovny v nové městské části Štěpánka rozvojového území Mladé Boleslavi. Návrh navazuje na předdiplomní urbanistickou studii tohoto území. Poloha knihovny reflektuje těžiště ...
  • Polyfunkční dům - Oleško 

   Author: Michaela Zapletalová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu pro obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Parcela má nepravidelný tvar a nachází se na spojnici hlavní silnice a původní ulice Ke Křížku, z předdiplomové práce uvažovaná ...
  • Polyfunkční dům - Oleško 

   Author: Tereza Komárková; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem mé diplomové práce je navázat na předdiplomní návrh urbanistického řešení návsi v obci Březová - Oleško a vytvořit návrh studie polyfunkčního objektu v nově navrženém centru obce. Hlavní myšlenka návrhu je vytvořit ...
  • Praha - Bohdalec, Víceúčelový objekt 

   Author: Tereza Krystynová; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Tématem této diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v nově vzniklé atraktivní lokalitě s velkým vztahem k zeleni. Velká organičnost je v souladu s harmonií územní urbanistické studie, na kterou navazuje. ...
  • Polyfunkční objekt u nádraží Praha Krč 

   Author: Anastasija Stěpančuk; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh bytových domů s obchodním parterem v Praze. Navržené stavební objekty jsou součástí architektonicko-urbanistické studie, která byla vyřešena v rámci předdiplomního projektu. V řešeném ...
  • Praha - Bohdalec, Mateřské škola s doprovodnými službami 

   Author: Anna Šrámková; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je dvoupodlažní veřejná polyfunkční stavba v Praze na Bohdalci. Hlavní náplní stavby je mateřská škola o pěti třídách a dvou dětských skupinách. Doplňkovým provozem je centrum pomoci obětem domácího ...
  • Polyfunkční dům - Oleško 

   Author: Simona Řadová; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové návsi obce Březová-Oleško. Jedná se o návrh obecního úřadu s obecnímy bytovými jednotkami a společenského sálu s klubovnami pro místní obyvatele. Budova obecního úřadu a sálu se ...
  • Polyfunkční objekt ve čtvrti Viikki - Helsinki 

   Author: Klára Slavkovská; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť objekt obytnej funkcie s doplnkovými priestormi pre komerčné účely. Miesto zadania sa nachádza v mestskej štvrti Viikki vo Fínskych Helsinkách.
  • Praha - Bohdalec, Víceúčelový objekt 

   Author: Klaudia Paršová; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Diplomová práce se zaměřuje na komplexní návrh novostavby polyfunkčního domu v Praze - Bohdalec. Tato stavba se stane integrální součástí nově vznikajícího urbanistického celku, jehož koncept byl zpracován v rámci předdiplomové ...
  • Polyfunkční dům - Alžbětín 

   Author: Markéta Boturová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Goryczka Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem této diplomové práce je návrh souboru budov nového místního centra v Alžbětíně u Železné Rudy. Alžbětín, kdysi prosperující šumavská osada, ztratil ve 20. století svůj význam i obyvatele. Jedinou dochovanou ...
  • Praha - Bohdalec, Víceúčelový objekt 

   Author: Marie Karlická; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu v Praze na Bohdalci. Objekt vzniká v rámci urbanistické studie předdiplomního projektu a je součástí nově vzniklé moderní městské čtvrti. V kontextu urbanistického ...
  • Praha - Bohdalec, Víceúčelový objekt 

   Author: Sofia Škodová; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Schejbal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu na Bohdalci, Praze 10. Návrh navazuje na předdiplomní projekt urbanistické studie brownfieldu Bohdalec. Objekt se nachází na rušné magistrále, která je nosným prvkem ...
  • Polyfunkční dům - Špičák 

   Author: Michaela Černá; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Rydlo Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu s nástupní stanicí lanovky v Železné Rudě v části obce Špičák. Projektem je trojpodlažní budova s lávkou, která zahrnuje nejen nástupní stanici lanové dráhy Pancíř, ale ...
  • Inovační centrum Mladá Boleslav 

   Author: Adam Balda; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Diplomová práce na téma „Inovační centrum v Mladé Boleslavi“ z oboru architektury se zabývá návrhem moderního inovačního centra, které podpoří regionální rozvoj a průmyslové inovace. Práce je rozdělena na architektonickou ...
  • Polyfunkční dům - Alžbětín 

   Author: Kateřina Zapletalová; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Goryczka Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem diplomové práce je soubor bytových domů a komunitní klubovna s kavárnou v obci Alžbětín. Urbanistický plán a koncepční návrh vychází z předdiplomního projektu, v rámci kterého byla vytvořena zcela nová koncepce ...