Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 762

  • Kulturně vzdělávací centum - Zámek Liteň 

   Autor: Chroust Tomáš; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tématem diplomové práce je návrh kulturně vzdělávacího centra ve významné historické části obce, a to v zámeckém areálu v Litni. Mým cílem je znovuobnovit život v zámeckém areálu pro širokou veřejnost, a tím přispět k ...
  • Kulturně vzdělávací centrum - Zámecký areál Liteň 

   Autor: Kaluha Jiří; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem tohoto diplmního projektu je navržení kulturně vzdělávacího centra v inspirativní lokalitě historického zámeckého areálu v Litni. Parcela je specifická zejména stávající historickou zástavbou v okolí. Má idea ...
  • Liberec - Jablonecká ulice, polyfunkční dům 

   Autor: Horáková Michaela; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce s názvem Polyfunkční budova Liberec - ulice Jablonecká, řeší návrh více objektů, fungující jako jeden komplex. Studie vychází ze zpracovaných informací, řešených již v předdiplomním projektu, který se zabýval ...
  • Polyfunkční dům Holešovice 

   Autor: Houška Jiří; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Hájková Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu v Holešovicích. Vychází z nově vypracovaného architektonicko-urbanistického konceptu pro oblast Holešovice - Zátory, kde byla navržena budova s šestnácti nadzemními ...
  • Univerzitní knihovna Holešovice 

   Autor: Huňková Petra; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Čajka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh univerzitní knihovny v Praze Holešovicích. Návrh objektu vychází z předdiplomního projektu, kde byl zpracován architektonicko-urbanistický koncept v oblasti bývalé pražské čtvrti - Zátory. ...
  • Zámek Liteň - nové centrum 

   Autor: Jiránek Vavřinec; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Jiroutek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je najít vhodné využití zámeckého areálu v Litni, který je v současné době v neutěšené situaci a čeká na rekonstrukci. Areál skýtá velký potenciál stát se kulturním centrem nejen obce Litně, ...
  • Polyfunkční dům Veleslavín 

   Autor: Jerie Robert; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Dydovič Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této diplomové práce je vytvoření studie polyfunkčního objektu. Objekt se nachází na území Prahy-Veleslavín v místě bývalé i stávající teplárny. Stavba je navržena jako devítipodlažní. Hlavním materiálem je železobeton. ...
  • Nové centrum občanských aktivit, Praha 7 

   Autor: Karpel Michal; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Perlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práca je o návrhu centra občianskych aktivít - budovy spájajúcej knižnicu, študovňu, kaviareň a výstavné priestory. Budova sa nachádza v novo budovanej mestkej časti Praha 7 - Holešovica - Zátoty. Centrum aktivít ...
  • Hotel**** 

   Autor: Jourová Miroslava; Vedoucí práce: Gleich Vladimír; Oponent práce: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V rámci mé diplomové práce zpracovávám návrh luxusního čtyřhvězdičkového hotelu s doplňujícími provozy wellness centra a kongresového centra. Hotel se nachází na severním cípu sportovního areálu Strahov. Koncept návrhu ...
  • Základní škola v Tuchoměřicích 

   Autor: Matoušek David; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Holotová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem diplomové práce je studie a projektová dokumentace pro návrh základní školy v Tuchoměřicích. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt zabývající se návrhem nové obecní návsi, která momentálně v rychle se ...
  • Víceúčelová hala v Tuchoměřicích 

   Autor: Kecová Lucie; Vedoucí práce: Šourek Michal; Oponent práce: Chlachulová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V obci Tuchoměřice je navržena zcela nová náves. Umístění této návsi je přímo pod místní pamětihodností - klášterem. Jedná se o výjimečné místo s vesnickým charakterem. Navržená hala se stává významnou částí této návsi, ...
  • Bytový dům Dubaj 

   Autor: Korychová Klára; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Fišar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu ve Spojených arabských emirátech v Dubaji. Práce je vypracovaná v návaznosti na předdiplomní projekt, který řeší návrh rezidenční čtvrti Culture Village 2 v oblasti ...
  • IQ park ŠKODA AUTO 

   Autor: Škapová Lenka; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout IQ Park, Interaktivní muzeum nacházející se v blízkosti továrny ŠKODA Auto. Muzeum navazuje na město Mladá Boleslav a zároveň je součástí rozvíjející se městotvorné části ŠKODA Auto. ...
  • Turistické centrum - Zámecký areál Liteň 

   Autor: Kovář Václav; Vedoucí práce: Jiran Zdeněk; Oponent práce: Vavřík Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce a dostavby vybrané části zámeckého areálu v Litni. Výchozím podkladem pro tvorbu práce je předdiplomní projekt zabývající se urbanistickým řešením městysu. Cílem navazující ...
  • Obytný soubor Veleslavín 

   Autor: Rajtmajer Jan; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Pozemek projektu se nachází v Praze 6 - Veleslavíně. Jedná se o pozemek v patě severního svahu. Nad ním se sklon svahu zvětšuje, zde se nachází zahrádkářská kolonie. Můj pozemek je součástí návrhu nové urbanistické studie ...
  • Lezecké centrum v areálu Strahov 

   Autor: Řeháček Jan; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem sportovního a rekreačního centra v rámci revitalizace severní části areálu Strahov v Praze. Návrh reaguje na urbanistickou studii předchozího ateliéru - předdiplomu. Hlavním uzlem území, ...
  • POLDI-Kladno, Konverze dvojhalí 

   Autor: Prausová Kateřina; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce zpracovává konverzi dvou generátorových hal v bývalém areálu hutí POLDI Kladno. V nově navrženém území má toto dvohalí místo na hlavním náměstí v centru nové čtvrti. Mezi halami je ponechán průchod od ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Autor: Skála David; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce navazuje na celkový urbanistický projekt městyse Liteň a řeší rozsáhlý zámecký areál a jeho bezprostřední okolí. V centru obce tak vzniká nový prostor vyhrazený bydlení, zábavě, kultuře a vzdělání. Zámek a ...
  • Konverze elektrárny Holešovice 

   Autor: Pokšteflová Dagmar; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Švarcbach Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tato diplomová práce nabízí řešení na nové využití památkově chráněného objektu bývalé elektrárny v Praze - Holešovicích. Jedná se o industriální objekt složený ze dvou hal - bývalé strojovny a kotelny. V současné době ...
  • Bytový dům Veleslavín 

   Autor: Pospíšil Jakub; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Dydovičová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu v Praze 6 části Veleslavín. Návrh objektu vychází z předdiplomního projektu, kde byl zpracován architektonicko-urbanistický koncept území okolo teplárny Veleslavín. Nově ...