Now showing items 814-833 of 935

  • Veřejná knihovna, Holešovice 

   Author: Sobotníková Petra; Supervisor: Šourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Veřejný prostor náměstí a parku v Horních Měcholupech 

   Author: Lorenz Stanislav; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem mé práce bylo navrhnout vzdělávací centrum zaměřené na výuku ekologie. Centrum se nachází v nové zástavbě Horních Měcholup. V současné době probíhá podobná výuka pouze na vybraných školách. Mým záměrem bylo rozšířit ...
  • Veslařský klub Pardubice 

   Author: Štětina Dušan; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Veslařský klub Pardubice - Tyršovy sady 

   Author: Zavřel Tomáš; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Vesnický kulturní dům s restaurací 

   Author: Petr Müller; Supervisor: Kotas Patrik; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Tématem diplomové práce je návrh kulturního domu s restaurací v nové obytné zástavbě mezi vesnicemi Vesec a Smrčí v obci Mírová pod Kozákovem. Cílem práce je vytvoření nového centra setkávání pro celou obec s respektem k ...
  • Vinohrady - Korunní - Studie polyfukčního souboru 

   Author: Milanovičová Darina; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Virtuální knihovna, Lihovar, Praha 5 

   Author: Neuhäusl David; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Víceúčelová atletická hala Hradec Králové 

   Author: Řepíková Zuzana; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Víceúčelová budova u magistrály, Praha 1 

   Author: Tesaříková Michala; Supervisor: Kvíz Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Víceúčelová hala v Tuchoměřicích 

   Author: Kecová Lucie; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Chlachulová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V obci Tuchoměřice je navržena zcela nová náves. Umístění této návsi je přímo pod místní pamětihodností - klášterem. Jedná se o výjimečné místo s vesnickým charakterem. Navržená hala se stává významnou částí této návsi, ...
  • Víceúčelová hala v areálu Strahov 

   Author: Weigl Petr; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je architektonická studie víceúčelové sportovní haly s proměnou kapacitou diváků v areálu Strahov. Návrh sportovní haly vychází z urbanistické koncepce obnovy severní zóny sportovního areálu ...
  • Víceúčelová hokejová hala Pardubice 

   Author: Tůma Lukáš; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Víceúčelová hokejová hala Pardubice 

   Author: Linhart Roman; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Víceúčelová hokejová hala Pardubice 

   Author: Skalová Dora; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Víceúčelová hokejová hala Pardubice 

   Author: Choutka Martin; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Víceúčelová sportovní hala u bývalých Branických ledáren 

   Author: Josef Vostracký; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Rauš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Předmětem diplomové práce je návrh Víceúčelové sportovní haly u bývalých Branických ledáren. Práce vychází z předdiplomního projektu, ve kterém jsme s kolegou M. Uličným navrhly komplexní sportovně rekreační areál. Diplomová ...
  • Víceúčelová sportovní hala – Čihadla, Praha 14  

   Author: Michal Klégr; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   PŘEDMĚTEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE ARCHITEKTONICKÁ STUDIE VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY ČIHADLA. NÁVRH SPORTOVNÍ HALY VYCHÁZÍ Z URBANISTICKÉHO NÁVRHU SPORTOVNĚ KULTURNÍHO AREÁLU JENŽ PRIMÁRNĚ BUDE SLOUŽIT JAKO PROSTORY PRO ...
  • Víceúčelová výšková budova, Nottingham, Velká Británie 

   Author: Matika Michal; Supervisor: Paroubková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Víceúčelové cirkusové zastřešení, Hradec Králové 

   Author: Pražáková Klára; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Víceúčelové vzdělávací centrum VŠE 

   Author: Iž Martin; Supervisor: Kerel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)