Now showing items 776-795 of 825

  • Zábavně vzdělávací centrum v Horních Měcholupech 

   Author: Žantovská Iva; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem řešení diplomového projektu je návrh budovy zábavně vzdělávacího parku se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a ekologii. Jedná se o centrální budovu Eko parku v Horních Měcholupech, řešeného v rámci ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Souček Martin; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   ŠKODA AUTO ve spolupráci s městem Mladá Boleslav projevilo iniciativu zpracovat území, které se nachází po okraji závodu směrem do centra města. Tímto urbanistickým plánem jsme se zabývali v rámci předdiplomního projektu. ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Valešová Petra; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Mladá Boleslav | Staré historické, ale v poslední době známé spíše jako město průmyslové, díky závodu Škoda Auto. Ve městě se vytvořila plošně velmi rozlehlá neutrální neutišená zóna právě na styku těchto dvou rozdílných, ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Arient Lukáš; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Vytvořit nové centrum města Mladá Boleslav, nové budovy pro automobilku a vyřešit problémy s hustou dopravou byly hlavní úkoly předdiplomního projektu, které vyplynuly z požadavků města a firmy Škoda auto. Nové městské ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Kyselý Jan; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce bylo zpracování starého závodu automobilky Škoda Auto, ohraničené ulicemi třída Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, třída Václava Klementa, Laurinova a silnicí v závodě vedoucí ke 3. bráně. Hlavním ...
  • Zákaznické centrum Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav 

   Author: Štefanová Kateřina; Supervisor: Linhartová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Zákaznické centrum Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav 

   Author: Neužil Jiří; Supervisor: Hlaváček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Základní škola 

   Author: Zemínová Anežka; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Základní škola Letňany 

   Author: Smolíková Zdena; Supervisor: Kročák Jaromír; Opponent: Čihák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Předmětem diplomové práce je návrh základní školy v městské části prahy 9 - letňany. Práce navazuje na přediplomní projekt, který řeší urbanistickou studii daného území. Navrhovaný objekt tvoří soubor tří staveb - základní ...
  • Základní škola v Tuchoměřicích 

   Author: Špičková Lenka; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Opletalová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce byl návrh nové devítileté základní školy v Tuchoměřicích na základě orientačních velikostních parametrů obce Tuchoměřice a předchozím urbanistickém řešení části obce Tuchoměřice, která by kapacitně ...
  • Základní škola v Tuchoměřicích 

   Author: Matoušek David; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Holotová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem diplomové práce je studie a projektová dokumentace pro návrh základní školy v Tuchoměřicích. Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt zabývající se návrhem nové obecní návsi, která momentálně v rychle se ...
  • Základní škola v Tuchoměřicích 

   Author: Židek Martin; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Verner Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Téma diplomové práce je návrh budovy základní školy v Tuchoměřicích. Návrh nové budovy základní školy vychází z předdiplomního projektu, ve kterém bylo řešeno nové centrum obce, jehož dominantou byla právě budova školy. ...
  • Základní škola v Tuchoměřicích 

   Author: Kosová Michaela; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Filgas Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové základní školy v Tuchoměřicích, které se nacházejí v blízkosti Prahy a došlo zde ke skokovému nárůstu obyvatel a stávající vybavenost obce se tak stala nedostačující. Návrh navazuje ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Skála David; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce navazuje na celkový urbanistický projekt městyse Liteň a řeší rozsáhlý zámecký areál a jeho bezprostřední okolí. V centru obce tak vzniká nový prostor vyhrazený bydlení, zábavě, kultuře a vzdělání. Zámek a ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Vachelová Alžběta; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt, jehož náplní byla revitalizace zámeckého areálu městysu Liteň. Zámecký areál byl otevřen veřejnosti a vznikl zde nový kulturní sál na místě stávajícího kravína. Stávající ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Trousílková Šárka; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce přímo navazuje na předdiplomní projekt, který měl za cíl urbanisticky a funkčně vyřešit zámecký areál v obci Liteň a vytvořit zde nové centrum kulturní dění, které je posazeno do historického kontextu. V ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Sládek Jan; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této diplomové práce je návrh nového využití zámeckého areálu v Litni nedaleko Berouna. V tomto areálu se nachází několik památkově chráněných objektů a poměrně rozsáhle nevyužité plochy, nabízející prostor pro ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Papoušková Šárka; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem mé diplomové práce byla konverze původní stodoly v zámeckém areálu v Litni. Tato práce navazovala na předdiplomní projekt, v němž jsme se zabývali urbanismem celého městysu, řešením stávajících problémů a hledáním ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Hlusička Martin; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce řeší koncept nového využití soukromého zámeckého areálu v Litni. Náplní projektu je vložení tří nových zaměření v různých částech areálu - studentský venkovský ateliér, prostor pro pořádání festivalů vážné ...
  • Zámecký areál Liteň 

   Author: Vaněček Tomáš; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomní projekt řeší otázku využití stávajícího areálu Liteňského zámku a jeho zapojení do stávající struktury obce. Návrh proměňuje stávající areál na kulturně vzdělávací centrum a to konverzemi či rekonstrukcemi stávajících ...