Now showing items 134-153 of 935

  • Galerie Bubeneč      

   Author: Petra Malovaná; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Stára Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   PŘEDMĚTEM DIPLOMNÍ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY GALERIE NAPROTI NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. HLAVNÍM PODKLADEM PRO NÁVRH GALERIE BYLO URBANISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMÍ Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. ...
  • Galerie Jablonec nad Nisou 

   Author: Belov Roman; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Zadání galerie v Jablonci nad Nisou vyšlo ze zpracování předdiplomního architektonicko-urbanistického projektu. Galerie rozšiřuje a podporuje kulturní dění v centru města, je navázaná na muzeum se stálejší expozicí a zároveň ...
  • Galerie Mladá Boleslav 

   Author: Zygulová Gabriela; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem diplomního projektu bylo navrhnout městskou galerii v Mladé Boleslavi. Urbanistické řešení a koncept návrhu objektu vychází z předdiplomního projektu, jehož cílem byl urbanistický návrh průmyslové části města Mladá ...
  • Galerie moderního umění - Praha 1 

   Author: Hejzlar Filip; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Galerie moderního umění - Praha 1 

   Author: Dudek Lukáš; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Galerie moderního umění na Letné 

   Author: Opelka Jiří; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na projekt Galerie moderního umění na Letné. Objekt galerie s kulturními sály a restaurací je umístěn na konkrétní místo bývalého Stalinova pomníku. Nová budova stojí převážně na parcele č. ...
  • Galerie moderního umění na Letné 

   Author: Dvořák Miroslav; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato diplomová práce, navazující na předdiplomní projekt, je zaměřená na návrh kulturního objektu, konkrétně na galerii výtvarných umění. Daná galerie je určena pro potřeby města a státu. Objekt je umístěný na místě bývalého ...
  • Galerie moderního umění na Letné 

   Author: Skládal Lukáš; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Zachová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Projekt Galerie moderního umění na Letné je založen na znovu využití volné plochy u "Metronomu." Toto místo se nachází na významné urbanistické ose - Staroměstské náměstí - Pařížská ulice - Čechův most. Tato osa je v ...
  • Galerie na Františku 

   Author: Frýbová Martina; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem diplomové práce je řešení stavby galerie moderního umění a přilehlého parteru. Návrh svou koncepcí vychází z charakteru místa a to nejen z hlediska urbanismu, ale i z hlediska potřeb dané lokality. Návrhem je ucelený ...
  • Galerie Pavilon, Most 

   Author: Pechová Marie; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Galerie u Vltavy - Lannov/Revoluční 

   Author: Čerešňák Juraj; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cieľom diplomového projektu bolo navrhnúť objekt galérie pre mesto Prahu, ako nové kultúrne centrum pre lokalitu Lannova. Návrh si kladie za cieľ zvýšiť atraktivitu danej lokality a priniesť do územia nový dynamický ráz. ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Šulcová Stanislava; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Navrhovaná galerie se nachází ve hlavním městě České republiky ,v Praze u pravého břehu Vltavy na křížení ulic Revoluční / Lannova. Pozemek, na němž je stavba umístěna, je v památkové rezervaci a sousedí s několika významnými ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Opluštilová Lucie; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Galerie je umístěna v ulici Lannova v Praze 1 na Novém Městě. Urbanistická koncepce vychází z rozmanité struktury města a okolní palácové zástavby, která je typická pro linii Vltavy. Budova tvoří významný solitér na nábřeží, ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Juříčková Pavla; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomní práce řeší změnu využití urbanisticky komplikovaného území Petrské čtvrti podél ulic Lannova a Revoluční. Původní sportovně- rekreační plochy jsou nahrazeny kulturní stavbou galerie moderního umění a architektury. ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Medek Tomáš; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Diplomová práce navazuje na vypracovaný předdiplomní projekt galerie moderního umění. Pro galerii byl určen pozemek ohraničený ulicemi Revoluční, Lannova, Klimentská a nábřežím Ludvíka Svobody v Praze 1 - Nové Město. Pro ...
  • Galerie u Vltavy - Lannova/Revoluční 

   Author: Mišáková Kateřina; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout novostavbu galerie s doplňujícími provozy a vyřešit předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova / Revoluční v Praze 1. Práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu ...
  • Galerie výtvarného umění Praha 

   Author: Danda Petr; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-17)
   Umělecká galerie Praha Lannova Obsahem této diplomové práce je návrh umělecké galerie v zajímavé, ale nyní zanedbané lokalitě na Praze 1. Důležitý předpoklad pro oživení dané lokality bylo vyřešení nevhodné dopravní situace ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Bockschneiderová Šárka; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Zadáním diplomové práce je návrh galerie v ulici Lannova na nábřeží Ludvíka Svobody v Praze a návrh řešení rekonstrukce/dostavby rohového domu v ulici Revoluční. Objekt galerie se nachází na pravém břehu Vltavy na nezastavěných ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Brabcová Kristýna; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Hlavní myšlenkou mého návrhu je návrat do doby, kdy pravý břeh Vltavy nebyl v zajetí automobilů, byl přístupný lidem a reagoval na důležitý a velmi výrazný prvek, který Prahu dělá nepopsatelně krásným místem - a to Vltavu. ...
  • Galerie výtvarného umění Praha Lannova 

   Author: Süsser Rudolf; Supervisor: Pošmourný Jiří; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce navazuje na předdiplomní projekt a zaměřuje se na projekt kulturního objektu, konkrétně galerie výtvarných umění, primárně určené pro potřeby města a státu. Objekt je umístěný na konkrétní místo v Praze ...