Now showing items 216-235 of 825

  • Knihovna - kampus Jižní město 

   Author: Kahlová Veronika; Supervisor: Knappová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna a galerie městské části Praha 5 

   Author: Novák Jakub; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Knihovna a kulturní centrum v Horoměřicích 

   Author: Seči Jakub; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Moravová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Predmetom tejto diplomovej práce je architektonicko-stavebný návrh Kultúrneho centra v obci Horoměřice pri Prahe. Navrhovaná stavba sa nachádza v severnej časti novonavrhovaného centra obce spracovávaného v rámci prediplomného ...
  • Knihovna a podnikatelský inkubátor Vysoké školy ekonomické v PrazeKnihovna a podnikatelský inkubátor VŠE v Praze 

   Author: Němeček Lukáš; Supervisor: Kerel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna Praha Chodov 

   Author: Müllerová Pavlína; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna s galerií Jablonec nad Nisou 

   Author: Moos Jiří; Supervisor: Lédl Petr; Opponent: Harant Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové knihovny s galerií v blízkosti historického centra Jablonce nad Nisou. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projekt, který prověřil využití brownfieldu přiléhajícího k ...
  • Knihovna VŠE Praha 

   Author: Bernartová Jana; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Knihovna, Kampus VŠE, Praha, Jižní Město 

   Author: Dosedlová Radka; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna, Kampus VŠE, Praha, Jižní Město 

   Author: Kolář Zdeněk; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna, Kampus VŠE, Praha, Jižní Město 

   Author: Rejl Oldřich; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Knihovna, Kampus VŠE, Praha, Jižní Město 

   Author: Fialová Eva; Supervisor: Knytl Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Koh-i-noor - transformace areálu, Vršovice 

   Author: Vacík Štěpán; Supervisor: Šváb Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komplex nádražních budov železniční zastávky Praha - Horní Měcholupy 

   Author: Landová Barbora; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem tohoto projektu bylo navržení urbanistické studie území v pražských Měcholupech, které má velký potenciál ve vlakovém spojení do centra města, a následné řešení vybraných objektů řešeného území. K detailnímu zpracování ...
  • Komunitní centrum a kostel v Mladé Boleslavi 

   Author: Hrochová Jolana; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Hron Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Předmětem této diplomové práce je architektonický návrh kostela sv. Kryštofa a přidruženého komunitního centra v Mladé Boleslavi. Řešené území se nachází v Mladé Boleslavi v těsné blízkosti automobilového závodu Škoda Auto ...
  • Komunitní centrum Barrandov 

   Author: Komárek Jan; Supervisor: Synek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunitní centrum Barrandov 

   Author: Svobodová Jana; Supervisor: Synek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunitní centrum Barrandov 

   Author: Počepický Jan; Supervisor: Synek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunitní centrum v Mladé Boleslavi 

   Author: Macoun Matěj; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Hron Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V diplomové práci jsem řešil návrh komunitního centra v Mladé Bolslavi. Při návrhu jsem vycházel z před diplomního projektu. V první fázi jsem udělal studii na tři budovy komunitního centra. Jedná se o kostel, faru s ...
  • Komunitní centrum Veleslavín 

   Author: Tomášek Libor; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Dokumentace obsahuje návrh urbanistického řešení zástavby Veleslavína včetně návrhu parku a veřejného prostranství. Dále je zde prezentován návrh Komunitního centra Veleslavín. Sedmipodlažní budova tvaru kvádru, umístěna ...
  • Komunitní centrum, Barrandov 

   Author: Sommer Adam; Supervisor: Synek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)