Now showing items 464-483 of 825

  • Pavilon Alfonse Muchy 

   Author: Smotlacha Adam; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   DIPLOMOVÁ PRÁCE SE VĚNUJE NÁVRHU DOMU VYCHÁZEJÍCÍHO Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU URBANISTICKÉ STUDIE REVITALIZACE VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE. V RÁMCI POSÍLENÍ HLAVNÍ OSY VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE A OBNOVENÍ ULIČNÍ ČÁRY ULICE DUKELSKÝCH ...
  • Petrovy boudy - Krkonoše 

   Author: Trnová Diana; Supervisor: Tichý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plavecký bazén Jinonice 

   Author: Pecháček Pavel; Supervisor: Čajka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plavecký bazén Veleslavín 

   Author: Krupičková Lucie; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tématem diplomové práce je projekt bazénové haly v městské části Praha 6- Veleslavín na území brownfieldu v jihovýchodní části katastrálního území Vokovice. Objekt je součástí sportovně - kulturního areálu situovaném u ...
  • Plavecký stadion Výstaviště 

   Author: Hájek Michal; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Holub Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Navrhovaný objekt se nachází na Výstavišti v Praze 7 Holešovicích přímo za Průmyslovým palácem na místě dnešních Křižíkových pavilonů v nepříliš udržované a veřejnosti navštěvované části. V rámci předdiplomního projektu ...
  • POLDI-Kladno, Konverze bývalé plechárny 

   Author: Peteráková Anna; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem návrhu je ocelová hala na území Poldi Kladno. Nové využití haly vychází ze zpracování předdiplomního projektu. Hlavním bodem návrhu bylo zavedení dopravní linky a tím i nového života do devastovaného území. Kladli ...
  • POLDI-Kladno, Konverze bývalé plechárny 

   Author: Mach Marek; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Jako zadání diplomové práce jsem si zvolil konverzi halového průmyslového objektu bývalé plechárny. Objekt se nachází v severní části území kdysi světoznámé Poldiny hutě v Kladně, na které jsem spolu s dvěma kolegy v ...
  • POLDI-Kladno, Konverze dvojhalí 

   Author: Prausová Kateřina; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce zpracovává konverzi dvou generátorových hal v bývalém areálu hutí POLDI Kladno. V nově navrženém území má toto dvohalí místo na hlavním náměstí v centru nové čtvrti. Mezi halami je ponechán průchod od ...
  • POLDI-Kladno, Konverze dvojhalí 

   Author: Valášek Martin; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Müller František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout moderní muzeum s expozicemi věnovanými českému železářství. Jedná se o konverzi bývalých generátorových hal v areálu Poldi Kladno. Nové urbanistické řešení otevírá tuto lokalitu ...
  • POLDI-Kladno, Konverze dvojhalí 

   Author: Zítek Martin; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Müller František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Projekt se zabývá konverzí dvou totožných hal v bývalé industriální oblasti Poldi Kladno, která se již delší dobu potýká s úpadkem a postupnou proměnou na brownfield. Samotný návrh konverze navazuje na předdiplomní ...
  • POLDI-Kladno, Konverze haly č.4 

   Author: Rychlík Jan; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Předmětem diplomové práce je konverze historické železobetonové železárenské haly v lokalitě Poldi Kladno. Práce vychází z předdiplomního projektu, který řešil urbanistickou studii rozvojového území bývalé Poldi Kladno. ...
  • POLDI-Kladno, Konverze haly č.4 

   Author: Pham Ngoc Duc; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   ANOTACE Diplomová práce primárně se zabývá s konverzí historické výrobní haly v Poldi Kladnu, která sloužila k nitridaci (hala č. 4 ) . Dále jsem řešil objekt jako součástí megabloku, a proto byla navržena konstrukce ...
  • POLDI-Kladno, Konverze haly č.4 

   Author: Stambolijská Tereza; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Smitka Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Anotace: Diplomová práce zpracovává objekt bývalé továrny Nitridace s přilehlým skladem v areálu Poldi Kladno. Jedná se o konverzi historickách výrobních hal, které jsou využity pro Centrum performativních umění. Práce ...
  • Poliklinika Škoda 

   Author: Hajnová Dana; Supervisor: Hlaváček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Poliklinika ŠKODA 

   Author: Bilinská Anna; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Danda Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh polikliniky pro zaměstnance škoda Auto v Mladé Boleslavi. Poliklinika je součástí nového urbanistického návrhu, který byl vytvořen v předdiplomním projektu. Umístění polikliniky bylo ...
  • Polyfunkční budova - NNŽ 

   Author: Klozar Filip; Supervisor: Šourek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční budova Popper, Chrudim 

   Author: Dohelský Marek; Supervisor: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polyfunkční budova Popper, Chrudim 

   Author: Fišer Filip; Supervisor: Šenberger Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polyfunkční budova Praha 10 - Vršovice 

   Author: Chromá Ivana; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Polyfunkční budova v Praze 6 

   Author: Huttová Petra; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)