Now showing items 761-780 of 825

  • Wellness bazén v areálu Strahov 

   Author: Nováková Martina; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Drobný Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem multifunkčního centra vodních sportů v Praze. Práce navazuje na předdiplomní projekt, který se zabýval řešením urbanistického celku v severní části areálu Strahov. Území je v jižní části ...
  • Wellness centrum v Karlsruhe 

   Author: Pražáková Jana; Supervisor: Knappová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Wellness centrum v areálu Strahov 

   Author: Ulrychová Kristýna; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce je návrh Wellness centra v areálu Strahov. Parcela se nachází severně od Velkého strahovského stadionu, na místě současné atletické nafukovací haly. Tato hala je v návrhu zbourána a místo ní je ...
  • Wellness hotel 

   Author: Hajasová Mária; Supervisor: Lédl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Wellness hotel Pardubice 

   Author: Kučerová Alice; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Wellness hotel Pardubice 

   Author: Skryja Ondřej; Supervisor: Kopřiva Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Wellness s ubytováním, ostrov Štvanice, Praha 

   Author: Vlčková Simona; Supervisor: Gleich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Wellness s umělou surfovou vlnou - Hagibor 

   Author: Skala Petr; Supervisor: Gleich Vladimír; Opponent: Rössler Jaroslv
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Idea vzniku Surfhousu vznikla v rámci hledání řešení územní studie zástavby Hagiboru. Předmětem studie bylo rozšíření vinohradského bulváru a začlenění wellness a hotelu do zástavby. Pokud pomineme cizokrajně znějící název ...
  • Wellnesscentrum Hagibor 

   Author: Hájková Katarína; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Studie wellnesscentra Hagibor v Praze řeší nové prostory s funkcí sportovní, rekreační, gastronomickou a komerční. Stavební parcela se nachází přímo na centrálním náměstí lokality Hagibor. V okolí stavby se nachází bytové ...
  • Wellnesscentrum Hagibor 

   Author: Havlík Hynek; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Fetterle Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato diplomová práce řeší budovu hotelu s rozšířenými wellness službami v pražské části Hagibor. Stavba je zasazena do většího a nově navrženého urbanistického celku, který byl řešen v rámci předdiplomním projektu. Hotel ...
  • Wellnesscentrum Hagibor 

   Author: Krajdl Ondřej; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hořejší Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá návrhem budovy multifunkčního sportovního a rekreačního wellness centra ve Vinohradské ulici v Praze 10, Strašnicích. Projekt navazuje na předdiplomní práci, která se zabývá řešením urbanistického ...
  • Wellnesscentrum Hagibor 

   Author: Jech Tomáš; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Drobný Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce řeší budovu nového wellness centra v pražské části Hagibor. Navazuje na projekt zástavby Hagiboru z předdiplomního projektu. Budova je součástí bariérové zástavby, která odděluje rušnou ulici Vinohradská ...
  • Wellnesscentrum Hagibor 

   Author: Gloser Tomáš; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hořejší Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá řešením souboru wellness centra v Paze 10, Strašnice na území Hagibor. Návrh vychází z předdiplomního projektu, který byl zpravocán v zimním semestru. Předdiplomní práce řešila možnosti využitelnosti ...
  • Wellnesscentrum Hagibor 

   Author: Burian Martin; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hořejší Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   TATO DIPLOMOVÁ PRÁCE SE ZABÝVÁ NOVOSTAVBOU WELLNESSCENTRA HAGIBOR, KTERÉ SE NACHÁZÍ V CENTRÁLNÍM PROSTORU ZÁSTAVBY ÚZEMÍ HAGIBOR, JEŽ BYLO NAVRŽENO V PŘEDDIPLOMNÍM PROJEKTU. WELLNESS CENTRUM JE SITUOVÁNO VE DVOU PROPOJENÝCH ...
  • Wellnesshotel Hagibor 

   Author: Valenta Marek; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hořejší Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Zadáním diplomové práce bylo navržení wellness hotelu v místě definovaném urbanistickým projektem vypracovaným v rámci předmětu ATM2. Cílem urbanistického návrhu bylo doplnění území na hranicích místních částí Vinohrady, ...
  • Zábavně vzdělávací centrum v Horních Měcholupech 

   Author: Žantovská Iva; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Hemer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem řešení diplomového projektu je návrh budovy zábavně vzdělávacího parku se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a ekologii. Jedná se o centrální budovu Eko parku v Horních Měcholupech, řešeného v rámci ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Souček Martin; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   ŠKODA AUTO ve spolupráci s městem Mladá Boleslav projevilo iniciativu zpracovat území, které se nachází po okraji závodu směrem do centra města. Tímto urbanistickým plánem jsme se zabývali v rámci předdiplomního projektu. ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Valešová Petra; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Mladá Boleslav | Staré historické, ale v poslední době známé spíše jako město průmyslové, díky závodu Škoda Auto. Ve městě se vytvořila plošně velmi rozlehlá neutrální neutišená zóna právě na styku těchto dvou rozdílných, ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Arient Lukáš; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Vytvořit nové centrum města Mladá Boleslav, nové budovy pro automobilku a vyřešit problémy s hustou dopravou byly hlavní úkoly předdiplomního projektu, které vyplynuly z požadavků města a firmy Škoda auto. Nové městské ...
  • Zákaznické centrum ŠKODA AUTO 

   Author: Kyselý Jan; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce bylo zpracování starého závodu automobilky Škoda Auto, ohraničené ulicemi třída Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, třída Václava Klementa, Laurinova a silnicí v závodě vedoucí ke 3. bráně. Hlavním ...