Now showing items 189-208 of 825

  • Infocentrum a galerie v Táboře 

   Author: Gausová Veronika; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Informační a nákupní centrum na Výstavišti Holešovice 

   Author: Fadejeva Kristina; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Kabriel Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh informačně-nákupního centra na Výstavišti v Holešovicích - v Praze. Tato práce navazuje na projekt předdiplomu nového koncepčního řešení daného území. Umístění objektu bylo určeno na ...
  • Institut intermédií, konverze objektu Zlíchovského lihovaru 

   Author: Mikovcová Ilona; Supervisor: Daďa Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Interaktivní muzeum Mladá Boleslav 

   Author: Maj Martin; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout interaktivní muzeum, nacházející se v těsné blízkosti Muzea ŠKODA AUTO a. s. To svým tvarem reaguje na hlavní pěší třídu spojující novou obytnou čtvrť s novým centrem města. Tvar ...
  • Interaktivní muzeum na Letné 

   Author: Benešová Jana; Supervisor: Daďa Jaroslav; Opponent: Oppelt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Obsahem mé diplomové práce je návrh Interaktivního muzea na Letné naproti Národnímu zemědělskému muzeu. Tvar budovy tvoří tři vzájemně propojené hmoty, které se vizuálně spojují v jeden celek. Centrem celého objektu je ...
  • IQ park ŠKODA AUTO 

   Author: Škapová Lenka; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce bylo navrhnout IQ Park, Interaktivní muzeum nacházející se v blízkosti továrny ŠKODA Auto. Muzeum navazuje na město Mladá Boleslav a zároveň je součástí rozvíjející se městotvorné části ŠKODA Auto. ...
  • IQ park ŠKODA AUTO 

   Author: Čechová Anna; Supervisor: Linhartová Eva; Opponent: Job Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Zadáním diplomové práce bylo nově navrhnout území staré továrny automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Hlavním cílem bylo navrhnout IQ Park Škoda Auto neboli interaktivní muzeum, které by bylo rozšířením muzea stávajícího. ...
  • Jablonec n./N. - administrativní budova 

   Author: Kubík David; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomního projektu bylo navrhnout administrativní budovu poblíž centra Jablonce nad Nisou. budova má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Budova má sloužit spíše pro větší firmy, které chtějí být blízko centra města ...
  • Jablonec n./N. - administrativní budova 

   Author: Wallnerová Naděžda; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tématem mé diplomové práce bylo navrhnout administrativní budovu. Objekt se nachází v Jablonci nad Nisou v centru města. Stavební parcela e situovaná u ulice 5.května. Hlavním cílem práce bylo zpracovat architektonickou ...
  • Jablonec n./N. - bydlení pro seniory 

   Author: Dušičková Ivana; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   úkolem této diplomové práce je zpracovat architektonicko-stavební návrh novostavby bytového domu pro seniory v jablonci nad nisou nedaleko centra s docházkovou vzdáleností na Hromadnou dopravu, a potřebné služby do 500 ...
  • Jablonec n./N. - hotel 

   Author: Gliganičová Lenka; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je návrh hotelu v nové zástavbě nacházející se v městě Jablonec nad Nisou. Parcela se nachází v blízkosti centra města, aktuálně plní funkci autobusového terminálu, přičemž je plánovaný jeho přesun. ...
  • Jablonec n./N. - hotel 

   Author: Šejna Pavel; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je návrh hotelu standardu **** v rozvojové oblasti Jablonce nad Nisou. Projekt je volen do jihozápadní oblasti v blízkosti nově budovaného autobusového nádraží. Základem byla urbanistická studie lokality. ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Šafránková Kamila; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Polyfunkční dům se nachází v Jablonci nad Nisou, v jižní, spodní části města. Území v tuto chvíli slouží jako autobusové nádraží, ovšem město počítá s výstavbou nového centra pro bydlení. Centrum pro bydlení vzniklo vymezením ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Šebek Jakub; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je vypracováním projektu polyfunkčního domu v Jablonci nad Nisou. Hmotové uspořádání vychází z autorova urbanistického návrhu v předchozím atelieru. V rámci zpracování diplomové práce byl vybrán úsek jednoho ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Černý Josef; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   POLYFUNKČNÍ DŮM - JABLONEC NAD NISOU Obsahem diplomové práce je návrh polyfunkčního domu na místě současného autobusového nádraží vJablonci nad Nisou v rámci předdiplomního projektu urbanistické koncepce na tomto území. ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Váchová Marcela; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Obsahem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu. Diplomová práce navazuje na předcházející před-diplomní projekt, v rámci kterého byla zpracována urbanistická studie na území v centrální části města Jablonce nad ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Bieliková Monika; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Neuman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   V NÁVAZNOSTI NA PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT JE ŘEŠEN SOUBOR POLYFUKČNÍCH BUDOV A REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ POD JABLONECKÝMI VĚŽÁKY V MÍSTĚ, KTERÉ VZNIKNE PO JIŽ PLÁNOVANÉM PŘESUNU AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V JABLONCI NAD ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Hrdličková Martina; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Projekt se zabývá návrhem polyfunkčního domu, který vychází z předdiplomové urbanistické studie. Navrhovaný objekt je jedním ze čtyř domů, spojených podzemní garáží, které reagují na stávající obloukovou zástavbu obloukem ...
  • Jablonec n./N. - polyfunkční dům 

   Author: Bednářová Kristýna; Supervisor: Šikola Petr; Opponent: Jambor Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Navrhovaný objekt se nachází v Jablonci nad Nisou, poblíž centra, v neregulovaném území, určeném k nové zástavbě. Pozemek, na němž je stavba navržena, je ohraničen ulicemi 5. května, Lipanská a Tržní, dále pak řekou Lužická ...
  • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Dům skla a bižuterie 

   Author: Frýdl Pavel; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Perlík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-08)
   Jablonec nad Nisou je svým založením městského centra na unikátním terénním reliéfu a svou jasnou uliční strukturou představuje obrovský potenciál k dotvoření obrazu věhlasu města, vybudovaného zejména pro svou výrobu a ...