Now showing items 49-68 of 403

  • Cementové kompozity pro imobilizaci radioaktivního odpadu 

   Author: Jaroslava Zatloukalová; Supervisor: Kolář Karel; Opponent: Hobst Leonard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-28)
   Odparkové koncentráty (evaporator concentrates, EC) vznikají úpravou chladiva primárního okruhu jaderných elektráren (JE) s vodou chlazenými reaktory, jež využívají kyselinu boritou jako absorbér neutronů, a jsou klasifikovány ...
  • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

   Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Trník Anton; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
  • Charakterizace vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace 

   Author: Petr Konrád; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-21)
   V této práci jsou zkoumány vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity vystavené rázovému zatížení. Hlavním cílem je návrh, sestavení a optimalizace zkušebního zařízení a postupu pro provedení rázové zkoušky. ...
  • Chosen economic and environmental aspects of material resources in construction in the view of sustainability - Tools to assess capability to reduce primary energy demand in housing 

   Author: Anisimova Nataliya; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Karásek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Energy use in European housing comprises the greatest part of total energy consumption and is above industry and transport figures. The growing trend in building energy use has made energy efficiency strategy the main ...
  • Chování tenkostěnných Z-vaznic za požáru 

   Author: Ivo Schwarz; Supervisor: Wald František; Opponent: Bednář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-16)
   Studie shrnuje poznatky v řešení problematiky ocelových tenkostěnných profilů z hlediska návrhu za běžné teploty, zejména ale za požáru. Práce se konkrétně zaměřuje na Z vaznice při požární situaci, kdy dochází k přechodu ...
  • Cohesive particle model using discrete element method on the Yade platform 

   Author: Šmilauer Václav; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-19)
   The thesis describes implementation of particle-based model of concrete using the Discrete Element Method (DEM) using the Yade platform. DEM discretizes given domain using packing of (spherical) particles of which motion ...
  • Comparative static analysis of tunnelling methods NATM and ADECO-RS 

   Author: Černá Vydrová Linda; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   New Austrian Tunnelling Method (NATM) has been used almost exlusively in the Czech Republic in the last three decades. This method has many supporters, whose resistance to new methods and approaches prevents the integration ...
  • Component method for column base with embedded plate 

   Author: Žižka Jiří; Supervisor: Wald František; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Objective of the thesis is research on structural behaviour of column bases with embedded plate. The main aims are resistance, stiffness and rotational capacity of the joint. The joint behaviour is predicted by a numerical ...
  • Creep and shrinkage of concrete subjected to variable environmental conditions 

   Author: Havlásek Petr; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   This thesis deals with the numerical modeling of concrete creep and shrinkage at variable environmental conditions. At lower relative humidity concrete creeps more slowly than at full saturation but during drying it creeps ...
  • Damages due to humidity transfer in porous materials 

   Author: Rauch Peter; Supervisor: Procházka Petr; Opponent: Rohon Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   The basic idea of this work is based on the dependence of the biological damage due to amount of moisture in the building. The larger the average amount of humidity is, the better the growing conditions are for insects, ...
  • Degradace jakosti pitné vody v distribučních systémech 

   Author: Aschenbrennerová Petra; Supervisor: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Modelováním kvality vody v distribučním systému lze proces distribuce pitné vody nejen hodnotit či předpovídat možné zhoršení kvality vody , ale také lze vytvořit alternativní strategii řízení pro zlepšení kvality vody v ...
  • Degradation Modelling of Concrete and Reinforced Concrete Structures Due to Carbonation, Chloride Ingress and Alkali-Silica Reaction 

   Author: Karolina Jandová; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-25)
   V dnešní době patří beton mezi nejvíce vyráběný materiál ve světě. Vlastnosti betonu a železobetonu se mohou zhoršovat z několika důvodů, v našem případě se zaměříme na karbonataci, vnikání chloridů a alkalicko-křemičitou ...
  • Deterioration in tunnel lining due to moisture effects 

   Author: Irrgang Rainer Gerhard; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   The thesis is focused on interpretation of problems from underground engineering: deterioration of tunnel lining due to various external effects, like moistening, extreme temperature etc. Mathematical and numerical methods ...
  • Diskrétně prvkový mezoúrovňový model pro beton a jeho kombinaces MKP 

   Author: Stránský Jan; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-21)
   Dizertační práce se zabývá různými aspekty metody diskrétních prvků (DEM) a její aplikací pro modelování porušování betonu a také kombinací DEM s metodou konečných prvků (FEM). Základní vlastnosti náhodných hustých částicových ...
  • Distanční rámečky zasklívacích jednotek a jejich vzájemná interakce s teplotním faktorem vnitřního povrchu fRsi 

   Author: Jirák Roman; Supervisor: Hájek Václav; Opponent: Šilarová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-06)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou kondenzace vodních par na vnitřním povrchu otvorových výplní, a to především v oblasti napojení zasklívací jednotky na okenní rám nazývané zasklívací spára. K problému ...
  • Dlouhý šroubovaný spoj prvků z vysokopevnostních ocelí 

   Author: Hatlman Václav; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-12)
   Vysokopevnostní oceli patří v současné době do skupiny progresivních konstrukčních materiálů. Nejen jejich vynikající mechanické vlastnosti, ale i nízké druhotné náklady (náklady na svařování, dopravu, montáž atd.) z nich ...
  • Domy z lodních kontejnerů 

   Author: Šikola Petr; Supervisor: Dvořák Václav; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
   Domy vzniklé konverzemi lodních kontejnerů jsou fenoménem nově vznikajícího odvětví architektury. Své opodstatnění nalézají v oblastech mobilního, modulárního a ekonomického bydlení, v neposlední řadě v oblasti rychlé ...
  • Dřevěné prvky s nanesenou vrstvou kompozitu 

   Author: Vídenský Jan; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Práce je věnována problematice zesilování dřevěných nosníků z lepeného lamelového dřeva namáhaných především ohybem. Zesílení je aplikováno na spodním taženém okraji, tak aby mohl být zkoumán i možný vliv plastického chování ...
  • Dvojúrovňová analýza opěrných systémů katedrál 

   Author: Kott Jiří; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Práce se zabývá opěrnými systémy katedrál se zaměřením na jejich odezvu na kombinace od zatížení stálého, větrem a teplotou. Byl proveden rozbor typů opěrných systémů a působících zatížení. Větší pozornost byla věnována ...
  • Dynamic analysis of grandstands 

   Author: Rokoš Ondřej; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   The purpose of this thesis is to provide a systematic approach to the modelling of the crowd-grandstand problem taking into account various sources of randomness in complex FEM-based numerical approach using geometries, ...