Recent Submissions

 • Klasifikace kvality vozovky 

  Author: Martin Lank; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Automatické vyhodnocování kvality vozovky může být užitečné jak správním orgánům, tak i těm účastníkům silničního provozu, kteří vyhledávají vozovky s kvalitním povrchem pro co největší potěšení z jízdy. Tato práce se ...
 • Architektúra prostredia pre streamové spracovanie veľkých dát 

  Author: Maroš Kramár; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Petr Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Spracovanie veľkých dát prežíva v súčastnosti veľký rozmach vďaka internetovým službám a sociálnym médiám. Snaha urýchľovať analýzu a mať k dispozícií výsledky v čo najkratšom možnom čase prináša so sebou nové výzvy a ...
 • Odhad Fundamentálního diagramu z evakuačních experimentů 

  Author: Juraj Kmec; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
  Fundamentální diagram je důležitou charakteristikou toku chodců, která umožňuje inženýrům posuzovat maximální kapacitu chodcovských zařízení. Klasické metody odhadu fundamentálního diagramu používají analytické aproximace ...
 • Použití evolučních algoritmů pro navigaci v bludišti 

  Author: Jiří Němeček; Supervisor: Olšák Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá generalizací agenta pro vyhledávání cesty v bludišti, použitím neuronových sítí učených evolucí, nazývaných Genetické Neuronové Sítě (GNN). Práce zkoumá vícero evolučních přístupů a srovnává jejich ...
 • Automatická detekce přeložených textů 

  Author: Jan Peřina; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti detekce přeložených částí textu společně s možnostmi dohledání původu těchto textů na internetu. V práci je zopakován experiment s vybranou metodou pro detekci strojových překladů. ...
 • Predikce náhlého nárůstu zátěže na webovém serveru 

  Author: Jan-Jakub Fleišer; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Šimánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce prozkoumává prediktivní metody pro náhlé špičky pozorované na webových serverech zpravodajských aplikací pro účely autoškálování. Logy webových serveru zpravodajské aplikace jsou analyzovány a jednotlivé řady ...
 • Predikce signálu na finančních trzích pomocí analýzy časových řad 

  Author: Bohumil Miláček; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Práce se zaměřuje na analýzu nejvhodnějších typů finančních časových řad pro Machine learning na predikci buy/sell signálů. Data vybraná pro tuto práci byly akcie, konkrétně TSLA, AAPL, MSFT. Byla vzata jejich Tick data, ...
 • AutoML přístup v doporučujících systémech 

  Author: Daniil Pastukhov; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Vančura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Ve všech oblastech strojového učení, stejně jako v doporučovacích systémech, není snadné rozhodnout, který model by měl být v daném kontextu použit. Doporučovací systémy jsou softwarové nástroje, které se snaží předpovědět, ...
 • Algoritmy pro odvození vah produktů na základě vah celých objednávek s chybovostí 

  Author: Michael Olšavský; Supervisor: Horský Martin; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce se zabývá výpočtem vah produktů z naměřených vážení celých objednávek, jejichž obsah je předem známý. Úloha je přeformulována na hledání řešení soustavy lineárních rovnic s náhodnými veličinami jakožto proměnnými. ...
 • Predikce časoprostorových dějů pomocí umělých neuronových sítí 

  Author: Jiří Pihrt; Supervisor: Šimánek Petr; Opponent: Hrabáková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce aplikuje metody predikce časoprostorových dějů na problém predikce pohybu účastníků provozu pro autonomní vozidla. Sekvence umělých rasterizovaných snímků z ptačího pohledu jsou použity jako vstup do neuronových ...
 • Car Counter 

  Author: Richard Vacenovský; Supervisor: Benešová Alisa; Opponent: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce řeší problém sledování objektů z kamerových záznamů. Cílem je vytvořit systém, který na základě kamerových záznamů bude počítat projíždějící vozidla. Dále je cílem analyzovat dostupné otevřené zdroje, ...
 • Sémantické sítě matematických znalostí 

  Author: Ondřej Šodek; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Dombek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním matematických pojmů do podoby sémantické sítě a využití těchto vztahů k obohacení výsledné vizualizace těchto matematických pojmů. Za tímto účelem byl vytvořen program zpracovávající ...
 • Detekce podvodných finančních výkazů v KB 

  Author: Michal Šolc; Supervisor: Ditrich Josef; Opponent: Smítková Janků Ladislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
  Tato práce zkoumá možnosti detekce podvodných finančních výkazů. Cílem práce je najít vhodný přístup k detekci podvodných finančních výkazů v Komerční bance. V rešeršní části jsou ukázany přístupy k detekci navržené několika ...
 • Neuronove site na grafech zohlednujici casovy aspekt v kyberneticke bezpecnosti 

  Author: Anton Bushuiev; Supervisor: Procházka Pavel; Opponent: Olšák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Žít v dynamickém světě znamená řešit časově závislé úlohy. Avšak moderní nástroje pro strojové učení na grafech jsou především navržené pro statické sítě. Proto se v této závěrečné práci detailně zabývám problematikou ...
 • Modelování a vlastnosti autoregresních procesů 

  Author: Artem Tokarevskikh; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Problematika streamovaných dat přitahuje v poslední době mnoho pozornosti v odvětvích jako jsou IoT, sociální sítě či elektronický obchod. Jde o data, která jsou svými zdroji kontinuálně generovaná a je potřeba je zpracovávat ...
 • Multi-agentní hledání cest pro dynamické cíle v zobecnění hry Pac-man 

  Author: Lukáš Kameník; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Kleprlík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato bakalářská práce řeší problém multi-agentního hledání cest s pohyblivými cíli v zobecnění hry Pac-man. Cílem práce je navrhnout metodu pro plánování pohybu více Pac-manů, kteří pronásledují vystrašené duchy. U Pac-manů ...
 • Statistické modelování časových řad souvisejících s Covid-19 

  Author: Oleh Kuznetsov; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Žemlička Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  V letech 2020-2021 zažívá celý svět potíže způsobené globální epidemií nového viru SARS-CoV-2. Cílem této práce je statistická analýza časových řad souvisejících s pandemií COVID-19 v České republice a zkoumání využitelnosti ...
 • Hledání disjunktních cest v nerovinném prostředí 

  Author: Petr Michalíček; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Kleprlík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Kooperativní hledání disjunktních cest je varianta problému multiagentního hledání cest, při kterém je zadán prostor a množina obsahující několik párů se startovní a cílovou pozicí z prostoru. Úkolem je nalézt vrcholově-disjunktní ...
 • Lokální a systematické algoritmy pro řešení zobecněné varianty Sudoku 

  Author: Marek Nevole; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem této práce bylo aplikovat současné algoritmy systematického a lokálního prohledávání na zobecněné variantě hry Sudoku modelované jako problém splňování omezení. Otázkou bylo, který přístup bude dosahovat lepších ...
 • Kompilace multi-agentní kolektivní konstrukce ve hře Minecraft 

  Author: Martin Rameš; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Legerský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato bakalářská práce zkoumá současné přístupy k přesným řešením problému multi-agentní kolektivní konstrukce, s důrazem na tří-rozměrné struktury, postavené agenty přenášejícími v mřížce bloky, za předpokladu přítomnosti ...

View more