Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití cache-based útoků postranními kanály pro coverage-guided fuzzing 

  Author: Jan Havránek; Supervisor: Busch Marcel; Opponent: Shchavleva Marina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce poskytuje přehled prvků ARMv8 architektury relevantních pro studium útoků postranními kanály založenými na pamětích cache. Dále zkoumá možnosti využití Flush+Flush útoku k extrakci informací o pokrytí kódu ...
 • Útoky postranními kanály na Supersingular Isogeny Diffie-Hellman Key Exchange 

  Author: František Kovář; Supervisor: Buček Jiří; Opponent: Pokorný David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  V této diplomové práci jsme se zaměřili na aktuálně alternativního kandidáta pro proces postkvantové standardizace NIST. Supersingular Ksogeny Key Encapsulation (SIKE) je jediným kryptosystémem založeným na izogeniích v ...
 • Detekce skrytých kanálů používající DNS over TLS 

  Author: Lukáš Melcher; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Ochrana soukromí uživatelů v online světě je často diskutovaným tématem. Nešifrovaný a při odposlechu čitelný je však protokol DNS. Jako řešení bylo navrženo několik šifrovaných alternativ. Přesto i s používáním těchto ...
 • Klasifikace síťového provozu pomocí strojového učení 

  Author: Matej Hulák; Supervisor: Hynek Karel; Opponent: Fornůsek Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Práca sa zameriava na aspekty a činitele, ktoré ovplyvňujú úspešnosť klasifikácie sieťovej premávky pomocou strojového učenia. Prvá časť práce popisuje základy počítačových sietí a ich monitorovania, existujúce metódy ...
 • Detekce a rozpoznávání periodické komunikace v síťovém provozu 

  Author: Josef Koumar; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Dedecius Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  V této práci se zaměřujeme na vytvoření metody detekce periodických chování v časových řadách ze síťového provozu, zejména šifrovaného, reprezentovaném pomocí síťových toků. Dále diskutujeme využití detekované periodicity ...
 • Automatická optimalizace datových sad síťového provozu 

  Author: Petr Skružný; Supervisor: Soukup Dominik; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  S rostoucím objemem šifrovaného provozu v síti narůstá potřeba korektní identifikace a monitorování tohoto provozu. Pro řešení toho problému se využívá algoritmů strojového učení, které je ale nejdříve nutné naučit na ...
 • Algebraická kryptoanalýza proudových šifer založených na LFSR 

  Author: Jiří Soukup; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Keystream produkovaný proudovou šifrou založenou na LFSR je možné popsat soustavou polynomiálních rovnic. Nalezením řešení takové soustavy je šifra prolomena. Za pomoci algoritmu F4 lze soustavu polynomiálních rovnic ...
 • Rozšíření nástroje Woke 

  Author: Michal Převrátil; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kodýtek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Tato práce se zabývá implementací modulů do vznikajícího nástroje Woke určeného pro analýzu smart kontraktů na platformě Ethereum. V práci je detailně popsán Ethereum blockchain a programovací jazyk Solidity určený pro ...
 • Bezpečnostní analýza programu IrfanView 

  Author: Radek Jizba; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou programu na prohlížení obrázků IrfanView. Taktéž jsou v této práci zhodnoceny opravy předchozích zranitelností tohoto programu. Výsledkem této práce je zjištění, že je program IrfanView ...
 • Framework pro automatické zlepšování klasifikace síťového provozu 

  Author: Jaroslav Pešek; Supervisor: Soukup Dominik; Opponent: Fornůsek Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou klasifikace především šifrovaného síťového provozu pomocí algoritmů strojového učení. Strojové učení je podoblast umělé inteligence, která silně závisí na dostatečně obsáhlých ...
 • Analýza bezpečnosti webové aplikace Seznamovák 

  Author: Jaroslav Kříž; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Kokeš Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou bezpečnosti webové aplikace Seznamovák. Během analýzy bezpečnosti bylo objeveno několik bezpečnostních zranitelností, které mohou oslabit použitou kryptografii nebo ohrozit bezpečnost ...
 • Vývoj zranitelné jednotky ECU 

  Author: Tomáš Pšenička; Supervisor: Pozděna Martin; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Moderní vozidla obsahují rozsáhlé počítačové sítě propojující množství řídících jednotek, senzorů a dalších zařízení ovládaných počítačovými systémy. S přibývajícím množství připojených chytrých zařízení se rozšiřuje také ...
 • Bezpečnostní audit Ethereum projektu 

  Author: Vojtěch David; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kodýtek Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Ve své práci se zabývám bezpečnostním auditem aplikace PWN, která je napsaná v jazyce Solidity a je nahraná na blockchain Etherea. V textu je detailně popsán princip protokolu Bitcoin a na těchto základech vysvětluji, jak ...
 • Nenáročný sandbox pro instalační programy 

  Author: Artem Ustynov; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Prágl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Při vyhledávání méně známých softwarových produktů nebo produktů vyvinutých nezávislými vývojáři je nutné vypořádat se s jejich instalátory. Tyto instalační programy často obsahují software třetích stran a někdy není možné ...
 • Prostředí pro demonstraci síťových útoků 

  Author: Jan Suchara; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Luňák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit prostředí pro demonstraci vybraných síťových útoků v laboratorních podmínkách. Na základě provedené řešerše nejčastějších útoků jsou některé z nich vybrány k podrobnější analýze. ...
 • Prioritizace zranitelností v prostředí cloudu 

  Author: Ondřej Vokoun; Supervisor: Joščák Daniel; Opponent: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Tato práce se zabývá prioritizací zranitelností v prostředí cloudu, zejména pak v AWS. Na začátku je popsán proces vulnerability managementu následovaný VM procesem v cloudu a jeho odlišnostmi. Následuje analýza frameworků ...
 • Pokročilé algoritmy pro sdílení tajemství 

  Author: Hana Svobodová; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Jureček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Tato práce se zabývá algoritmy pro sdílení tajemství. Konkrétně se zaměřuje na ověřitelná a kvantová schémata pro sdílení tajemství a metodu multiparty computing. Rešeršní část se zaměřuje na popis vybraných schémat a ...
 • Generování signatur malwarových rodin z behaviorálních grafů pomocí nesupervizovaného učení 

  Author: Tomáš Zvara; Supervisor: Jureček Martin; Opponent: Lórencz Róbert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
  Behaviorálny štít je komponenta antivíroveho softvéru firmy Avast zodpovedná za monitorovanie systému a identifikovanie podozrivého správania bežiacich procesov. Správanie procesov je zachytené vo forme behaviorálnych ...
 • Analýza krypterů a jejich detekování 

  Author: Jakub Kaloč; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Jureček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Cieľom tejto práce je analýza a popísanie techník používaných kryptermi, ktorých primárna funkcionalita je ochrana malwaru pred detekciou a analýzou. Práca ukazuje čitateľovi, ako aplikovať znalosti reverzného inžinierstva ...
 • Bezpečnost a výkon aplikačních protokolů pro IoT 

  Author: David Mládek; Supervisor: Pajurek Tomáš; Opponent: Buček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tato práce představuje tři \acrshort{iot} protokoly---CoAP, MQTT, a AMQP. Všechny tři jsou popsány včetně bezpečnostních vlastností a jejich rozdílů. Bylo provedeno několik experimentů na dvou vývojových deskách pro IoT. ...

View more