Poslední příspěvky

 • Neuronove site na grafech zohlednujici casovy aspekt v kyberneticke bezpecnosti 

  Autor: Anton Bushuiev; Vedoucí práce: Procházka Pavel; Oponent práce: Olšák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Žít v dynamickém světě znamená řešit časově závislé úlohy. Avšak moderní nástroje pro strojové učení na grafech jsou především navržené pro statické sítě. Proto se v této závěrečné práci detailně zabývám problematikou ...
 • Modelování a vlastnosti autoregresních procesů 

  Autor: Artem Tokarevskikh; Vedoucí práce: Dedecius Kamil; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Problematika streamovaných dat přitahuje v poslední době mnoho pozornosti v odvětvích jako jsou IoT, sociální sítě či elektronický obchod. Jde o data, která jsou svými zdroji kontinuálně generovaná a je potřeba je zpracovávat ...
 • Multi-agentní hledání cest pro dynamické cíle v zobecnění hry Pac-man 

  Autor: Lukáš Kameník; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Kleprlík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato bakalářská práce řeší problém multi-agentního hledání cest s pohyblivými cíli v zobecnění hry Pac-man. Cílem práce je navrhnout metodu pro plánování pohybu více Pac-manů, kteří pronásledují vystrašené duchy. U Pac-manů ...
 • Statistické modelování časových řad souvisejících s Covid-19 

  Autor: Oleh Kuznetsov; Vedoucí práce: Dedecius Kamil; Oponent práce: Žemlička Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  V letech 2020-2021 zažívá celý svět potíže způsobené globální epidemií nového viru SARS-CoV-2. Cílem této práce je statistická analýza časových řad souvisejících s pandemií COVID-19 v České republice a zkoumání využitelnosti ...
 • Hledání disjunktních cest v nerovinném prostředí 

  Autor: Petr Michalíček; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Kleprlík Luděk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Kooperativní hledání disjunktních cest je varianta problému multiagentního hledání cest, při kterém je zadán prostor a množina obsahující několik párů se startovní a cílovou pozicí z prostoru. Úkolem je nalézt vrcholově-disjunktní ...
 • Lokální a systematické algoritmy pro řešení zobecněné varianty Sudoku 

  Autor: Marek Nevole; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Cílem této práce bylo aplikovat současné algoritmy systematického a lokálního prohledávání na zobecněné variantě hry Sudoku modelované jako problém splňování omezení. Otázkou bylo, který přístup bude dosahovat lepších ...
 • Kompilace multi-agentní kolektivní konstrukce ve hře Minecraft 

  Autor: Martin Rameš; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Legerský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato bakalářská práce zkoumá současné přístupy k přesným řešením problému multi-agentní kolektivní konstrukce, s důrazem na tří-rozměrné struktury, postavené agenty přenášejícími v mřížce bloky, za předpokladu přítomnosti ...
 • Lokalizace robotů při vykonávání plánů multi-agentního hledáního cest s OZOBOTy 

  Autor: Silvestr Láník; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Šolcová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Ve své práci se zabývám vytvořenim lokalizačniho systému Ozobotů, během prováděni simulace multi-agentniho hledáni cest. Hlavnim důvodem vzniku této práce jsou občasné chyby při prováděni simulace, způsobené špatnou de-tekci ...
 • Lokální koordinace a plánování pro robotický fotbal 

  Autor: Tomáš Valenta; Vedoucí práce: Surynek Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Předmětem této práce je prozkoumání relevantních technik návrhu lokálního řízení agentů s možností aplikace v robotickém fotbale. Jako vnitřní mechanismus agentů jsou použity rozhodovací stromy a k jejich konstrukci je ...
 • Řešení konfliktů v celulárním evakuačním modelu 

  Autor: Matej Šutý; Vedoucí práce: Hrabák Pavel; Oponent práce: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Agentní celulární modely mohou být použity pro simulaci evakuace lidí z místnosti. Akce a interakce heterogenních agentů vytváří skupinový pohyb a zachycují tak komplexní jevy v chování chodců. V této práci je představen ...
 • Detekce klíčových objektů na letištní stojánce z bezpečnostních kamer 

  Autor: Oliver Blaško; Vedoucí práce: Sušický Marek; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Nasledujúca práca sa venuje problému detekcie objektov so zameraním na objekty, ktoré sú typické pre prostredie letiska. Práca popisuje aktuálne riešenia tohto problému, trénovanie, vyhodnotenie a nasedenie modelu do ...
 • Evaluace frameworku SEAGE 

  Autor: David Omrai; Vedoucí práce: Smítková Janků Ladislava; Oponent práce: Šimánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
  Tato práce je zaměřena na zhodnocení optimalizačního frameworku SEAGE z pohledu aktuálního stavu výzkumu v oblasti hyper-heuristik, a to s využitím nové metriky, která algoritmy ohodnocuje objektivně dle kvality jejich ...
 • Predikce biosyntézy terpenů pomocí strojového učení 

  Autor: Roman Bushuiev; Vedoucí práce: Pluskal Tomáš; Oponent práce: Hrabáková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Biosyntéza v živých organismech se skládá z komplexních transformací molekul katalyzovaných enzymy. Ačkoli porozumění těmto biochemickým reakcím je zásadní pro moderní medicínu a strojové učení již prokázalo svou účinnost ...
 • Snímání a následná detekce a klasifikace vad skleněných tyčí 

  Autor: Matěj Latka; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Práce se zabývá automatizovanou detekcí a klasifikací vad na skleněných tyčích. Jsou analyzována předchozí řešení podobných problémů a popsán vlastní postup, v rámci kterého byly navrženy čtyři snímací soustavy využívající ...
 • Self-supervised model pro efektivní rozpoznávání zvuku trénovaný na agregovaných datech 

  Autor: Vojtěch Houska; Vedoucí práce: Kovalenko Alexander; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato práce shrnuje nejmodernější metody využívané v hlubokém učení. Probírá použití autoenkodérů a metody předzpracování v oblasti rozpoznávání zvuku. Jako zdroj slabě anotovaných dat pro učení těchto modelů byla použita ...
 • Generativní metody vhodné pro anonymizaci a tvorbu testovacích dat v bankovnictví 

  Autor: Jan Jeníček; Vedoucí práce: Kylar Ivo; Oponent práce: Friedjungová Magda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Produkční data často obsahují velmi citlivé informace a je složité s nimi manipulovat. Má práce zkoumá generativní metody strojového učení a jejich schopnost naučit se distribuci dat. Tato schopnost je použita pro generování ...
 • Detekce poruch v CT snímcích pomocí neuronových sítí 

  Autor: Petra Čurdová; Vedoucí práce: Žitný Jakub; Oponent práce: Surynek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato práce se zabývá výzkumem metod používaných pro detekci a klasifikaci poruch v CT snímcích za použití neuronových sítí. Na základně těchto metod pak popisuje implementaci vlastního řešení, které funguje pro rozpoznávání ...
 • Algoritmy pro video analýzu chování zákazníků před vstupem do retailové pobočky 

  Autor: David Mašek; Vedoucí práce: Brchl Lukáš; Oponent práce: Hrabák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Cílem této práce je návrh frameworku pro sledování osob na záznamu z jedné staticky umístěné kamery, s vedlejším cílem extrakce věku a pohlaví sledovaných osob. Práce je zaměřena na prostředí maloobchodu. Hlavní algoritmus ...
 • Aplikace pro rozpoznávání ukradených obrazů 

  Autor: Michal Janeček; Vedoucí práce: Karella Tomáš; Oponent práce: Novák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace k rozpoznávání kradených obrazů. Nejdříve uvede do problému krádeže uměleckých děl a popisuje současné možnosti jejich rozpoznávání. Dále obsahuje návrh aplikace s třívrstvou ...
 • Měření letových vlastností šípu vysokorychlostní kamerou 

  Autor: Matěj Jech; Vedoucí práce: Novák Jakub; Oponent práce: Spěvák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
  Práce se zabývá měřením vlivu lukostřelecké techniky na let šípu. Využívá vysokorychlostních kamer pro analýzu střelcovy techniky. Pohyby střelce přímo ovlivňují trajektorii šípu, která je naznačena jeho výslednou polohou ...

Zobrazit další