Now showing items 46-53 of 53

  • Tvorba nového produktu na současném trhu cestovního ruchu 

   Author: Michaela Veselá; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Cestovní ruch prochází obrovským rozvojem, kdy nejvíce dochází k růstu poptávky. Cílem bakalářské práce je vytvořit nový produkt cestovního ruchu na základě analýzy sekundárních dat poptávky i nabídky za posledních 10 let ...
  • Uvedení B2C značky ve specifických podmínkách segmentu sportovního oblečení 

   Author: Kamila Merad; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Daňková Leona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-14)
   Předložená bakalářská práce je zaměřena především na charakteristiku obchodování na internetu v rámci B2C e-commerce v České republice, definování výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, popis marketingu. V první ...
  • Vhodnost způsobu práce 'home office' pro velkou logistickou firmu 

   Author: Sára Uzlová; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato práce se zabývá spokojeností zaměstnanců ve firmě Kuehne+Nagel, s. r. o. během světové pandemie viru SARS-CoV-2 se zaměřením na to, zda forma Home Office byla efektivní a neovlivnila nijak produktivitu, a právě ...
  • Vliv podnikové kultury na výkonnost zaměstnanců ve start-up společnosti 

   Author: Jan Mikeš; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-06)
   Tato práce zkoumá, jak podniková kultura ve startupech ovlivňuje výkonnost zaměstnanců. Teoretická část analyzuje klíčové složky kultury a vztah mezi hodnotami a strategií. Praktická část kombinuje ...
  • Vliv podnikové kultury na výkonnost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

   Author: Sarah Hluchá; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Sponer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Podniková kultúra ovplyvňuje spokojnosť zamestnancov, ich výkon a prostredie, v ktorom pracujú. Hlavným cieľom bakalárskej práce je charakterizovať podnikovú kultúru a následne zhodnotiť jej vplyv na výkonnosť zamestnancov ...
  • Vytvoření podnikatelského plánu pro gastronomické zařízení 

   Author: Tomáš Junek; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Jílková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-31)
   Cílem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro otevření restauračního zařízení na Praze 2, které se zabývá přípravou brunche a kávy. Samotná práce je podklad pro budoucí podnikání autora po dokončení studia. ...
  • Vývoj nezaměstnanosti a pracovních příležitostí v Královehradeckém kraji 

   Author: Eliška Svobodová; Supervisor: Šilhánková Vladimíra; Opponent: Kučerová Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu nezaměstnanosti a pracovních příležitostí v Královehradeckém kraji. Ke zjištění daných výsledků je využita metoda analýzy dat, která jsou získaná z portálů MPSV a ČSÚ. V teoretické ...
  • Zhodnocení procesu řízení projektu SRP 

   Author: Kateřina Baťková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Cupal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Bakalářská práce se zabývá identifikací procesů, ve kterých podmínky OPVVV negativně ovlivňují uplatnění metody PRINCE2TM. Teoretická část se zaměřuje na obecné zásady projektového řízení ve státní správě a v souladu s ...