Show simple item record

Marketing communication of Selected Organisation - Hamleys Toy Shopdc.contributor.advisorJoudalová Barbora
dc.contributor.authorJílek Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T16:08:18Z
dc.date.available2017-06-07T16:08:18Z
dc.date.issued2017-01-19
dc.identifierKOS-593779841405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69944
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analyzovat komunikační nástroje firmy Hamleys, jejich efektivitu a následně navrhnout zlepšení v rámci komunikačního mixu, které může firma Hamleys implementovat do svého plánování. Teoretická část se zabývá metodou STP a komunikačním mixem, tedy jednotlivými komunikačními nástroji, budováním značky a měřením efektivity komunikace. Praktická část obsahuje představení sledované firmy, analýzu jejího marketingového výkonu a analýzu konkurenčního prostředí. Dále se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření, jehož výsledky byly východiskem pro určení efektivity jednotlivých marketingových nástrojů. Na závěr praktické části jsou sepsány návrhy na zlepšení komunikačního mixu na základě zjištěných dat a informací.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to analyse the communication tools that are used by the company Hamleys. The thesis analyses their efficiency and proposes improvements in the communication mix which can be implemented into its strategic plan. The theoretical part studies STP method and communication mix (communication tools), brand building and measurement of communication efficiency. The practical part contains a presentation of the company, analyses of its marketing and analyses of a competitive environment. Furthermore, it deals with the evaluation of a survey of which results were a basis for setting the effectiveness of various marketing tools. At the conclusion of the practical part are presented suggestions for an improvement of the communication mix based on studied data and information.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingová komunikace, komunikační mix, komunikační nástroje, efektivita marketingu, měření efektivity marketingu, marketingcze
dc.subjectMarketing communication, communication mix, communication tools, marketing efficiency, communication efficiency, measuring the efficiency of marketing,marketingeng
dc.titleMarketingová komunikace vybrané firmy - Hamleyscze
dc.titleMarketing communication of Selected Organisation - Hamleys Toy Shopeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeZavadil Pavel
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record