News

Bachelor Theses - 32151

Recently added

Now showing items 21-40 of 1064

  • Návrh učebního textu pro učební obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - kytara 

   Author: Aleš Hlavín; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Vaněček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Práce se zabývá návrhem učebního textu pro učební obor 82-51-L/06 Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů se zaměřením na stavbu kytary. Je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části je charakterizována ...
  • Tabakismus jako sociálně patologický jev na střední škole 

   Author: Filip Tomeš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je dílčím příspěvkem k problematice dlouhodobého společenského problému, zasahujícího široké vrstvy obyvatelstva napříč generacemi, nejen v rámci České republiky. Má teoreticko-empirický charakter: v ...
  • Vzorové přípravy učitele pro praktické vyučování a odborný výcvik 

   Author: Veronika Jechová; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Votoček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá vzorovými přípravami pro trénink (kurz) zaměstnanců kvality ve firmě ŠKODA AUTO. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji na mapování ...
  • Psychoaktivní látky v prostředí střední odborné školy 

   Author: Michal Dolejš; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá psychoaktivními látkami v prostředí střední odborné školy. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké zkušenosti mají žáci střední odborné školy s psychoaktivními látkami (legálními i nelegálními), ...
  • Provádění exkurze u Hasičského záchranného sboru ČR pro žáky středního odborného vzdělávání 

   Author: Zuzana Košťálová; Supervisor: Mrázková Kateřina; Opponent: Jirkovská Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V bakalářské práci je zmapován současný stav provádění exkurze na stanicích Hasičského záchranného sboru ČR pro žáky středních odborných škol. Cílem je vytvořit osnovu exkurze pro několik vybraných oborů středního odborného ...
  • Pracovní listy v odborném výcviku 

   Author: Denis Brejcha; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Vypracovaná práce se zaměřila na tvoru učebního textu, konkrétně na pracovní listy v problematice oboru Dláždění. Cílem tohoto učebního textu je nabídnout žákům učebního oboru 36–51–E/01 Dlaždič jiný náhled na formu ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Michal Vostřák; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit učební text, který je určen nejen studentům lesnictví, ale všem zájemcům o myslivost. Práce zahrnuje základní spektrum oblastí nezbytných pro zvládnutí tak složitého oboru, jakým myslivost ...
  • Autorita manažera a možnosti jejího rozvíjení 

   Author: Ondřej Bělunek; Supervisor: Vališová Alena; Opponent: Tureckiová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Otázka efektivně vedeného pracovního týmu je po mnoho let bezpochyby široce rozsáhlým tématem k výzkumu na sociálně ekonomickém poli a také v souvislé oblasti psychosociální. Je to nejen otázka osobnosti manažera a jeho ...
  • Projektová výuka při praktickém výcviku na technických odborných školách 

   Author: Petr Jůzek; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Práce se zabývá projektovým vyučováním při odborném výcviku na středních odborných školách. V první části je provedena literární rešerše ze zdrojů z odborné literatury a základních pedagogických dokumentů. V praktické části ...
  • Změny financování regionálního školství z pohledu středních škol 

   Author: Lukáš Tříska; Supervisor: Škrabal Milan; Opponent: Šlajchová Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou financování regionálního školství z pohledu středních škol v souvislosti se zásadní změnou systému financování regionálního školství. V první části se práce věnuje charakteristice ...
  • Učební text pro výuku odborného předmětu 

   Author: Ondřej Hudák; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Práce pojednává o problematice výuky se zaměřením na ruční výrobu plošných spojů v hodinách odborného výcviku. Na úvod seznámí čtenáře se základními teoretickými východisky, jejichž znalost je pro výuku nezbytná. Vysvětluje ...
  • Stres a zátěžová situace na střední škole 

   Author: Petr Peleška; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá stresem a zátěží studentů na střední škole tzv. školní zátěží. V teoretické části v první kapitole jsou obsažené základní pojmy. V druhé kapitole je popsáno, jak na žáky stres působí. Třetí ...
  • Sport jako významná součást výchovy studentů středních škol 

   Author: Roman Studenovský; Supervisor: Nesvadba Petr; Opponent: Vališová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na středoškolské studenty ve věku 15 – 20 let a je-jich sportovní aktivitu na rekreační a soutěžní úrovni. Středoškolský student je v životní etapě, která je důležitým mezníkem o budoucím ...
  • Škola a životní prostředí 

   Author: Luboš Polakovič; Supervisor: Vobořilová Jarmila; Opponent: Dobrovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Předložená práce je zaměřená na téma "Škola a životní prostředí". Cílem bakalářské práce je zjistit postoje, znalosti a povědomí žáků k životnímu prostředí. Charakter bakalářské práce je teoreticko-empirický. V teoretické ...
  • Učební text pro praktické vyučování 

   Author: Marian Zelený; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Mikušiak Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce má charakter analýzy vytváření učebního textu pro výuku odborných předmětů. Věnuje se vlastní tvorbě učebního textu základů elektroniky. Ten bude využitelný pro praxi pyro-techniků, kteří se setkávají při ...
  • Praktické vyučování podporované počítačem 

   Author: Lukáš Šolc; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Stránská Michala
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem bakalářské práce je zjistit přínos vzdělávací aplikace virtuální reality pro budoucí absolventy a zaměstnance ve firmě Škoda Auto a.s. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena ...
  • Potenciál a rizika sociálních sítí 

   Author: Josef Pešek; Supervisor: Dobrovská Dana; Opponent: Vobořilová Jarmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem bakalářské práce je zjistit, popsat a analyzovat chování středoškoláků na sociálních sítích, včetně jejich informovanosti o potenciálních rizicích tohoto chování a o možnostech, jak tato rizika snížit. Práce má ...
  • Uplatnění studentů (absolventů) oboru Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce 

   Author: Alena Martinovská; Supervisor: Vaněček David; Opponent: Brožíková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na uplatnění absolventů středních škol oboru Provoz a ekonomika dopravy na trhu práce. První část je věnována pojmům jako např. trh práce, nezaměstnanost, kurikulární dokumenty a jejich významu. ...
  • Formy marketingové propagace společnosti AAA AUTO 

   Author: Nikol Zimlová; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu ve společnosti AAA AUTO s podrobnějším rozborem firemní propagace. Hlavním cílem práce je veškeré zanalyzování marketingových aktivit firmy. Vedlejším cílem se následně ...
  • Analýza spokojenosti a systém odměňování zaměstnanců na pobočce České pošty 

   Author: Kateřina Žižková; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Emrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Cílem bakalářské práce je zjistit aktuální způsob odměňování zaměstnanců vybrané společnosti (České pošty) a následně navrhnout způsoby zlepšení situace. Nejdříve jsou teoreticky vymezeny základní pojmy – celková odměna, ...