Poslední příspěvky

 • Inovace získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Autor: Pavla Jiroušková; Vedoucí práce: Dvořáková Zuzana; Oponent práce: Němečková Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do or-ganizace. Cílem práce je hodnocení současné situace činností získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve zkoumané organizaci a návrh ...
 • Metody a nástroje na podporu kreativity 

  Autor: Kristina Šturmová; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Zárubová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením a implementací technik na podporu tvořivosti v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny termíny jako tvořivost, kroky kreativního procesu a faktory ovlivňující kreativitu. ...
 • Řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků v IT firmě 

  Autor: Barbora Šenková; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Havel Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se zabývá systémem řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků jednoho týmu IT oddělení vybrané společnosti s cílem posoudit stávající stav, vymezit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. ...
 • Interní komunikace v Člověku v tísni, o.p.s. 

  Autor: Tereza Novotná; Vedoucí práce: Veber Jaromír; Oponent práce: Šnajdrová Adriana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Předmětem této diplomové práce je interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v tísni, o.p.s. (dále jen Člověk v tísni). Práce si klade za cíl provést analýzu stavu interní komunikace v neziskové organizaci Člověk v ...
 • Návrh komunikační kampaně pro personální agenturu 

  Autor: Sofie Hanusová; Vedoucí práce: Jílková Petra; Oponent práce: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout komunikační kampaň pro personální agenturu XY, která se zaměřuje na akvizici technických odborníků. V rámci této kampaně je zohledňováno zadání personální agentury XY, která si ...
 • Health check týmu v průběhu agilní transformace 

  Autor: Jana Kalenská; Vedoucí práce: Kačín Radovan; Oponent práce: Kučerová Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-21)
  Diplomová práce se zabývá Health Check modelem týmu v průběhu agilní transformace, který umožňuje zobrazit zdraví týmu pomocí měřených oblastí na úrovni členů týmu. Health Check pomáhá týmu posoudit současnou situaci týmu, ...
 • Revize strategie odměňování ve finanční instituci 

  Autor: Zuzana Hübnerová; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Zemanová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá strategií odměňování ve finanční instituci ABC. Cílem práce bylo provést její revizi a navrhnout řešení možných problémů. K vyhodnocení bylo využito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo ...
 • Vytvoření strategie marketingové komunikace: případová studie 

  Autor: Jakub Krištof; Vedoucí práce: Vašek Jan; Oponent práce: Králová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  V této diplomové práci se zabývám vytvořením strategie marketingové komunikace pro lyžařskou školu Husky. V teoretické části jsem vymezil pojmy související s marketingovou komunikací. V praktické části se věnuji procesu ...
 • Spolupráce s konzultanty nákupu: expertní analýza případové studie 

  Autor: Karolína Slepičková; Vedoucí práce: Vašek Jan; Oponent práce: Ostapenko Galina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Předmětem diplomové práce „Spolupráce s konzultanty nákupu: Expertní analýza případové studie“ jsou rozhovory s konzultanty nákupu a manažery, kdy podkladem diplomové práce je případová studie a otázky při rozhovorech se ...
 • Employer branding a personální marketing 

  Autor: Tereza Lačíková; Vedoucí práce: Dvořáková Zuzana; Oponent práce: Kužílek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení nápravných opatření určených ke zlepšení employer brandingu. Teoretická část diplomové práce obsahuje souhrnný popis pojmů týkajících se značky zaměstnavatele, personálních ...
 • Zmapování a optimalizace procesu řízení investičních projektů ve vybrané společnosti 

  Autor: Kateřina Hanušová; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Opletalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Procesy doprovází v každodenním životě každého z nás a jsou také součástí každé společnosti. Úspěšná společnost musí dobře znát, jaký typ procesů se v rámci jednotlivých oddělení odehrávají a v jakém stavu tyto procesy ...
 • Optimalizace procesů v obchodním oddělení firmy Henkel ČR, spol. s r.o. 

  Autor: David Janček; Vedoucí práce: Švecová Lenka; Oponent práce: Šulc Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
  Hlavním cílem diplomové práce Optimalizace procesů v obchodním oddělení firmy Henkel ČR, spol. s r.o. je provést modelování, analýzu a následnou optimalizaci podnikových procesů. Poznatky z této práce by měli přispět firmě ...
 • Prognóza internetu věcí 

  Autor: Monika Krejčí; Vedoucí práce: Štědroň Bohumír; Oponent práce: Lukeš Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu internetu věcí (IoT). Jejím cílem je tento pojem vysvětlit a specifikovat prognózu vývoje trhu IoT. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části ...
 • Zavedení agilní metody (Scrumu) ve výzkumném a vývojovém týmu společnosti zabývající se vývojem zdravotnických prostředků 

  Autor: Nikola Koretzová; Vedoucí práce: Vašek Jan; Oponent práce: Kačín Radovan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Agilní metody řízení projektů jsou mezi firmami stále oblíběnejší a čím dál častěji se uvádějí do praxe. Jednou z nejrozšířenějších metodik je Scrum, který se z IT odvětví, kde vznikl, stále rozšiřuje i do jiných oblastí. ...
 • Spokojenost zákazníků po remodelingu prodejny maloobchodního řetězce Albert Česká republika, s.r.o. 

  Autor: Kristýna Špačková; Vedoucí práce: Králová Petra; Oponent práce: Zenáhlíková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků po remodelingu prodejny maloobchodního řetězce Albert Česká republika, s.r.o. Cílem práce je zjištění spokojenosti zákazníků prodejny po remodelingu (změna vedoucí k ...
 • Dopady Průmyslu 4.0 na pracovní příležitost v České republice 

  Autor: Alena Otoupalová; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Štěpánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce se zabývá koncepcí Průmyslu 4.0. Cílem je analyzovat dopady rozšiřování koncepce Průmyslu 4.0 na pracovní příležitosti v České republice, specifikovat nejvíce a nejméně ohrožené profese a zhodnotit měnící ...
 • Řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business 

  Autor: Tereza Zikmundová; Vedoucí práce: Fanta Petr; Oponent práce: Samek Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce pojednává o řízení projektu v nadnárodní společnosti s důrazem na Commercial Business. Cílem této práce je analyzovat a navrhnout zefektivnění postupu vybrané divize společnosti ve vztahu k projektovým ...
 • Personální práce ve vybrané společnosti 

  Autor: Barbora Novotná; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Stránská Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Cílem diplomové práce je analyzovat personální práci ve společnosti ABCD, s. r. o. Teoretická část shrnuje poznatky o hlavních personálních činnostech. Praktická část se zaměřuje na posouzení a analýzu personální práce ve ...
 • Hodnocení implementace adaptačního programu v mediální společnosti 

  Autor: Karolína Králová; Vedoucí práce: Dvořáková Zuzana; Oponent práce: Poláková Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce popisuje řízení lidských zdrojů s úzkým zaměřením na proces adaptace. Cílem této práce je vyhodnotit pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu zavedený adaptační program po třech měsících jeho fungování ...
 • Získávání IT specialistů pomocí headhuntingu 

  Autor: Petra Kolláriková; Vedoucí práce: Šikýř Martin; Oponent práce: Emrová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
  Diplomová práce se zaměřením na získávání IT specialistů pomocí headhuntingu má za cíl analyzovat proces získávání zaměstnanců ve společnosti Alviso, zhodnotit využívané postupy sourcera při vyhledávání a oslovování uchazečů ...

Zobrazit další