Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza systému odměňování ve společnosti 

   Author: Veronika Chodilová; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Švihlíková Svatava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalářská práce se zabývá tématem motivace k práci a odměňování zaměstnanců. Cílem práce je analyzovat systém odměňování zaměstnanců ve společnosti, jejich spokojenost a vliv odměňování na motivaci k práci. V teoretické ...
  • Analýza vybraných personálních činností v malém podniku 

   Author: Kubištová Kateřina; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato bakalářská práce s názvem "Analýza vybraných personálních činností v malém podniku" se zabývá personální prací vybraných personálních činností ve vybraném podniku. Cílem mé bakalářské práce je odpovědět na otázku Jaké ...
  • Hodnocení náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti 

   Author: Pojerová Kateřina; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Onisková Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem diplomové práce je zhodnotit a posoudit proces náboru a výběru zaměstnanců v útvaru outsourcingu mezinárodní společnosti XY, s.r.o. se zaměřením na jednotlivé kroky procesu, navržením a doporučením ke zlepšení. V ...
  • Hodnocení vybraných personálních procesů Ministerstva obrany České republiky 

   Author: Nicole Cicvárková; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Heršic Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením vybraných personálních procesů u civilních zaměstnanců Ministerstva obrany České republiky. Cílem diplomové práce je zhodnotit vybrané personální procesy, identifikovat jejich přednosti ...
  • Implementace principů GDPR ve společnosti AF Consult s.r.o. 

   Author: Mrázová Pavla; Supervisor: Šikýř Martin; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá prozkoumáním a implementací principů Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve společnosti AF-Consult Czech Republic, s.r.o. Práce nejdříve teoreticky popisuje problematiku a změny ...
  • Inovace externího personálního marketingu se zaměřením na České vysoké učení technické v Praze ve ŠKODA auto, a.s. 

   Author: Majerová Klára; Supervisor: Dvořáková Zuzana; Opponent: Opekarová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Diplomová práce se zabývá externím personálním marketingem zaměřeným na spolupráci se školami. Cílem práce je zhodnotit externí personální marketing se zaměřením na České vysoké učení technické v Praze ve ŠKODA AUTO a.s. ...
  • Interkulturní komunikace v pracovním týmu 

   Author: Adamová Adéla; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce "Interkulturní komunikace v pracovním týmu" pojednává o motivaci k práci týmu složeného z Čechů a Kostaričanů dvou generací, X a Y. Práce je dělena na dvě hlavní části - na část teoretickou a část praktickou. ...
  • Porovnání generace X a Y v oblasti pracovních podmínek 

   Author: Radimský Václav; Supervisor: Jirkovská Blanka; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato práce pojednává o generaci X a Y, které budou v příštích letech zaujímat 70 % pracovního trhu, proto je důležité přiblížit si jejich pracovní podmínky. Cílem práce je zmapovat a zorientovat se v potřebách zaměstnanců ...
  • Výběr a získávání pracovníků v technických oborech 

   Author: Hrynčuková Michaela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V mé bakalářské práci se zabývám získáváním a výběrem pracovníků v technických oborech, kde je stále těžší najít kvalitní a kvalifikované pracovníky. V teoretické části vysvětluji pojmy personální práce, jak by mělo probíhat ...
  • Vzdělávání zaměstnanců v průmyslovém podniku 

   Author: Vilacká Lucie; Supervisor: Andres Pavel; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vzdělávání zaměstnanců v průmyslovém podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje základní pojmy té-matu vzdělávání zaměstnanců a věnuje se ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců 

   Author: Koděrová Gabriela; Supervisor: Šimonová Klára; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Teoretická část se zabývá popisem procesů a metod při získávání a výběru zaměstnanců v organizaci. Praktická část uvádí do problematiky ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti James Cook languages s.r.o. 

   Author: Králová Karolína; Supervisor: Emrová Lenka; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato bakalářská práce popisuje procesy spojené s pracovním místem a se získáváním a výběrem zaměstnanců ve společnosti James Cook Languages s.r.o. Cílem této bakalářské práce je zanalyzovat procesy získávání a výběru ...
  • Získávání a výběr zaměstnanců ve vybraném podniku. 

   Author: Barbora Čermáková; Supervisor: Mynaříková Lenka; Opponent: Dvořáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané firmě. Cílem diplomové práce je analýza potřeb organizace v oblasti lidských zdrojů, metod a procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti. Na ...