Now showing items 1-20 of 648

  • Adaptabilní systém pro doporučování obsahu 

   Author: Bouchner Jan; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Lašek Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Adaptivní kurz Javy 

   Author: Hořejší Miroslav; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační platforma pro správu sítě 

   Author: Šabo Marek; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregátor slevových nabídek s doporučovacím systémem 

   Author: Vehovský Martin; Supervisor: Lašek Ivo; Opponent: Dojchinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů 

   Author: Guzel Samigullina; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   S dostupností obrovského množství uživatelů a geolokačních sociálních sítí získal v posledních letech problém doporučení míst zájmu značnou pozornost výzkumu. Zatímco předchozí práce zabývající se doporučením míst zájmu ...
  • Alternativní metody zadávání textu na chytrých televizích 

   Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Žikovský Pavel; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato diplomová práce nejprve seznamuje čtenáře s problematikou chytré televize a vstupem textu na této platformě. Dále je práce zaměřena na průzkum existujících metod vstupu textu na platformě hybridní televize. Následně ...
  • Analytické webové služby pro portál spolupráce s průmyslem 

   Author: Maroušek Jiří; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Fišer Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Práce se zabývá implementací analytických metod využivajících algoritmů text miningu, které mají za úkol usnadnit a zautomatizovat činnost uživatelů fakultního portálu Spolupráce s průmyslem. Druhou částí práce je návrh a ...
  • Analyticko informační portál osobní železniční dopravy 

   Author: Herišer Rostislav; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Analytický nástroj pro párové obchodování 

   Author: Maleček Kamil; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Müller Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, JavaServer Faces a aplikační ...
  • Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro podporu komunikace a kooperace při vývoji software. První část detailně analyzuje produkty na trhu. Následuje rozbor komunikačních požadavků a postupů ve vybrané společnosti. ...
  • Analýza a návrh modelů spolupráce praxe se studenty IT 

   Author: Daniel Schmidt; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Většina studentů vysoké školy získává své první významné pracovní zkušenosti právě během studia. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby forma spolupráce mezi studenty a společnostmi byla vhodně nastavena. Tato diplomová ...
  • Analýza a návrh vhodných postupů testování software určených pro děti do 6 let 

   Author: Jana Srogončíková; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodných postupů kvalitativního uživatelského testování použitelnosti mobilních vzdělávacích aplikací pro děti v předškolním věku. Zároveň je součástí práce v rámci poznání ...
  • Analýza a optimalizace procesů životního pojištění 

   Author: Šiagi Miroslav; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Dôležitý aspekt procesov v organizáciách, ktorému sa práca venuje, je uvedomenie si ich podstaty. Vzhľadom na veľké množstvo modelovacích prístupov, problémovosť vstupného riešenia BPM (Business Process Management) systémom, ...
  • Analýza a redesign architektury frameworku x-definice 

   Author: Filip Šmíd; Supervisor: Kocman Jindřich; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem architektury frameworku X-definice, který slouží ke zpracování strukturovaných dat. Cílem práce je redesign architektury frameworku X-definice a implementace částí nové architektury pro ...
  • Analýza a vizualizace závislostí uživatelských rolí v IDM ČVUT 

   Author: Matys Jan; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Scherks Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce obsahuje analýzu rolí IDM ČVUT. Dále popisuje návrh, implementaci, nasazení a testování aplikace pro vizualizaci a kontrolu rolí, která byla úspěšně nasazena ve Výpočetním informačním centru ČVUT.
  • Analýza byznys procesů v prostředí neziskových organizací 

   Author: Houdková Ivana; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá aplikací metodiky DEMO v oblasti neziskových organizací. První část obsahuje její podrobný popis. Ve druhé části je metodika využita k vytvoření obecného modelu procesů v neziskové organizaci.
  • Analýza chování studentů v systému MARAST 

   Author: Nováček Jan; Supervisor: Friedjungová Magda; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá implementací komponenty výukového systému MARAST za účelem analýzy dat z kvízů. Práce obsahuje seznámení se s doménou a dodaným exportem dat, který je dále podroben manuální analýze. Během analýzy byly ...
  • Analýza chování uživatelů ve webových aplikacích 

   Author: Musil Ondřej; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza datového skladu řetězce lékáren a aplikace pro reportování 

   Author: Trčka Jakub; Supervisor: Bittner Matyáš; Opponent: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Práce se zaměřuje na proces zavedení nástroje pro datovou analytiku v malém řetězci lékáren. Proces začíná analýzou podniku a jeho datových zdrojů. Část práce je věnována teoretickému základu v oblasti datových skladů. S ...
  • Analýza datových toků jazyka SAS code 

   Author: Miroslav Špak; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Práce se zabývá analýzou datových toků v jazyce SAS a možnostmi jejich reprezentace. Nejprve zkoumá způsob analýzy zdrojových kódů, jejich reprezentaci a následnou vizualizaci datových toků pomocí cílového systému Manta. ...