• Adaptabilní systém pro doporučování obsahu 

   Autor: Bouchner Jan; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Lašek Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Adaptivní kurz Javy 

   Autor: Hořejší Miroslav; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační platforma pro správu sítě 

   Autor: Šabo Marek; Vedoucí práce: Havryluk Michal; Oponent práce: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Agregátor slevových nabídek s doporučovacím systémem 

   Autor: Vehovský Martin; Vedoucí práce: Lašek Ivo; Oponent práce: Dojchinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Alternativní metody zadávání textu na chytrých televizích 

   Autor: Pavlík Tomáš; Vedoucí práce: Žikovský Pavel; Oponent práce: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato diplomová práce nejprve seznamuje čtenáře s problematikou chytré televize a vstupem textu na této platformě. Dále je práce zaměřena na průzkum existujících metod vstupu textu na platformě hybridní televize. Následně ...
  • Analytické webové služby pro portál spolupráce s průmyslem 

   Autor: Maroušek Jiří; Vedoucí práce: Kordík Pavel; Oponent práce: Fišer Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Práce se zabývá implementací analytických metod využivajících algoritmů text miningu, které mají za úkol usnadnit a zautomatizovat činnost uživatelů fakultního portálu Spolupráce s průmyslem. Druhou částí práce je návrh a ...
  • Analyticko informační portál osobní železniční dopravy 

   Autor: Herišer Rostislav; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Analytický nástroj pro párové obchodování 

   Autor: Maleček Kamil; Vedoucí práce: Guth Ondřej; Oponent práce: Müller Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, JavaServer Faces a aplikační ...
  • Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software 

   Autor: Šmejkal Pavel; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro podporu komunikace a kooperace při vývoji software. První část detailně analyzuje produkty na trhu. Následuje rozbor komunikačních požadavků a postupů ve vybrané společnosti. ...
  • Analýza a optimalizace procesů životního pojištění 

   Autor: Šiagi Miroslav; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Dôležitý aspekt procesov v organizáciách, ktorému sa práca venuje, je uvedomenie si ich podstaty. Vzhľadom na veľké množstvo modelovacích prístupov, problémovosť vstupného riešenia BPM (Business Process Management) systémom, ...
  • Analýza a vizualizace závislostí uživatelských rolí v IDM ČVUT 

   Autor: Matys Jan; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Scherks Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce obsahuje analýzu rolí IDM ČVUT. Dále popisuje návrh, implementaci, nasazení a testování aplikace pro vizualizaci a kontrolu rolí, která byla úspěšně nasazena ve Výpočetním informačním centru ČVUT.
  • Analýza byznys procesů v prostředí neziskových organizací 

   Autor: Houdková Ivana; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá aplikací metodiky DEMO v oblasti neziskových organizací. První část obsahuje její podrobný popis. Ve druhé části je metodika využita k vytvoření obecného modelu procesů v neziskové organizaci.
  • Analýza chování studentů v systému MARAST 

   Autor: Nováček Jan; Vedoucí práce: Friedjungová Magda; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se zabývá implementací komponenty výukového systému MARAST za účelem analýzy dat z kvízů. Práce obsahuje seznámení se s doménou a dodaným exportem dat, který je dále podroben manuální analýze. Během analýzy byly ...
  • Analýza chování uživatelů ve webových aplikacích 

   Autor: Musil Ondřej; Vedoucí práce: Kuchař Jaroslav; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza datového skladu řetězce lékáren a aplikace pro reportování 

   Autor: Trčka Jakub; Vedoucí práce: Bittner Matyáš; Oponent práce: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Práce se zaměřuje na proces zavedení nástroje pro datovou analytiku v malém řetězci lékáren. Proces začíná analýzou podniku a jeho datových zdrojů. Část práce je věnována teoretickému základu v oblasti datových skladů. S ...
  • Analýza informačního zabezpečení NTK a návrh implementace komplexních pravidel informační bezpečnosti 

   Autor: Pechánek Adam; Vedoucí práce: Jansa Václav; Oponent práce: Čermák Igor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza moderních technologií pro dohled a správu firemní infrastruktury 

   Autor: Eisner Daniel; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Procházka Antonín
   Diplomová práce analyzuje moderní technologie pro dohled a správu firemní infrastruktury. V rámci teoretické části se práce zabývá definicí zásadních pojmů souvisejících s analyzovanou problematikou a motivací k využití ...
  • Analýza problematiky stínového IT 

   Autor: Zatřepálek Tomáš; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Klíma František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Diplomová práce ze zabývá problematikou stínového IT, tj. existencí hardwarových, softwarových i jiných řešení, která jsou součástí informačního ekosystému podniku, bez vědomí IT oddělení. V práci jsou shrnuty poznatky ...
  • Analýza současných řešení Backend-as-a-Service pro vývoj mobilních a webových aplikací 

   Autor: Májský Michal; Vedoucí práce: Skoumal Vladislav; Oponent práce: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá vysvětlením pojmu Backend as a Service (BaaS), kategorizací a popisem řešení tohoto typu dostupných na trhu, detailně srovnává BaaS řešení Firebase, Parse a Kinvey. Přečtení této práce pomůže kvalifikovaně ...
  • Analýza vytíženosti prostor 

   Autor: Pelant Martin; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Czinner Michal
   Tato práce se zabývá vývojem systému pro sledování pohybu lidí v uzavřeném prostoru. Pro určení polohy se používá technologie iBeacon. Systém je naprogramován v jazyce Java pro mobilní zařízení s Android OS s podporou ...