Now showing items 1-20 of 1005

  • 3D hra s otevřeným světem pro Android 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu hry využívající Unity Data-Oriented Technology Stack (DOTS). Cílem práce je prozkoumat možnosti a potenciál DOTS, který je nyní v ranném stádiu vývoje. Unity prezentuje ...
  • A system for signals manipulation on the automotive ethernet 

   Author: Oleksandr Korotetskyi; Supervisor: Štěpánek Martin; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl prochází rychlou transformací směrem k propojeným elektrickým vozidlům a technologiím autonomního řízení, stává se nezbytnou potřebou pokročilá a slibná komunikační řešení jako je ...
  • Adaptabilní systém pro doporučování obsahu 

   Author: Bouchner Jan; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Lašek Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Adaptabilní vyhodnocování nákladů 

   Author: Tomáš Patro; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Funkcionálne programovanie je paradigma, ktoré za posledných pár rokov narástlo na svojej popularite. Veľa aspektov tohto programovacieho štýlu z neho robí vhodnú voľbu pre softvérové projekty a webový vývoj. Diplomová ...
  • Adaptivní kurz Javy 

   Author: Hořejší Miroslav; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační platforma pro správu sítě 

   Author: Šabo Marek; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační rozhraní pro projekt Věnná města českých královen 

   Author: Michal Martinek; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce je zaměřena na vývoj administračního rozhraní pro projekt Věnných měst českých královen. Součástí této práce je analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případů užití. Tato práce se zaměřuje i na analýzu ...
  • Agregátor slevových nabídek s doporučovacím systémem 

   Author: Vehovský Martin; Supervisor: Lašek Ivo; Opponent: Dojchinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů 

   Author: Guzel Samigullina; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   S dostupností obrovského množství uživatelů a geolokačních sociálních sítí získal v posledních letech problém doporučení míst zájmu značnou pozornost výzkumu. Zatímco předchozí práce zabývající se doporučením míst zájmu ...
  • Alternativní metody zadávání textu na chytrých televizích 

   Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Žikovský Pavel; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato diplomová práce nejprve seznamuje čtenáře s problematikou chytré televize a vstupem textu na této platformě. Dále je práce zaměřena na průzkum existujících metod vstupu textu na platformě hybridní televize. Následně ...
  • Analysis and Comparison of Application Architecture: Monolith, Microservices and Modular Approach 

   Author: Martin Skalický; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Architektura mikroslužeb se stala všudypřítomným standardem v softwarovém průmyslu, kde se často používá jako univerzální řešení, aniž by se braly v úvahu její nevýhody. Cílem této práce je analyzovat přístupy k návrhu ...
  • Analytické webové služby pro portál spolupráce s průmyslem 

   Author: Maroušek Jiří; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Fišer Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Práce se zabývá implementací analytických metod využivajících algoritmů text miningu, které mají za úkol usnadnit a zautomatizovat činnost uživatelů fakultního portálu Spolupráce s průmyslem. Druhou částí práce je návrh a ...
  • Analyticko informační portál osobní železniční dopravy 

   Author: Herišer Rostislav; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Analytický nástroj pro párové obchodování 

   Author: Maleček Kamil; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Müller Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, JavaServer Faces a aplikační ...
  • Analýza a návrh aplikace PurePortfolio 

   Author: Rostislav Babáček; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu aplikace, jejíž cílem je zjednodušit a zefektivnit sledování investičního portfolia. Aplikace umožňuje zobrazit nejrůznější statistiky zaměřené na ...
  • Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro podporu komunikace a kooperace při vývoji software. První část detailně analyzuje produkty na trhu. Následuje rozbor komunikačních požadavků a postupů ve vybrané společnosti. ...
  • Analýza a návrh modelů spolupráce praxe se studenty IT 

   Author: Daniel Schmidt; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Většina studentů vysoké školy získává své první významné pracovní zkušenosti právě během studia. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby forma spolupráce mezi studenty a společnostmi byla vhodně nastavena. Tato diplomová ...
  • Analýza a návrh personálního informačního systému pro IT pracoviště ČVUT 

   Author: Albert Švehla; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem personálního informačního systému pro IT pracoviště na ČVUT. Cílem bylo identifikovat klíčové oblasti pro zlepšení a navrhnout řešení, která by podpořila střednědobou ...
  • Analýza a návrh procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací 

   Author: Marian-Daniel Rolník; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   {Práce se věnuje návrhu procesů a politik Technologické agentury ČR. Před návrhy byla vytvořena analýza procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací. Na základě této analýzy je vytvořen návrh ...
  • Analýza a návrh UX pro semiautomatické sledování času projektových aktivit 

   Author: Vojtěch Kraus; Supervisor: Čížek Martin; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení pro efektivní a pohodlné sledování a vykazování času stráveného projektovými aktivitami ve firmě Orchitech Solutions. Návrh řešení vychází ze zhodnocení UX současného nástroje ...