Now showing items 2-21 of 787

  • Adaptabilní systém pro doporučování obsahu 

   Author: Bouchner Jan; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Lašek Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Adaptivní kurz Javy 

   Author: Hořejší Miroslav; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační platforma pro správu sítě 

   Author: Šabo Marek; Supervisor: Havryluk Michal; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrační rozhraní pro projekt Věnná města českých královen 

   Author: Michal Martinek; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce je zaměřena na vývoj administračního rozhraní pro projekt Věnných měst českých královen. Součástí této práce je analýza funkčních a nefunkčních požadavků a případů užití. Tato práce se zaměřuje i na analýzu ...
  • Agregátor slevových nabídek s doporučovacím systémem 

   Author: Vehovský Martin; Supervisor: Lašek Ivo; Opponent: Dojchinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy kolaborativního filtrování pro doporučení míst zájmů 

   Author: Guzel Samigullina; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   S dostupností obrovského množství uživatelů a geolokačních sociálních sítí získal v posledních letech problém doporučení míst zájmu značnou pozornost výzkumu. Zatímco předchozí práce zabývající se doporučením míst zájmu ...
  • Alternativní metody zadávání textu na chytrých televizích 

   Author: Pavlík Tomáš; Supervisor: Žikovský Pavel; Opponent: Sporka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
   Tato diplomová práce nejprve seznamuje čtenáře s problematikou chytré televize a vstupem textu na této platformě. Dále je práce zaměřena na průzkum existujících metod vstupu textu na platformě hybridní televize. Následně ...
  • Analytické webové služby pro portál spolupráce s průmyslem 

   Author: Maroušek Jiří; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Fišer Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-21)
   Práce se zabývá implementací analytických metod využivajících algoritmů text miningu, které mají za úkol usnadnit a zautomatizovat činnost uživatelů fakultního portálu Spolupráce s průmyslem. Druhou částí práce je návrh a ...
  • Analyticko informační portál osobní železniční dopravy 

   Author: Herišer Rostislav; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Analytický nástroj pro párové obchodování 

   Author: Maleček Kamil; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Müller Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací analytického nástroje pro strategii párového obchodování s akciemi. Pro implementaci jsou využity standardní nástroje Java Enterprise Edition, JavaServer Faces a aplikační ...
  • Analýza a návrh iOS aplikace pro komunikaci a kooperaci při vývoji software 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá možnostmi využití nástrojů pro podporu komunikace a kooperace při vývoji software. První část detailně analyzuje produkty na trhu. Následuje rozbor komunikačních požadavků a postupů ve vybrané společnosti. ...
  • Analýza a návrh modelů spolupráce praxe se studenty IT 

   Author: Daniel Schmidt; Supervisor: Krejčí Pavel; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Většina studentů vysoké školy získává své první významné pracovní zkušenosti právě během studia. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, aby forma spolupráce mezi studenty a společnostmi byla vhodně nastavena. Tato diplomová ...
  • Analýza a návrh procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací 

   Author: Marian-Daniel Rolník; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   {Práce se věnuje návrhu procesů a politik Technologické agentury ČR. Před návrhy byla vytvořena analýza procesů Technologické agentury ČR v souvislosti s bezpečností informací. Na základě této analýzy je vytvořen návrh ...
  • Analýza a návrh UX pro semiautomatické sledování času projektových aktivit 

   Author: Vojtěch Kraus; Supervisor: Čížek Martin; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení pro efektivní a pohodlné sledování a vykazování času stráveného projektovými aktivitami ve firmě Orchitech Solutions. Návrh řešení vychází ze zhodnocení UX současného nástroje ...
  • Analýza a návrh vhodných postupů testování software určených pro děti do 6 let 

   Author: Jana Srogončíková; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem vhodných postupů kvalitativního uživatelského testování použitelnosti mobilních vzdělávacích aplikací pro děti v předškolním věku. Zároveň je součástí práce v rámci poznání ...
  • Analýza a optimalizace procesů životního pojištění 

   Author: Šiagi Miroslav; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Dôležitý aspekt procesov v organizáciách, ktorému sa práca venuje, je uvedomenie si ich podstaty. Vzhľadom na veľké množstvo modelovacích prístupov, problémovosť vstupného riešenia BPM (Business Process Management) systémom, ...
  • Analýza a optimalizace UX nástroje pro podporu tvorby odhadů pracnosti 

   Author: Petr Panský; Supervisor: Petřík Michal; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá zhodnocením současných řešení pro tvorbu odhadů softwarových projektů ve společnosti Profinit EU, s.r.o. Cílem zhodnocení je odhalení nedostatků těchto řešení, návrh a realizace nového nástroje pro ...
  • Analýza a redesign architektury frameworku x-definice 

   Author: Filip Šmíd; Supervisor: Kocman Jindřich; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem architektury frameworku X-definice, který slouží ke zpracování strukturovaných dat. Cílem práce je redesign architektury frameworku X-definice a implementace částí nové architektury pro ...
  • Analýza a vizualizace závislostí uživatelských rolí v IDM ČVUT 

   Author: Matys Jan; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Scherks Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato práce obsahuje analýzu rolí IDM ČVUT. Dále popisuje návrh, implementaci, nasazení a testování aplikace pro vizualizaci a kontrolu rolí, která byla úspěšně nasazena ve Výpočetním informačním centru ČVUT.
  • Analýza byznys procesů v prostředí neziskových organizací 

   Author: Houdková Ivana; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato práce se zabývá aplikací metodiky DEMO v oblasti neziskových organizací. První část obsahuje její podrobný popis. Ve druhé části je metodika využita k vytvoření obecného modelu procesů v neziskové organizaci.