Now showing items 1-20 of 671

   Subject
   .NET, Typescript, Angular, SCRUM, JIRA, Continuous Integration, MS SQL, Microsoft, Google, GPS, frontend, async, GIT, GIT Flow [1]
   abstract syntax tree, editor . [1]
   abstraktní syntaktický strom, editor [1]
   ACB algorithm, context, content, compression, decompression, Java. [1]
   Adaptivita, Adaptivní hypermediální systémy, editor [1]
   Adaptivity, Adaptive Hypermedia Systems, editor [1]
   Agile methodologies,Waterfall methodologies, Scrum, Large ScalledScrum, Scaled Agile framework, Bimodal IT, Case study, Corporate culture,Changemanagment [1]
   agilní metodiky, vodopádové metodiky, Scrum, Large ScalledScrum, Scaled Agile framework,Bimodal IT, prípadové studie, firemní kultura,rízení zmen v organizaci [1]
   AI, intelligence simulation, video games, procedural terrain [1]
   AI, simulace inteligence, video hry, procedurální terén [1]
   akcie,párové obchodování,analytický nástroj,kointegrace,GlassFish 5,Java EE 8,JSF 2.3,PrimeFaces,OmniFaces,SuanShu [1]
   Akciová burza, aukcní cena, párování objednávek, databázové schéma, uložené procedury, PostgreSQL. [1]
   AKRMAT, accreditation, accreditation documents, XML, PHP, REST, API, KOS, VVVS, web application, user interface [1]
   AKRMAT, akreditace, akreditační materiály, XML, PHP, REST, API, KOS, VVVS, webová aplikace, uživatelské rozhraní [1]
   Algoritmus ACB, kontext, content, komprese, dekomprese, Java. [1]
   Alma Diagnostics,Android,mobile application,medical decision support system,medical data standard [1]
   Alma Diagnostics,Android,mobilní aplikace,systém pro podporu rozhodování lékařů,zdravotnický datový standard [1]
   Analysis, Design, Model Driven Development, Model Drive Architecture, XML, MDD, MDA, Origam [1]
   Analysis, JSON, model classes, serialization, Swift, testing [1]
   analýza e-shopu,detail produktu,funkční prvky,heuristická analýza,home page,implementace,kategorie,optimalizace,prototyp,uživatelské testování [1]