Now showing items 186-205 of 786

  • Faktor Mobile Computing v modelu Management of Business Informatics 

   Author: Antony Martin; Supervisor: Dohnal Jan; Opponent: Pour Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Framework pro automatickou evoluci datového modelu a databáze 

   Author: Valeš Petr; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Framework pro distribuované výpočty v prostředí webu 

   Author: Šiller Jakub; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou frameworku, ktorý prostredníctvom webových prehliadačov využíva počítače návštevníkov webovej stránky ako výpočtové uzly. V práci sa nachádza analýza prostredia webu, ...
  • Framework pro evaluaci NER nástrojů 

   Author: Kužel Marek; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Framework pro evoluci a refaktoring doménového modelu v prostředí .NET s využitím ORM nástroje Entity Framework 

   Author: Číž Filip; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Framework pro hledání linků nad Web of Data 

   Author: Svoboda Karel; Supervisor: Dojchinovski Milan; Opponent: Lašek Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Framework pro mobilní aplikace využívající Linked Data a registr RÚIAN 

   Author: Melka Martin; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou frameworku, jenž umožní efektivní vizualizaci a vyhledávání v datech, která jsou propojena s existující sadou lokačních dat za využití principů propojených dat (Linked Data). ...
  • Framework pro podobnostní vyhledávání v databázi chemických struktur 

   Author: Mates Martin; Supervisor: Hoksza David; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Framework pro tvorbu a hraní deskových her 

   Author: Nohavica Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Frontend administrace e-shopu 

   Author: Iuliia Evseenko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Cílem této práce je analýza stávající aplikace pro správu e-shopů, pochopení business domény a procesů. Dalším cílem je návrh low-fidelity prototypu a jeho následná konzultace se zaměstnanci e-shopů. Dále následuje ...
  • Frontend skladového systému 

   Author: Oldřich Malec; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Práce se zaměřuje na kompletní proces analýzy, návrhu, vývoje a testování frontendu webové aplikace - skladového systému, s důrazem na praktické použití. Nový systém staví na požadavcích již existující aplikace a klade si ...
  • Gamifikace studia na FIT ČVUT 

   Author: Schmied Petr; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Scholtzová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Práce si klade za cíl ukázat možnosti gamifikace studia na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Jejím výsledkem je prototyp webové aplikace umožňující definici a průchod studijního plánu v gamifikované podobě s ...
  • Gamifikace testování software 

   Author: Čejka Pavel; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace gamifikace, jakožto populárního trendu současné doby, na procesy testování software. Cílem práce je prozkoumat možnosti gamifikace, které se pro tuto oblast nabízejí. Nejprve ...
  • Generační garbage collector pro vícevláknový virtuální stroj. 

   Author: Temnyak Marek; Supervisor: Hlopko Marcel; Opponent: Vraný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Generátor HTML stránek a LaTeX dokumentů ze souborů v Google Drive 

   Author: Hrábek Jakub; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Navara Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Generátor konfiguračního souboru pro JaSCUT 

   Author: Štrobl Roman; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Generátor kódu pro testování kompatibility API 

   Author: Hýbl Jan; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Generátor křížovek s využitím dat na webu 

   Author: Adam Benda; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   V práci byl vyvinut software ke generování křížovek, který z propojených dat projektu Wikidata získává slova s legendami a sématickou kategorizací. Je implementována heuristika konstruující křížovky s modifikací, jenž ...
  • Generátor štítků na dveře 

   Author: Pavel David; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Starosta Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Proces správy a generování štítků na dveře lze v dnešní době z velké části automatizovat a to díky povaze dat, která se na dveřních štítcích vyskytují. Tato práce se zabývá tvorbou aplikace pro generování různých grafických ...
  • Generování entit modelu UML z textového zadání požadavků na softwarový systém 

   Author: Šenkýř David; Supervisor: Kroha Petr; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Kvalita zpracování požadavků na softwarový systém zastává důležitou roli v rámci celého životního cyklu vývoje a údržby softwarového projektu - protože ostatní fáze jsou na ní závislé. Formulace takových požadavků jako ...