Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 500

  • Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu 

   Autor: Pekáček Zdeněk; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
   Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy ...
  • Databáze konferencí a publikací II 

   Autor: Štipl Stanislav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-17)
   Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její ...
  • Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii 

   Autor: Bárta Martin; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
   Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace ...
  • Virtuální bankovní pobočka - zjednodušení klientského servisu díky online bankovnictví 

   Autor: Krupková Andrea; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného přístupu klientů k bance a jejich vnímání a komunikaci s bankou pomocí různých kanálů. V teoretické části jsou popsány trendy v bankovnictví pro budoucí roky a v čem spočívá ...
  • Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship 

   Autor: Knaisl Vojtěch; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce navazuje na již existují projekt portálu pro správu dat, který je vyvíjen ve spolupráci s organizací ELIXIR-CZ. Práce stručně shrnuje, co bylo na projektu již vytvořeno. Dále popisuje, proč byla nutnost vytvořit ...
  • Projekt reimplementace podnikového ERP systému 

   Autor: Kapitán Tomáš; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Příklenk Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato diplomová práce v první části popisuje metodiky pro řízení implementačních projektů ERP systémů. Práce popisuje metodiky významných globálních výrobců ERP systémů, kterými jsou Accelerated SAP společnosti SAP, Oracle ...
  • Mobilní aplikace Kvalita ovzduší v ČR 

   Autor: Kabelka Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Žehra Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma vizualizace znečištění ovzduší na mapě. V první části zkoumá existující aplikace a způsoby znázornění, které používají. Dále popisuje možnosti vizualizace dat dle nalezených mapových ...
  • Použití Blockchain Smart Contracts v metodice DEMO 

   Autor: Hornáčková Barbora; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: van Kervel Steven J.H.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Blockchain (BC) je nová technológia prinášajúca decentralizovanú, replikovanú, autonómnu a bezpečnú databázu. Jej najznámejšie využitie sa spája s kryptomenou bitcoin. Možné sú však aj ďalšie aplikácie, ako napríklad ...
  • Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech 

   Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Analytická část této práce nabízí úvod do oblasti detekce a sledování osob. Nejčastěji využívané metody pracující s jednou a více statickými kamerami jsou kategorizovány a popsány. V části Návrh a Implementace je představena ...
  • Roadbook aplikace pro OS Android 

   Autor: Chlup Jakub; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený ...
  • Práce s iOS App Extensions v React Native 

   Autor: Kříž Matěj; Vedoucí práce: Václavík Jan; Oponent práce: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Platforma iOS nabízí nekolik aplikacních rozšírení, která mohou zvýšit dosah aplikací zprístupnením funkcí integrovaných do systému a interakcí s ostatními aplikacemi. Tato práce strucne popisuje jednotlivá aplikacní ...
  • Stylizace navigačních map dle předlohy na mobilních zařízeních 

   Autor: Texler Ondřej; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato diplomová práce pojednává o vedené syntéze textury na základě předlohy. Syntéza textury má za cíl co nejvěrněji napodobit umělecký styl i použitý umělecký nástroj. V moderní počítačové vědě je syntéza textury častým ...
  • Data Stewardship Portal: Webový Frontend 

   Autor: Slifka Jan; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce popisuje proces návrhu, vývoje, testování a nasazení webového frontendu pro Data Stewardship Portal, který je součástí Interoperability platformy v ELIXIR CZ projektu. Portál zahrnuje rozsáhlý editor knowledge modelů ...
  • Vývoj multiplatformní mobilní aplikace pro správu elektronických receptů 

   Autor: Roubíček Marek; Vedoucí práce: Oliva Petr; Oponent práce: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá nástroji pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací, které díky znalosti jedné technologie umožňují vyvíjet aplikace na více platforem současně. Dále jsou vysvětleny principy technologie Xamarin, použité ...
  • Mobilní aplikace a backend pro vyhledání nejbližší toalety 

   Autor: Mlázovský Vladimír; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a následným testováním aplikace ToiletMafia. Tento projekt realizuje softwarevé řešení pro vyhledání veřejné toalety a správu databáze míst veřejných toalet. Produkt ...
  • Návrh front-endu webové crowdfundingové platformy CityFunder 

   Autor: Zadražilová Markéta; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní pro webovou crowdfundingovou aplikaci CityFunder, která by měla zjednodušit občanům obcí realizaci vlastních projektů pro zkvalitnění veřejného prostoru. Práce ...
  • Software pro grafickou demonstraci plánování pohybu kvadrokoptér 

   Autor: Mahr Tomáš; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro grafickou demonstraci plánování pohybu kvadrokoptér. Je kladen duraz na modulárnost softwaru. Dále je vyložena základní teorie plánování pohybu kvadrokoptér a je implementován ...
  • Benchmark grafových databází pro potřeby data lineage 

   Autor: Kovář Milan; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Hermann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je zanalyzovat momentální situaci na poli grafových databází a určit vhodnost jednotlivých možných řešení pro data lineage nástroj projektu Manta.
  • Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha pro Android 

   Autor: Zavadil Martin; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Tato diplomová práce se zabývá implementací mobilní aplikace Lexikon zvířat pro operační systém Android. Data aplikace pochází z otevřených dat Zoo Praha. Součástí práce je i server poskytující data, implementovaný v ...
  • Mobilní aplikace pro sledování růstu, vývoje a zdravotních problémů dětí 

   Autor: Malý Daniel; Vedoucí práce: Špaček Petr; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro systémy iOS a Android, která umožňuje rodičům zaznamenávat pokroky v růstu a vývoji jejich dětí, poskytuje jednoduchý způsob uchování jejich zdravotních informací a umožňuje ...