Recently added

Now showing items 1-20 of 586

  • Analýza možností využití Datových skladů v bankovnictví 

   Author: Antoš Petr; Supervisor: Mataj Jaromír; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou datových skladů se zaměřením na bankovní sektor, jejich architekturou a využívanými nástroji. Dále obsahuje případovou studii zaměřenou hlavně na finanční náročnost daného ...
  • NURIS - Informační systém pro MI-NUR 

   Author: Jirout David; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace pro podporu předmětu MI-NUR: Návrh uživatelského prostředí vyučovaného na Fakultě informačních technologí ČVUT v Praze. Cílem práce je kompletní ...
  • RDF management založený na technologii Blockchain 

   Author: Rojas Remy; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   S růstem popularity Otevřených strukturovaných dat, který je možné pozorovat například na velikosti sítě Linked Open Data (LOD), je nutné řešit problémy škálovatelnosti a řízení životního cyklu. V době vzniku této práce ...
  • Webová aplikace pro tisk a sdílení tiskáren 

   Author: Kvita Adam; Supervisor: Skoumal Vladislav; Opponent: Čermák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá vytvořením webové aplikace, která umožní sdílet libovolnou tiskárnu, vyhledávat sdílené tiskárny a tisknout na nich. Tiskárny jsou k aplikaci připojeny pomocí hardwarového zařízení s vlastním softwarem. ...
  • Serverless multiplayer hra pro mobilní zařízení 

   Author: Homolka Jakub; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce se zabývá vytvořením hry na mobilní zařízení pro dva hráče. Hra je implementována pro operační systém Android a nevyužívá žádný server, komunikace mezi zařízeními probíhá na přímo. Pravidla hry vycházejí ze hry, ...
  • Změnové řízení procesních modelů 

   Author: Mikeš Stanislav; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Podnikové procesy jsou zásadní součástí každé společnosti. Vzhledem k tomu, že společnosti rostou, procesy se stávají stále složitějšími a náklady spojené s jejich změnami rostou. Podle některých publikací je až 6 % obratu ...
  • Integrace Liferay CMS s JS knihovnou 

   Author: Rajdl Jan; Supervisor: Pecka Zdeněk; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Náplní této práce je analýza portletového kontejneru Liferay z pohledu jeho možného využití při tvorbě webových aplikací a integrace s JavaScriptovými technologiemi. Cílem analýzy je nalézt možná řešení integrace a problémy, ...
  • Měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů 

   Author: Kubovic Jan; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Brožová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou doplňku pro Microsoft Project, který implementuje výpočet potenciálu kritičnosti a rizikovosti. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy pro pochopení metody ...
  • Analýza dotazů v distribuované grafové databázi 

   Author: Svitáková Lucie; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Hermann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace ...
  • Aplikace v OS Android pro podporu učení cizích jazyků pomocí čtení elektronických knih 

   Author: Balan Oleksandr; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl usnadnit čtení elektronických knih v cizích jazycích a zjednodušit proces rozšíření slovní zásoby. ...
  • Nové metody pro vývoj podnikových informačních systémů 

   Author: Jančovičová Barbora; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tradičné techniky vývoja informačných systémov sa môžu stať príliš drahým riešením a často aj nedodať výsledok v potrebnom čase. Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasných metód pre vývoj podnikových informačných systémov. ...
  • Zákaznický portál firmy ÚVT Internet, s.r.o. 

   Author: Horejš Martin; Supervisor: Richter Pavel; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou aplikaci pro zákazníky firmy internetového poskytovatele ÚVT Internet s.r.o. Text této práce postupně rozebírá většinu částí softwarového vývoje od analýzy až po nasazení ...
  • Android aplikace pro majitele psů 

   Author: Lagoda Alina; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje aplikace skládající se z nativní Android aplikace a serverové části. Aplikace je určena pro majitele psů a zaměřuje se na sociální funkce, jako jsou vedení stránek ...
  • Multiplayer hra pro mobilní zařízení využívající cloudová řešení 

   Author: Popek Michal; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá vývojem hry pro více hráčů pro operační systém Android, která využívá cloudová řešení. Součástí je analýza cloudových poskytovatelů a vybrání vhodného pro tento typ hry. Cílem práce je navrhnout, implementovat ...
  • Opensource portál pro tvorbu a správu faktur s webovým rozhraním a API 

   Author: Suchý Petr; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro vytváření a ná-slednou správu účetních dokladů neboli faktur. Za cíl si klade analyzovat exis-tující řešení problému a dále požadavky podnikatelů na funkčnost ...
  • Anketa ČVUT - verze 3.0 - vyplňování anketních lístků 

   Author: Štecha Vojtěch; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato diplomová práce popisuje vývoj nové aplikace Anketa ČVUT. Analyzuje dostupné požadavky z předchozí práce kolegy Knapa, uvádí a porovnává možné návrhy realizace. Autor popisuje dostupné klient-server technologie a ...
  • Návrh systému pro monitoring marketů na darknetu 

   Author: Smrž Josef; Supervisor: Bouchner Jan; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tématem této diplomové práce je návrh systému schopného sbírat informace o zboží, jenž je nabízeno v neveřejné části internetu, konkrétně na darknetových marketech. Systém je navržen pro možné vyhledávání v získaných datech ...
  • Webová aplikace pro generování kombinací testovacích dat 

   Author: Rechtberger Václav; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Častým problémem při testování softwaru je volba vhodných testovacích dat. Hlavní aspektem při této volbě je efektivita testů, z praktického pohledu rozumný kompromis mezi testovacím pokrytím a množstvím kombinací k ...
  • Migrace customizovaných e-shopů OpenCart 1.1 

   Author: Nováček Tomáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce bylo zvolení nové platformy na tvorbu e-shopů a následná migrace e-shopů společnosti Jagu s.r.o. na tuto platformu. Byl proveden průzkum nejpopulárnějších platforem na trhu a jejich porovnání s potřebami ...
  • Aplikace pro konfiguraci dispečerských terminálů 

   Author: Mantlík Jiří; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Neumann Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací serverové aplikace pro konfiguraci drážních dispečerských terminálů. Aplikace by měla sloužit administrátorům Správy železniční dopravní cesty ke správě ...