Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 467

  • Rozšíření produktu Semanta o zpracování metadat platformy IBM Cognos BI 

   Autor: Kroupa Vladimír; Vedoucí práce: Voňka David; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Zásadní prvek v rozhodování současných firem představuje reporting. Reporting je vytváření informačních sestav nad daty, které má podnik k dispozici. Běžná velká firma má tisíce reportů, vytvořených z velké části v ...
  • Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL 

   Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Pour Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena ...
  • Android klient pro sociální síť 

   Autor: Kaštánek Petr; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Jeschke Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce se zabývá vývojem klientské aplikace pro sociální síť běžící pod mobilním operačním systémem Android, konkrétně pro seznamovací portál Líbímseti.cz. Umožňuje přihlášení různými způsoby, hodnocení a seznamování ...
  • Využití konceptu BYOD a jeho zabezpečení v bankovním prostředí 

   Autor: Dlápal Vojtěch; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Problematika BYOD neboli používání zařízení mimo vlastnictví firmy k pracovním úkolům je čím dál více aktuální. Tato práce analyzuje a řeší BYOD s ohledem na potřeby vybrané bankovní instituce. Vzhledem ke specifikům ...
  • Nalezení vhodných formátů BPM pro účel optimalizace obchodních procesů 

   Autor: Brabec Pavel; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro analýzu kvality modelů obchodních procesů. Teoretická část se zabývá notacemi pro modelování obchodních procesů, metrikami kvality obchodních procesů a okrajově i kritérii, které ...
  • Bankovní platforma pro provádění Peer to Peer plateb 

   Autor: Pešta Petr; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem peer to peer plateb. Hlavním cílem je provést analýzu poskytovatelů P2P služeb v zahraničí a navrhnout vhodné řešení pro implementaci v dané bance. Zároveň je nutné zhodnotit všechna ...
  • Anketa ČVUT v 4.0 - Datové schéma a byznys vrstva v databázi 

   Autor: Parakhnich Ilya; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletním refaktorováním databázové vrstvy aplikace Anketa ČVUT a také návrhem systematické správy jejích zdrojových kódů. Dále se věnuje řešením dodatečných požadavků a rovněž analýze ...
  • Nástroj pro verzování APEX aplikací 

   Autor: Zámečník Daniel; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problémom malej podpory Oracle-u pri nasadzovaní APEX aplikácií medzi rôznymi prostrediami a verzovaním aplikácií. Taktiež popisuje aj prostredie APEX, jeho rozdiely medzi verziami 4.2 a 5.1 ...
  • Webová aplikace pro videokonference 

   Autor: Havlíček Jan; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   V rámci této práce byla navržena a implementována webová aplikace pro videokonference, která umožňuje vytvářet skupinové hovory nebo přednášky s přednášejícím a posluchači. Využívá k tomu novou webovou technologii WebRTC ...
  • PerfRepo - nástroj pro reprezentaci výsledků výkonnostních testů a detekci výkonnostní regrese 

   Autor: Grunwald Jiří; Vedoucí práce: Večeřa Martin; Oponent práce: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato práce se zabývá přepracováním webové aplikace PerfRepo, která slouží jako úložiště a nástroj pro reprezentaci výsledků výkonnostních testů. Aplikace umožňuje porovnávat výsledky výkonnostních testů různých sestavení ...
  • Výpůjční systém s podporou inventarizace 

   Autor: Mráček Jan; Vedoucí práce: Pulc Petr; Oponent práce: Gavenda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Výpůjční systém s podporou inventarizace je webová aplikace pro podporu procesů souvisejících se správou zařízení, zvláště pak zařízení v laboratořích. Tato diplomová práce se zabývá nahrazením několika původních neefektivních ...
  • Autorizační vrstva pro vyhledávač OpenGrok 

   Autor: Tulinger Kryštof; Vedoucí práce: Kotal Vladimír; Oponent práce: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-14)
   Tato práce řeší autorizační vrstvu pro vyhledávač OpenGrok. V první části navrhuje, jakým způsobem uspořádat projekty (adresáře se zdrojovým kódem) do skupin pro snazší kontrolu autorizace. Dále pak implementuje autorizační ...
  • Webová komponenta na kreslení ER diagramů II 

   Autor: Fedor Tomáš; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Táto práca rozoberá vývoj webového nástroja na tvorbu Entity-Relationship diagramov, ktorý slúži na podporu edukačného procesu predmetu Databázové systémy Fakulty Informačných Technológií Českého Vysokého Učení Technického. ...
  • CSS preprocesor pro publikační systém Webgarden 

   Autor: Vorel Filip; Vedoucí práce: Foltin Kamil; Oponent práce: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-16)
   Tato práce popisuje proces navržení a vnitrní funkcionalitu vytvoreného CSS preprocesoru a jeho implementaci do publikacního systému Webgarden.
  • Tournament Manager - klient pro Windows 10 Mobile 

   Autor: Máca Vlastimil; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
   Autor se v této práci zabývá tvorbou aplikace pro systém Windows 10 Mobile. V prvních kapitolách se zabývá analýzou existující modulární aplikace Tournament Manager pro OS Android. V další kapitole provádí návrh architektury ...
  • Software pro grafickou demonstraci plánování pohybu kvadrokoptér 

   Autor: Mahr Tomáš; Vedoucí práce: Ratschan Stefan; Oponent práce: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Prace se zabyva navrhem a implementaci aplikace pro grafickou demonstraci planovani pohybu kvadrokopter. Je kladen duraz na modularnost softwaru. Dale je vylozena zakladni teorie planovani pohybu kvadrokopter a je imple- ...
  • Návrh a prototypová implementace aplikační vrstvy nad metadatovým úložištěm projektu Manta 

   Autor: Bernát Ondrej; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Quast Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a prototypovou implementáciou aplikačnej vrstvy nad metadatovým úložiskom. Metadatové úložisko je implementované formou grafovej databázy so značne zložitým a neprehľadným dátovým ...
  • Simulátor paralelních řadících algoritmů v prostředí webového prohlížeče 

   Autor: Plechatý Petr; Vedoucí práce: Šoch Michal; Oponent práce: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace pro webový prohlížeč, která simuluje běh některých paralelních radících algoritmu. Implementace je napsána v Reactu a využívá moderní technologie pro vývoj single-page ...
  • Sumarizace propojených a otevřených dat 

   Autor: Čabaiová Jana; Vedoucí práce: Dojčinovski Milan; Oponent práce: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Práce se zabývá studiem projektu Linked Open Data, jeho aktuálního stavu a také shrnutím jednotlivých sémantických technologii, jako je RDF model, dotazovací jazyk SPARQL, různé formáty datasetů a různé přístupy k jednotlivým ...
  • Aplikace pro posílání zpráv a správu úkolů založená na teorii PSI 

   Autor: Lanský Roman; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-22)
   PSI teorie tvoří jednu ze stěžejních částí oblasti Enterprise Engineering. Pokrývá společenské a komunikační aspekty organizací, které jsou považovány za záklaní stavební kameny podniků. Tato teorie má kořeny v sociologii, ...