Now showing items 1-20 of 920

  • Aplikace teorie normalizovaných softwarových systémů na řízení efektivity rozvodné sítě s větším množstvím zdrojů 

   Author: Wanaka Mannaert; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-17)
   This master's thesis in design science research aims to address the evolvability of the electricity grid by investigating mechanisms to minimize ripple effects resulting from the increased integration of renewable Distributed ...
  • Discord bot pro monitorování českého realitního trhu 

   Author: Vojtěch Drška; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci softwaru sloužícího k získávání dat týkajících se nabídek na českém realitním trhu. Dále se tato práce zabývá návrhem a implementací Discordového bota, sloužícímu k ...
  • Automatická tvorba vědeckých a inženýrských konferencí ve virtuální realitě 

   Author: Tomáš Bašta; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Friebel Ludvík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce popisuje proces vývoje systému pro automatickou tvorbu vědeckých a inženýrských konferencí ve virtuální realitě. Práce začíná vysvětlením toho co to vědecké a inženýrské konference jsou a uvádí Regeneron ...
  • Aplikace pro zobrazení výsledků hlasování Poslanecké sněmovny 

   Author: Ivan Demchenko; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se věnuje analýze, návrhu, implementaci a testování mobilní aplikace a související back-end služby, která poskytuje data pro tuto aplikaci. Aplikace umožňuje uživatelům zobrazovat výsledky hlasování Poslanecké ...
  • Vývoj mobilních aplikací pomocí technologie Kotlin Multiplatform 

   Author: Matouš Dlabal; Supervisor: Veselý Dominik; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na novou technologii Kotlin Multiplatform a její unikátní přístup k vývoji multiplatformních mobilních aplikací v porovnání s frameworky Flutter a React Native. Práce porovnává výhody a nedostatky ...
  • Analýza procesů firmy 

   Author: Jan Novotný; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na zmapování procesů ve společnosti Curso a následnou optimalizaci jednoho z procesů. K zachycení struktury a hierarchie procesů je využita procesní mapa. Součástí práce je analýza konkrétního procesu, ...
  • Systém monetizace dopravních dat ze systému služby sdílení vozidel 

   Author: Ondřej Cihlář; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zabývá analýzou dat, které sbírá carsharingový startup Uniqway. Anonymizovaná data o pohybu vozidel a uživatelů jsou vystavena v rámci veřejného API. Pro autentizaci uživatelů veřejných dat Uniqway je použit ...
  • Nástroj pro generování harmonie z melodie zapsané v notovém zápisu 

   Author: Aniket Madhukar Kanade; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   C ilem t eto diplomov e pr ace je vytvoˇrte n astroj s n asleduj ic imi vlastnostmi: - ˇcten i not a akord u z hudebn ich list u (PDF) pomoc i n astroje Sibelius, - pˇrevod vygenerovan ych xml soubor u "hudebn i XML" na ...
  • Asistence pro zrakově postižené v reálném čase 

   Author: Ernesto Ivan Ochoa Hidalgo; Supervisor: Derner Erik; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce prezentuje výsledky výzkumu nástrojů a funkcí dostupných pro zrakově postižené osoby. Identifikovali jsme klíčové body pro zlepšení existujících řešení a vytvořili webovou aplikaci, která je výsledkem čtyř iterací ...
  • Mobilní aplikace na podporu udržitelnosti 

   Author: Hana Fukalová; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Marhounová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce pojednává o procesu softwarového vývoje mobilní aplikace na podporu udržitelnosti. Součástí této práce je analýza domény swapu, v rámci které provádím dotazníkové šetření a na základě získaných poznatků a rešerše ...
  • Aplikace pro vzdálené řízení anonymizace 

   Author: Martin Hanzl; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Diplomová práce se věnuje problematice anonymizace dat v relačních databázích a jejímu vzdálenému řízení například z centrálního systému. Konkrétně se zaměřuje na existující nástroj GEM Winch od Firmy Gem System a.s. Tento ...
  • Normalized Systems Expanders pro Spring Boot aplikace 

   Author: Artem Kravchenko; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Práce se zabývá vytvořením expandérů pro Java framework Spring. Je vysvětlen teoretický základ práce jak z pohledu normalizovaných systému, tak frameworku Spring. Nastíní se proces návrhu a vývoje expandéru a je zhodnocen ...
  • Optimalizace zřetězených událostí v nástroji DSW 

   Author: Michaela Zimmermannová; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Jirka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato práce se zabývá optimalizací implementace nástroje Data Stewardship Wizard. Nejdříve byla provedena analýza aktuální implementace a to hlavně zpracování architektonického vzoru Event Sourcing a jeho stávající optimalizace. ...
  • Návrh a implementace aplikace pro dobrovolnickou brigádu SummerJob 

   Author: Matyáš Ješina; Supervisor: Jílek Marek; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Práce se zabývá návrhem a implementací frontendové i backendové části systému pro dobrovolnickou brigádu SummerJob. Výsledkem práce je webová aplikace, která umožňuje správu brigádníků, oblastí, jednotlivých prací, dopravních ...
  • Cloud native vývoj a jeho aplikování na projekt License Manager 

   Author: Viktor Holý; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na nativní cloudový vývoj. V teoretické části popisuje jeho principy a principy architektury mikroslužeb. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na aplikaci pro prodej softwaru License ...
  • Rozšíření volejbalové pomůcky Training lights do dalších sportovních odvětví 

   Author: Dominik Stasiowski; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá technologickým rozšířením volejbalové pomůcky Training lights. Pomůcka Training lights, včetně podpůrné aplikace, je aktuálně přizpůsobená speciálně pro účely volejbalu. V rámci této práce ...
  • Implementace OntoUML schémat v grafových databázích - případová studie 

   Author: Jiří Zikán; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Diplomová práce se zabývá transformací ontologických konceptuálních modelů do grafových databází a implementací souvisejících integritních omezení. Jako první tato práce analyzuje vhodnost několika rozdílných grafových ...
  • Digitalizace daňového řádu za využití BPM systémů a metodiky DEMO 

   Author: Daniel Matoušek; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Digitalizace právních procesů může vytvořit efektivnější a přehlednější přístup k vykonávání právních řízení, což by vedlo ke zlepšení transparentnosti, rychlejším rozhodnutím, lepší sledovatelnosti a celkově urychlenému ...
  • Návrh a implementace řídící aplikace technologie Pick to light ve skladu 

   Author: Michael Olšavský; Supervisor: Beránek Martin; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem procesu vychystávání objednávek s využitím technologie Pick to Light (PTL) ve skladech a následnou implementací řídící aplikace PTL systému na základě navrženého procesu. V první části ...
  • Cloudový bot na hru Metin2 

   Author: Daniel Jankech; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-09)
   Táto diplomová práca navrhuje a realizuje vývoj cloudového bota pre online hru Metin2, ktorý bude určený na vykonávanie úloh, ako je napríklad farmárčenie v hre a získavanie herných zdrojov. Bot bude umiestnený v cloude, ...