Now showing items 1-20 of 786

  • Integrace RPA a OCR 

   Author: Manasa Woolla; Supervisor: Dvořák Ondřej; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Neustálý pokrok v digitálním světě si žádá vytváření rychlejších technologií, které pomohou organizacím udržet krok. I přes to, že současné technologie poskytují nepřeberné množství způsobů, jak pomoci zaměstnancům s jejich ...
  • Mobilní aplikace pro evidenci pronájmu reklamních ploch 

   Author: Anna Škorupová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Borský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou Android mobilnej aplikácie, ktorá komunikuje so serverom spoločnosti zameranej na prevádzkovanie reklamných médií. Aplikácia slúži na evidenciu prenájmu ...
  • Rozšíření multiplatformního zobrazovacího software pro elektroencefalografii 

   Author: Marek Papinčák; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Táto diplomová práca popisuje rozšírenie programu na vizualizáciu a analýzu EEG dát. Rozšírenie zahrňuje vizualizáciu topografickej mapy povrchu skalpu použitím viac rozmernej interpolácie a časovo-frekvenčnú analýzu ...
  • Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém 

   Author: Miroslav Brzobohatý; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Špička Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody reálných opcích, které ...
  • Sestavení business modelu a návrh mobilní aplikace MyFilms 

   Author: Martin Kutiš; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá problematikou návrhu a designu mobilní aplikace dle metodiky Design Thinking. Hlavním cílem je sestavení business modelu a vytvoření návrhu mobilní aplikace MyFilms, která svým uživatelům slouží jako zápisník ...
  • MassSpecBlocks: Databáze sekvencí a stavebních bloků mikrobiálních metabolitů pro analýzu hmotnostních spekter 

   Author: Jan Přívratský; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Pro potřeby charakterizace neribozomálních peptidů z hmotnostních spekter vznikla nová aplikace MassSpecBlocks - webová open-source aplikace vycházející z aplikace "Building Blocks Database Generator of Natural Compounds" ...
  • Usability improvements to JavaScript/ECMAScript 

   Author: Jan Jindráček; Supervisor: Siek Konrad; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   JavaScript je nejpopulárnějši programovaci jazyk na světě a je nedilnou součásti dnešnich webových stránek. Nicméně, i přes jeho popularitu je zdrojem frustrace pro vývojáře, kteři s timto jazykem pracuji. Tato práce ...
  • Synchronizační middleware mezi projektovým systémem a aplikací na sledování času stráveného na projektech 

   Author: Vít Štefan; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému, který má za úkol synchronizovat data mezi projektovými systémy a aplikacemi na sledování času stráveného na projektech. Rešeršní část se věnuje návrhu takového řešení, ...
  • Věnná města českých královen - Backend administrační části 

   Author: Dominik Sivák; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou nového schvaľovacieho procesu v rámci backendu projektu VMCK. Schvaľovací proces určuje postup práce pri vytváraní 3D objektov a vystupujú v ňom užívatelia ...
  • Mobilní lexikon zvířat ZOO Praha 

   Author: Petr Budík; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Účelem této práce je vytvoření doprovodné mobilní aplikace pro návštěvu Zoo Praha určené pro zařízení se systémem iOS. Tato aplikace poskytuje všechny informace o zde žijících zvířatech a plně interaktivní mapu Zoo Praha, ...
  • Metadata a dataflow rozšíření v projektu MANTA s důrazem na uživatelsky příjemné prostředí 

   Author: Yauheniy Buldyk; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Hermann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat funkční prototyp webové aplikace pro software Manta Flow. Aplikace umožní rozšíření existujícího dataflow grafu o nová data, jako jsou assety a datové toky. Aplikace je ...
  • Systém pro Mistrovství ČR v autostopu 

   Author: Karím Abu Nofal; Supervisor: Ernekerová Jana; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce se zabývá vývojem nové verze webové aplikace pro závod Mistrovství ČR v autostopu, který pořádá Světem stopem z. s. Text obsahuje seznámení se současnou verzí webových stránek, na jejichž základě stojí návrh ...
  • Frontend administrace e-shopu 

   Author: Iuliia Evseenko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Cílem této práce je analýza stávající aplikace pro správu e-shopů, pochopení business domény a procesů. Dalším cílem je návrh low-fidelity prototypu a jeho následná konzultace se zaměstnanci e-shopů. Dále následuje ...
  • Platforma na monitorovanie zdravotného stavu hráčov športového klubu 

   Author: Juraj Filan; Supervisor: Vrábeľ Ján; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Táto diplomová práca opisuje proces vývoja platformy na monitorovanie zdravotného stavu hráčov športového klubu. Práca je zameraná na analýzu, návrh a implementáciu mobilnej aplikácie Android so serverovou časťou implementovanou ...
  • Výukové materiály pro nativní Android 

   Author: Marek Kodr; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   S rostoucím mobilním trhem roste i počet zájemců o vývoj mobilních aplikací. Pro začínající programátory bývá obtížné se do tématiky vývoje pro Android více ponořit a naučit se základy. Na internetu je jen málo ucelených ...
  • Workflow: Webová aplikace implementující podnikové procesy pomocí stavových automatů 

   Author: Petr Svoboda; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Beran Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Podnikové procesy velkých firem jsou často komplikované. Složitost těchto procesů může mít více příčin: interakce vícera externích systémů v jejich rámci, neznalost účastníků celého jejich průběhu nebo setkání procesu s ...
  • Systém pro agregaci a zobrazení dat o insolvenčních řízeních 

   Author: Pavel Tůma; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro agregaci statistických dat o insolvenčních řízeních v České republice. V úvodní části je popsán proces insolvenčního řízení a možnosti, jak o tomto procesu ...
  • Klient a server pro Linked Data Notifications a ActivityPub 

   Author: Antonín Karola; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   "Získejme web zpět!" - Sir Tim Berners-Lee, tvůrce World Wide Webu. Pro podporu re-decentralizace webu, principů otevřených dat a skutečného vlastnictví dat, buduje tato práce aplikace na základě technologií od Web Consortium ...
  • Decentralizovaná identita v decentralizovaných aplikacích jazyka DasContract 

   Author: Tomáš Bydžovský; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Technologie blockchainu slibuje, že od základu změní způsob, jakým žijeme naše životy. Blockchain umožňuje bezpečné, decentralizované ukládání dat, která pak následně nelze smazat nebo změnit. Společně s chytrými kontrakty ...
  • Porovnání různých architektonických přístupů k návrhu aplikace v systému Android OS 

   Author: Azad Mamiyev; Supervisor: Špaček Petr; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-04)
   Model View Presenter, Model View ViewModel a Model View Intent patří mezi tři nejpopulárnější a nejvíce probírané softwarové architektury zaměřené na návrh aplikací s grafickým uživatelským rozhraním. Tyto architektury se ...