Now showing items 1-20 of 804

  • Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie 

   Author: Oleksandr Husiev; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-10)
   Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, ...
  • Finite State Entropy kodér pro knihovnu SCT 

   Author: Ladislav Zemek; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním algoritmů založených na metodě Finite State Entropy (FSE). Konkrétně se jedná o metody LZFSE a ZStandard. Obě tyto metody jsou implementované v ...
  • Refaktoring modulární knihovny kompresních metod SCT 

   Author: Filip Geletka; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a realizáciou vylepšení v knižnici kompresných algoritmov SCT. Knižnica SCT - Small Compression Toolkit je modulárna knižnica obsahujúca sadu kompresných algoritmov vyvíjaných ...
  • Rozšíření frameworku Cpputest a jeho využití k testování ETCS simulátoru 

   Author: Kateřina Kasalická; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se předně zabývá návrhem a implementací rozšíření existujícího testovacího C++ frameworku CppUTest. Framework CppUTest již obsahuje střední podporu pro práci s mocky, nicméně tato práce navrhuje rozšíření již ...
  • Stylizace 3D modelů s využitím výtvarné předlohy na mobilních zařízeních 

   Author: Marek Alexa; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce představuje unikátnı́ kombinaci zážitku z rozšı́řené reality, počı́tačově podporované stylizace s akvizicı́ vzorového stylu a interakce s 3D modelem. Práce nastiňuje přehled problému stylizace a různé přı́stupy ...
  • Systém pro Mistrovství ČR v autostopu 

   Author: Karím Abu Nofal; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se zabývá vývojem nové verze webové aplikace pro závod Mistrovství ČR v autostopu, který pořádá Světem stopem z. s. Text obsahuje seznámení se současnou verzí webových stránek, na jejichž základě stojí návrh ...
  • Implementace Objektově Orientovaných jazyků 

   Author: Rasul Seidagul; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se bude zabývat překla-dem jednoduchého Object-Oriented pro-gramovacího jazyka na jeho jednoduš-šípodmnožinu non-Object-Oriented ja-zyků.V kapitole 2 autor stručně po-jednává o existujících funkcích Object-Ori ...
  • Simulátor paralelních třídících algoritmů 

   Author: Van Nhan Nguyen; Supervisor: Šoch Michal; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Diplomová práce zahrnuje návrh a vývoj jednostránkové webové aplikace, která simuluje vybrané (Odd-Even Sort, Shear Sort) paralelní řadící algoritmy. Aplikace je vyvinuta ve frameworku Vuetify, využívající Three.js knihovnu ...
  • Aplikace pro chovatele psů 

   Author: Tomáš Grofek; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Erben Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Práce se zabývá kompletním vývojem webové aplikace, která podporuje chovatele psů, zejména se zaměřuje na propojení poptávky a nabídky štěňat s průkazem původu. Aplikace se skládá ze serverové části poskytující REST API ...
  • Evidenční systém výkonů pro Farní charitu Jindřichův Hradec 

   Author: David Holkup; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Tato práce se věnuje procesu návrhu, implementace, testování a nasazení vlastního softwarového řešení pro evidenční systém Farní charity Jindřichův Hradec.
  • Implementace úložiště a dotazovacého rozhraní pomocí grafové databáze Neo4j 

   Author: Vigneshwar Manoharan; Supervisor: Kroha Petr; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   V této práci prezentuji svou implementaci ukládání lingvistických vzorů jako orientovaného grafu do databáze Neo4j a dotazování se na odpovídající vzory. Dále to bude využito v jedné z činností dolování textu, které ...
  • Architektura škálovatelné komponenty košíku pro e-shop 

   Author: Jiří Košata; Supervisor: Bojko Vojtěch; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Práce se zabývá analýzou současného stavu komponenty košíku e-shopu Alza.cz z pohledu jeho technického řešení. Důraz je kladen na klíčové požadavky které zde musí být řešeny a to jakým způsobem jim benefitují či je omezují ...
  • Případová studie využití NoSQL databázi pro část datového skladu VZP 

   Author: Stanislav Němec; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Vadkerti Kristián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je provedení případové studie použití NoSQL databázových technologií pro část datového skladu Všeobecné zdravotní pojišťovny. To zahrnuje rešerši NoSQL databází, analýzu současného řešení a ...
  • Adaptabilní vyhodnocování nákladů 

   Author: Tomáš Patro; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Funkcionálne programovanie je paradigma, ktoré za posledných pár rokov narástlo na svojej popularite. Veľa aspektov tohto programovacieho štýlu z neho robí vhodnú voľbu pre softvérové projekty a webový vývoj. Diplomová ...
  • Služba pro indexaci přednáškových videí 

   Author: Jiří Zdvomka; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Indexování studijních video materiálů, které není tak časté, může vést ke zkvalitnění výuky. Tato práce se zaměřuje na implementaci webové služby pro indexování video přednášek s pomocí podpůrných materiálů a cílí na ...
  • Webová aplikace pro tvorbu grafického prototypu ve hře Agilně 

   Author: Marek Mouček; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Havazík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato práce se zabývá vytvořením webového grafického editoru určeného pro podporu průběhu hry Agilně. V práci jsou využity a popsány nejnovější technologie a standardy, včetně knihoven použitých k její tvorbě. Primárně práce ...
  • Analýza logů serveru 

   Author: Daniil Fedotov; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   V současné době informační systémy z pohledu infrasruktury zahrnují operační systémy, web servery, aplikační servery, prvky pro vyvažování zátěže a síťovou komunikaci, které produkují velké množství provozních dat a zapisují ...
  • Framework pro extrakci obsahu článků z Wikipedie 

   Author: Oleksandr Husiev; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-02)
   Tato diplomová práce se zabývá extrakcí obsahu Wikipedie pro DBpedia - crowd-sourced projekt. Hlavním cílem této práce bylo vyvinout rámec pro extrakci obsahu, struktury a anotací článků z Wikipedie. Výsledkem je framework, ...
  • Integrace RPA a OCR 

   Author: Manasa Woolla; Supervisor: Dvořák Ondřej; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Neustálý pokrok v digitálním světě si žádá vytváření rychlejších technologií, které pomohou organizacím udržet krok. I přes to, že současné technologie poskytují nepřeberné množství způsobů, jak pomoci zaměstnancům s jejich ...
  • Mobilní aplikace pro evidenci pronájmu reklamních ploch 

   Author: Anna Škorupová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Borský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou Android mobilnej aplikácie, ktorá komunikuje so serverom spoločnosti zameranej na prevádzkovanie reklamných médií. Aplikácia slúži na evidenciu prenájmu ...