News

Master Theses - 18102

Recently added

Now showing items 1-20 of 734

  • iOS aplikace pro správu zaměstnanců 

   Author: Michal Sousedík; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro platformu iOS, která slouží k usnadnění zaměstnaneckých procesů v malé či střední společnosti. Všem zaměstnancům společnosti poskytuje možnost kontroly jejich ...
  • Podpůrné služby pro online hru Inpemo 

   Author: Petr Nohejl; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Rešeršní část práce se zabývá online službami integrovatelnými především do online her pro více hráčů. Také jsou v této části diskutovány výhody a nevýhody implementace vlastních online služeb. V praktické části je proveden ...
  • Webová aplikace na podporu práce s úkoly malého týmu 

   Author: Pavel Švagr; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Smítková Janků Ladislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Diplomová práce se zabývá procesem zadávání úkolů v malém týmu. Cílem je navrhnout, implementovat a otestovat moderní webovou aplikaci pro podporu zadávání úloh napojenou na systém Redmine, která bude reflektovat aktuální ...
  • Systém záznamu pohybu očí pro účely studií použitelnosti 

   Author: Michal Mroček; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce obsahuje popis softwarového procesu, jehož výsledkem je webová aplikace. Ta zaznamenává data o pohybu očí po obrazovce a v reálném čase z nich vytváří teplotní mapy. Data umí exportovat do obrázku nebo strojově ...
  • Webová aplikácia na správu dokumentov pre malú skupinu 

   Author: Daniel Šulik; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Táto dimplomová práca sa zaoberá návrhom a implementovaním elektronického systému na správu dokumentov, či už pre jedincov alebo pre malé skupiny ľudí. Vytvorená aplikácia je rozdelená do štyroch častí. Tieto časti sú ...
  • Webová a mobilní aplikace pro systém SVAR 

   Author: Tomáš Bučko; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Predmetom tejto záverečnej práce je implementácia systému pre zadávanie bezpečnostných stavov SVAR (Systému včasného varovania). Analýza súčasného stavu rozoberá aktuálne fungujúci proces a jeho nedostatky. Nasleduje analýza ...
  • Implementace mobilní aplikace FLOWIO s využitím konceptu WebView 

   Author: Luka Lukašević; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Petr Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá studiem konceptu WebView a následnou aplikací poznatků na podnikovou aplikaci FLOWIO. Cílem práce je funkční mobilní aplikace FLOWIO, která bude z uživatelského hlediska vystupovat jako nativní ...
  • 3D hra s otevřeným světem pro Android 

   Author: Adam Novák; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu hry využívající Unity Data-Oriented Technology Stack (DOTS). Cílem práce je prozkoumat možnosti a potenciál DOTS, který je nyní v ranném stádiu vývoje. Unity prezentuje ...
  • Analýza datových toků v Google BigQuery skriptech 

   Author: Kyrylo Bulat; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce je zaměřena na analýzu datových toků v Google BigQuery skriptech a jejich reprezentaci. Nejprve popisuje přístupy, které se používají pro data lineage, analýzu zdrojového kódu a vizualizaci toku dat v systému ...
  • Analýza a optimalizace UX nástroje pro podporu tvorby odhadů pracnosti 

   Author: Petr Panský; Supervisor: Petřík Michal; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá zhodnocením současných řešení pro tvorbu odhadů softwarových projektů ve společnosti Profinit EU, s.r.o. Cílem zhodnocení je odhalení nedostatků těchto řešení, návrh a realizace nového nástroje pro ...
  • Photographix - webová služba pro fotografy 

   Author: Marek Erben; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a částečnou implementací webové služby pro fotografy. Její přínos spočívá především v usnadnění procesu distribuce digitálních a tištěných fotografií zákazníkům. První ...
  • Systém pro zpracování datových toků v reálném čase 

   Author: Vitalij Kozlov; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Vondra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Zpracování velkých dat se v posledních několika letech stalo velmi žádaným oborem, navzdory tomu, že přináší celou řadu výzev. Je při něm třeba shromažďovat, ukládat a zpracovávat data v různých objemech a formátech. Aby ...
  • Aplikace pro analýzu materiálu v automatizační stanici 

   Author: Lukáš Lojík; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato práce se zabývá problematikou složitosti různých typů materiálů dopravovaných ve speciálních aplikacích vibračních dopravníků v automatizačních linkách. Cílem práce je vytvořit aplikaci, která provede vyhodnocení ...
  • Univerzální systém gest pro virtuální realitu 

   Author: Vojtěch Harašta; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou alternativního řešení pro ovládání VR aplikací, a to pomocí zavedení univerzálního systému gest. Tento systém gest je oproštěn od fyzických prvků pro ovládání, jako jsou tlačítka na ...
  • Aplikácia pre interaktívnu prezentáciu 3D modelov 

   Author: Oliver Findra; Supervisor: Vrábeľ Ján; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Táto diplomová práca sa venuje vývoju mobilnej multiplatformovej aplikácie pre vytváranie interaktívnych prezentácií k 3D modelom. Práca je zameraná hlavne na tvorbu popisných bodov modelov a prezentovanie v rozšírenej ...
  • Orchestrace a monitoring procesů v nástroji Manta Flow 

   Author: Petr Gondek; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Moravec Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce popisuje problematiku spouštění mnoha dlouhotrvajících procesů. Zabývá se možnostmi orchestrace takových procesů v kontextu firmy MANTA a část práce je věnována také jejich plánování s využitím možností ...
  • Webová aplikace pro správu a publikování inzerátů 

   Author: Jan Vožeh; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem práce je prozkoumat existující řešení pro soukromou inzerci na internetu, zanalyzovat dostupné technologie pro tvorbu multiplatformních webových aplikací a následně vytvořit inzertní webovou aplikaci, při implementaci ...
  • Extrakce metadat, parsování a detekce datových toků pro sql dialekt Snowflake 

   Author: Marek Tornóci; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Toušek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práca sa zaoberá analýzou dátových tokov SQL dialektu Snowflake a možnosťami ich reprezentácie. Práca najprv skúma spôsob akým je potrebné analyzovať zdrojové SQL skripty, ich reprezentáciu a vizualizáciu dátových tokov ...
  • Klient a server pro Linked Data Notifications a ActivityPub 

   Author: Antonín Karola; Supervisor: Klímek Jakub; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   "Získejme web zpět!" - Sir Tim Berners-Lee, tvůrce World Wide Webu. Pro podporu re-decentralizace webu, principů otevřených dat a skutečného vlastnictví dat, tato práce buduje aplikace na základě technologií od Web Consortium ...
  • Generování Ethereum blockchain smart kontraktů z modelů DasContract 

   Author: Jan Frait; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   V současné době jsou smlouvy mezi lidmi nebo jinými subjekty složitě vymahatelné před soudem a nebo neúměrně komplikované, složité na pochopení a s různými poplatky v průběhu. Tato práce diskutuje možné použití vizuálního ...