Now showing items 1-20 of 850

  • Výzkum moderních NoSQL databází 

   Author: Serhii Holovko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce popisuje hlavní aspekty volby databázové technologie. Vysvětluje se teorie řízení dat, moderní databázová řešení jsou analyzované. Ukázková aplikace demonstruje progresivní databázové stroje v kontextu reálného ...
  • Implementace Objektově Orientovaných jazyků 

   Author: Rasul Seidagul; Supervisor: Máj Petr; Opponent: Siek Konrad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce představuje tinyC+, rozšíření pro C-style programovací jazyk, který podporuje Objektově Orientované Programování. TinyC+ byl vytvořen jako učební pomůcka pro předmet Generování Kódu, který je vyučován na FIT ...
  • Detekce a extrakce informací z fotografií dokladů 

   Author: Tomáš Kuchař; Supervisor: Zelenka Jan; Opponent: Skopal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této práce je prozkoumat možnosti automatického rozpoznávání objektů a textů z obrázků a následně vytvořit službu, která na vstupu přijme fotografii osobního dokladu, nalezne doklad v obrázku a vyčte z něj strukturovaná ...
  • Systém na půjčování vybavení 

   Author: Denisa Sůvová; Supervisor: Brém Ondřej; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem fakultního systému k půjčování vybavení FIT ČVUT. Práce obsahuje přehled přístupů vývoje aplikací, s důrazem na ty, které nevyžadují tolik programování, a dostupných nástrojů ...
  • Analýza a návrh aplikace PurePortfolio 

   Author: Rostislav Babáček; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Krejčí Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací prototypu aplikace, jejíž cílem je zjednodušit a zefektivnit sledování investičního portfolia. Aplikace umožňuje zobrazit nejrůznější statistiky zaměřené na ...
  • Strojově zpracovatelný popis uživatelského rozhraní pro expandéry kódu Normalizovaných systémů 

   Author: Patrik Jantošovič; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Slifka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Modelovací jazyky pro uživatelské rozhraní, jako například Interaction Flow Modeling Language, poskytují nástroje pro všechny účastníky procesu vývoje softwaru, díky kterým mají možnost lépe komunikovat a navrhovat uživatelské ...
  • Podniková pravidla v blockchainových smart kontraktech 

   Author: Ondřej Šelder; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Podniková pravidla dnes definují aktivity ve většině organizacích. Jejich použití vede ke zvýšené konzistenci výstupů, lepší morálce zaměstnanců a spokojenějším zákazníkům. Společně s technologií blockchain s nimi lze také ...
  • Engine pro renderování a procedurální generování voxelových světů 

   Author: Lukáš Hepner; Supervisor: Vesecký Adam; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zabývá tvorbou vykreslovací části herního enginu, specializujícího se na voxelovou grafiku. K jejímu vykreslení jsou připraveny shadery, na nichž je popsáno, jak zvýšit vizuální kvalitu přidáním světla a ...
  • Analýza blockchainových bridge sítí v prostředí decentralizovaných financí 

   Author: Martin Kupka; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Kovačič Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce představuje základní koncepty technologie blockchainu, decentralizovaných financí a interoperability mezi blockchainy. Vysvětluje klíčové vlastnosti blockchainu a trilema jeho škálovatelnosti. Dále zdůrazňuje ...
  • Vytvoření prototypu na zadávání speciálních algoritmů v prostředí Moodlu 

   Author: Denis Drda; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Práce se zaměřuje na vytvoření prototypu na zadávání speciálních algoritmů v prostředí Moodlu. Kromě toho pojednává o souvisejících pojmu, informacích důležitých nejen k vývoji, ale i pro analýzu a návrh. Teoretická část ...
  • Zobecnění hry Pac-man z hlediska tahových herních algoritmů 

   Author: Kristián Kuľka; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Klán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Hra Pac-Man predstavuje zaujímavý problém z pohľadu umelej inteligencie, keďže predstavuje multi-agentný systém, ktorý si vyžaduje koordináciu agentov a dlhodobé plánovanie. Hru navyše komplikuje fakt, že jednotlivé akcie ...
  • Návrh mobilní aplikace pro podporu Zero Waste životního stylu 

   Author: Lenka Obermajerová; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Libánská Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Práce se zabývá tématem, jak mohou technologie pomoci lidem žít šetrněji k životnímu prostředí. Hlavním cílem je navrhnout mobilní aplikaci, která lidem pomůže žít více ve stylu Zero Waste. K dosažení tohoto cíle je vytvořena ...
  • Využití blockchain smart kontraktů pro digitalizaci a decentralizaci státní správy 

   Author: Katarína Krbilová; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Pavlíčková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Napriek životu v digitálnej dobe, keď je väčšina denných povinností zjednodušená inteligentnými zariadeniami, zostávajú niektoré procesy formálne zložité a zaťažené zbytočnou administratívou. Najviditeľnejšie je to v štátnej ...
  • Refaktoring a metodika testování nástroje pro anonymizaci dat 

   Author: Pavel Perner; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se věnuje přípravě a nasazení přepracovaného vývojového prostředí, návrhu rozšíření metodiky testování a implementaci nové datové vrstvy zajišťující multiplatformní využití anonymizačního nástroje Winch. ...
  • Anonymizace osobních údajů ve strukturovaných dokumentech 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření nástroje Winch pro záměnu (tzv. anonymizaci) osobních údajů. Anonymizace jako taková přináší výhodu v tom, že odstraní citlivá data a zároveň je ponechá v podobě, která ...
  • Návrh informačního systému a business modelu projektu StudentSport 

   Author: Jiří Kasl; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Práce se zabývá tvorbou byznys modelu softwarového produktu StudentSport. Jde o produkt, který by usnadnil studentům přístup k různorodým sportovním aktivitám a motivoval je tak k pravidelnému pohybu. V teoretické části ...
  • Automatizovaný metavyhledávač na internetových obchodech 

   Author: Anna Vitmanová; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Horáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Cílem této diplomové práce je implementace aplikace pro snadnější vyhledávání na internetových obchodech se zaměřením na některé internetové bazary. Hlavní myšlenkou je automatizace vyhledávání na více internetových bazarech ...
  • Serverová aplikace pro CAPTCHA systém 

   Author: Otakar Vinklář; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Jeden ze způsobů, jak zabezpečit aplikaci před nežádoucími roboty je pou-žít CAPTCHu (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA má ale své problémy. Některým uživatelům může dělat ...
  • Metaviz: Průvodce kreativním programováním 

   Author: Radka Hošková; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Vesecký Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Cílem této práce je strukturalizace dostupných informací o kreativním programování. Součástí práce je skupina interaktivních vizualizací, které je možné prohlížet včetně popisu ve webové aplikaci Metaviz.
  • Personalizovaný vyhledávač nemovitostí s využitím technologií sémantického webu 

   Author: Tomáš Dvořák; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-03)
   Pandemie COVID-19 vedla ke zvýšení poptávky po nemovitostech, především ve městech s bohatou občanskou vybaveností. Najít vhodnou nemovitost bez jakýchkoli znalostí realitního trhu je obtížné. Vytvoření realitního portálu ...