Now showing items 307-326 of 787

  • Manažerský simulátor letecké dopravy 

   Author: Vrána Miroslav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Jendele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • MassSpecBlocks: Databáze sekvencí a stavebních bloků mikrobiálních metabolitů pro analýzu hmotnostních spekter 

   Author: Jan Přívratský; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Pro potřeby charakterizace neribozomálních peptidů z hmotnostních spekter vznikla nová aplikace MassSpecBlocks - webová open-source aplikace vycházející z aplikace "Building Blocks Database Generator of Natural Compounds" ...
  • MBSpendings - aplikace pro správu domácích financí 

   Author: Baumgartner Luděk; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Váňa Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Metadata a dataflow rozšíření v projektu MANTA s důrazem na uživatelsky příjemné prostředí 

   Author: Yauheniy Buldyk; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Hermann Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-05)
   Tato práce si klade za cíl navrhnout a implementovat funkční prototyp webové aplikace pro software Manta Flow. Aplikace umožní rozšíření existujícího dataflow grafu o nová data, jako jsou assety a datové toky. Aplikace je ...
  • Metoda pro sumarizaci a hodnocení významnosti informací na Webu dat 

   Author: Filteš Marek; Supervisor: Dojčinovski Milan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Táto práca sa zaoberá sumarizáciu entít sémantického webu. Najprv sa rieši otázka informácií, hodnotenia miery dôležitosti informácií ako aj všeobecne sumarizácie enít. Prechádza sa k sumarizácií entít sémantického webu. ...
  • Metodika řízení rozvojových projektů na FIT ČVUT 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • Metodika řízení víceletých studentských týmových projektů 

   Author: Matoušek Jan; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metody pro konstrukci trénovací množiny 

   Author: Borovička Tomáš; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Metriky hodnoty zákazníka v sociálním softwaru 

   Author: Kovačič Dušan; Supervisor: Dohnal Jan; Opponent: Burian Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Měření aktivit inovací a nastavení KPI pro podporu spolupráce v sociální komunitě 

   Author: Rešl Matěj; Supervisor: Dohnal Jan; Opponent: Malý Jan
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou fungování sociální sítě v korporaci, jakou je například bankovní instituce. Analyzuje přínosy, ale i možná úskalí a změny, která s sebou implementace a provoz sociální sítě ...
  • Měření kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií 

   Author: Režnický Michal; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá měřením kvality kvantitativních zdrojů pro automatizovaný forecasting nových technologií. Analytická část práce pokrývá různé typy forecastingu jak po technické, tak po ekonomické stránce. ...
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Vizualizace 

   Author: Sokol Lukáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-25)
   Obsahem této diplomové práce je návrh a implementace modulů webové aplikace určených pro prezentaci dat naměřených aplikací MBTest, pro administraci webové aplikace a pro export naměřených dat do různých formátů. Webová ...
  • Měření kvality mobilních datových sítí - Webový portál 

   Author: Kočí Lukáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-18)
   Obsahem této diplomové práce je návrh a implementace webového portálu MBTest umožňujícího zobrazit výsledky měření kvality mobilních datových sítí na mapových podkladech. Portál je naprogramován v jazyce PHP za použití ...
  • Měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů 

   Author: Kubovic Jan; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Brožová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou doplňku pro Microsoft Project, který implementuje výpočet potenciálu kritičnosti a rizikovosti. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy pro pochopení metody ...
  • Middleware pro integraci studijních událostí na ČVUT 

   Author: Chalupa Václav; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Middleware pro propojení ekonomického systému Pohoda a elektronického obchodu PrestaShop 

   Author: Kozák Vojtěch; Supervisor: Kopecký Jan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • MIDI stage piano 

   Author: Petr Svoboda; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Špaček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Cílem této práce bylo vytvořit prostředí pro živou hudební produkci, které by využívalo virtuálních hudebních nástrojů a zároveň přinášelo výhody čistě hardwarových hudebních nástrojů. Byla provedena rešerše existujících ...
  • Migrace customizovaných e-shopů OpenCart 1.1 

   Author: Nováček Tomáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce bylo zvolení nové platformy na tvorbu e-shopů a následná migrace e-shopů společnosti Jagu s.r.o. na tuto platformu. Byl proveden průzkum nejpopulárnějších platforem na trhu a jejich porovnání s potřebami ...
  • Migrace plánů pro správu dat v nástroji DS Wizard 

   Author: Josef Doležal; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Knaisl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro migraci plánů řízení dat. Na základě požadavků a výstupů analýzy byl navržen modul aplikace integrovatelný do existujícího systému Data Stewardship Wizard. Práce ...
  • Migrace uzavřeného softwarového projektu na open-source 

   Author: Vondrášek Filip; Supervisor: Hlopko Marcel; Opponent: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Cílem této práce je vysvětlit softwarovým vývojářům principy open-source softwaru, jeho vývoje a přechodu na open-source metodiku z uzavřeného vývoje. Práce popisuje postup, jehož pomocí lze převést stávající či vytvořit ...