Now showing items 381-400 of 787

  • Nahrazení QuickTime v rozšiřujícím modulu pro FileMaker 

   Author: Přikryl Jan; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Cílem této práce je nahrazení vybraných cástí rozširujícího modulu Media-Manager, jenž využívají funkcí knihovny QuickTime, vlastní implementací, jenž bude pro manipulaci s médii využívat multimediální knihovny vybrané na ...
  • Nalezení vhodných formátů BPM pro účel optimalizace obchodních procesů 

   Author: Brabec Pavel; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Tato práce se zabývá tvorbou nástroje pro analýzu kvality modelů obchodních procesů. Teoretická část se zabývá notacemi pro modelování obchodních procesů, metrikami kvality obchodních procesů a okrajově i kritérii, které ...
  • Nasazení softwaru pro řízení projektů v rámci firmy Tipsport 

   Author: Tomáš Lála; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Jáchim Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Tato práce se zabývá nasazením softwaru pro řízení portfolia projektů ve společnosti Tipsport. Prvně popisuje zavedenou strukturu firmy a její procesy pro plánování a realizaci projektů. Zabývá se analýzou dostupných řešení ...
  • Nástroj pro analýzu článků z českých zpravodajských serverů 

   Author: Filipová Markéta; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-14)
   V dnešní době, kdy množství informací na internetu stále narůstá, se automatické zpracování a třídění dat stalo velmi oblíbeným oborem iformačních technologií. Jednou z oblastí, kde se nachází množství různých, ale i ...
  • Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi 

   Author: Pečev Adam; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato prace popisuje soucasny trh s kryptomenami. Nasledne definuje atributy kryptomenovych burz, ktere jsou relevantni pro provedeni trojuhelnikove arbitraze. Na zaklade techto atributu jsou analyzovany vybrane kryptomenove ...
  • Nástroj pro analýzu kryptoměn a kurzů mezi nimi 

   Author: Adam Pečev; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-09)
   Tato práce popisuje současný trh s kryptoměnami. Následně definuje atributy kryptoměnových burz, které jsou relevantní pro provedení trojúhelníkové arbitráže. Na základě těchto atributů jsou analyzovány vybrané kryptoměnové ...
  • Nástroj pro detekci a extrakci informací z HTML 

   Author: Kottnauer Jakub; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojčinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Těžení dat z webu je, společně s tím jak se množství dat na internetu neustálezvětšuje, stále důležitějším oborem informačních technologií. Hlavním cílem práce je vytvoření nástroje schopného automatické extrakce zajímavých ...
  • Nástroj pro evoluční návrh bezdrátových sítí 

   Author: Kopecký Jiří; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-16)
  • Nástroj pro faceted prohlížení studijních materiálů 

   Author: Říha Vladimír; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro IT správu počítačových učeben 

   Author: Papež Karel; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-05)
   Práce se zabývá problematikou přípravy instalací softwaru v počítačových učebnách na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze. Nejprve byla provedena rešerše stávajícího stavu provozu učeben a průzkum potřeb jejich ...
  • Nástroj pro konverzi a nasazení e-learningových materiálů 

   Author: Pejša Petr; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-09)
   Tato práce se zabývá přesunem dat studijních materiálů ze serveru e-learning.cvut.cz do Moodlu. Hlavním cílem bylo data z e-learningu transformovat do struktury odpovídající struktuře Moodle a jednotlivé studijní materiály ...
  • Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship 

   Author: Knaisl Vojtěch; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce navazuje na již existují projekt portálu pro správu dat, který je vyvíjen ve spolupráci s organizací ELIXIR-CZ. Práce stručně shrnuje, co bylo na projektu již vytvořeno. Dále popisuje, proč byla nutnost vytvořit ...
  • Nástroj pro monitoring na sociálních sítích 

   Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro optimalizaci fasetové navigace 

   Author: Sobotka Petr; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro sociální analýzu diskusních fór 

   Author: Horák Marek; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Dojchinovski Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-07)
  • Nástroj pro správu číselníků pro datové sklady 

   Author: Šárka Weberová; Supervisor: Zýka Ondřej; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Tato práce dokumentuje analýzu, návrh a implementaci prototypu nové komponenty pro správu číselníků nástroje DATA\_FRAME Application. DATA\_FRAME Application je nástroj podporující automatizaci datových skladů, který je ...
  • Nástroj pro verzování APEX aplikací 

   Author: Zámečník Daniel; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Táto diplomová práca sa zaoberá problémom malej podpory Oracle-u pri nasadzovaní APEX aplikácií medzi rôznymi prostrediami a verzovaním aplikácií. Taktiež popisuje aj prostredie APEX, jeho rozdiely medzi verziami 4.2 a 5.1 ...
  • Nástroj pro vylepšenou prezentaci studijních materiálů pomocí technologie HTML5 

   Author: Smrček Vojtěch; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro vytváření HTML5 prezentací s možnostmi interakce uživatelů v reálném čase 

   Author: Mikota Petr; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroj pro zátěžové testování grafových databází 

   Author: Červák Marek; Supervisor: Šenk Adam; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Cílem této diplomové práce je rozšírit testovací nástroj Gatling, aby ho bylo možné použít pro zátežové testování grafových databází. Práce se nejprve zabývá principy zátežového testování a pak zkoumá blíže funkcionalitu ...