Now showing items 206-225 of 448

  Subject
  Kriminologie,prevence,prevence kriminality,projekt,Bezpečné město",videonterakce,videokonference [1]
  Kritická infrastruktura,krizové stavy,krizové plánování,krizová připravenost,Integrovaný záchranný systém,Hasičský záchranný sbor České republiky,hasičská stanice Nový Jičín [1]
  Kritická infrastruktura,technické prostředky zabezpečení,objektová bezpečnost,střežení,mechanická ochrana [1]
  krizová intervence,kolegiální podpora,krizové vyjednávání,oběť,trestný čin,mimořádná událost,Policie České republiky [1]
  krizová komunikace,Integrovaný záchranný systém,multikulturní komunikace,mimořádná událost,typová činnost,národnostní menšiny [1]
  krizová připravenost,evakuace,zdravotnické zařízení [1]
  Krizová připravenost,povodně,ochrana před povodněmi,povodňový plán [1]
  Krizová situace,evakuace,blackout,mimořádná událost,krizový plán středočeského kraje [1]
  Krizová situace,krizová komunikace,krizové vyjednávání,krize,Policie ČR,první psychická pomoc [1]
  krizová situace,legislativa krizového řízení,biatlonový areál [1]
  krizové řízení,hlavní město Praha,statutární město,přenesená a samostatná působnost,městská část,statut města [1]
  Krizové řízení,krizová legislativa,Česká národní banka,centrální banka,kritická infrastruktura,finanční trh [1]
  Krizové řízení,krizová situace,ochrana informací,svobodný přístup k informacím,bezpečnost [1]
  Krizové řízení,mimořádná událost,geografický informační systém,geovizualice [1]
  Krizové řízení,mimořádná událost,krizová situace,integrovaný záchranný systém,metanol [1]
  Krizové řízení,mimořádná událost,legislativa,samospráva obce,obec srozšířenou působností Milevsko,varovné signály [1]
  Krizové řízení,mimořádná událost,modelová situace,věznice,vězeňská služba [1]
  Krizové řízení,obecní policie,ochrana obyvatelstva,samospráva,strážník [1]
  Krizové řízení; financování; územně samosprávný celek,alokace finančních [1]
  Krizový štáb,místo zásahu,zasažené území,nebezpečná látka,vrstvy GIS,prostorová analýza,počty obyvatel [1]