Now showing items 48-67 of 448

  Subject
  CBRN látky,nebezpečná látka,flashover kontejner,chemická služba,jednotky požární ochrany [1]
  CBRN substances,hazardous substance,flashover container,chemical service,firefighting units [1]
  CBRN,chemical threat,biological threat,radiological threat,nuclear threat,incident,disaster,psychosocial care,crisis communication [1]
  CBRN,chemické ohrožení,biologické ohrožení,radiační ohrožení,nukleárníohrožení,mimořádná událost,katastrofa,psychosociální péče,krizová komunikace [1]
  Central Bohemian Region,emergency event,crisis,emergency readiness document,crises readiness document,integrated rescue system,SWOT analysis [1]
  chemical warfare agents,nanomaterials,CBRN,detection tubes,protection [1]
  chřipka,infekční onemocnění,surveillance,pandemie,pandemický plán [1]
  Civil defence,defence of citizens,hiding of citizens,permanent shelters,comparation [1]
  Civilní obrana,ochrana obyvatelstva,ukrytí obyvatelstva,stálé úkryty,komparace [1]
  civilprotection,preventive educational activities,modern technologie [1]
  Climate change,large-scale floods,prolonged drought,associated migration wave [1]
  Combustion products,the Fire Services of the Czech Republic,protective filter,state fire supervision,fire investigator [1]
  CriminalAct,BLS (Basic Life Support),resuscitation,preparationfor the service [1]
  Criminology,prevention,crime prevention,project "Safe City",videotraction,videoconference [1]
  crisis communication,Integrated Rescue System,multicultural communication,mass emergency,type activities,national minorities [1]
  Crisis Intervention,Peer Support,Crisis Negotiation,Victim,Crime,Emergency,Police of the Czech Republic [1]
  Crisis management,crisis legislative,Czech National Bank,central bank,critical infrastructure,financial market [1]
  Crisis management,crisis measures,funding; self-governing units,funding [1]
  Crisis management,crisis,protection of information,freedom of access to information,security [1]
  Crisis management,disaster,geographic information system,geovisualization [1]