Now showing items 158-177 of 448

  Subject
  Hasičský záchranný sbor,dopravní nehoda,řidič,vozidlo,jízda k zásahu,prevence [1]
  Hasičský záchranný sbor,radiová síť,Pegas,DMR,dPMR,radiostanice [1]
  Hazardous substances,integrated rescue system,SWOT analysis,software tools [1]
  Health & safety,Municipal police of the capital city of Prague,Personal protective equipment,officer,SWOT analysis,risk [1]
  healthcare applications [1]
  Highly contagious disease,biohazard team,personal protective equipment,medical isolation and transportation systems,cooperation [1]
  Hlásné profily,předpovědní a hlásná povodňová služba,protipovodňová [1]
  Hlubinné úložiště,radioaktivní odpady,vyhořelé jaderné palivo,jaderná elektrárna,kritérium,indikátor vhodnosti [1]
  HNS (Host Nation Support),dopravní infrastruktura,AČR (Armáda ČR),přeprava [1]
  HNS (Host Nation Support),transport infrastructure,ACR (Armed Forces of the Czech Republic),transit [1]
  Hromadné postižení zdraví,integrovaný záchranný systém,metodická cvičení,mimořádná událost,traumatologický plán [1]
  human trafficking,modern slavery,prevention,methods of prevention,forced labour,forced sexual exploitation [1]
  Humanitarian aid,humanitarian organizations,floods,SWOT analysis,PNH" metod,Czech Republic [1]
  Humanitární pomoc,humanitární organizace,povodně,SWOT analýza,Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda,PNH",Česká republika [1]
  Identifikace obětí hromadného neštěstí,DVI,post mortem,ante mortem,Policie České republiky,IZS [1]
  Illegal methamphetamine laboratories,toxic substances,methylbenzene,health risk,contamination,risk environment,methamphetamine [1]
  Improvised protection,individual protection,protective mask,means of individual protection,weapons of mass destruction [1]
  Improvizovaná ochrana,individuální ochrana,ochranná maska,prostředky individuální ochrany,zbraně hromadného ničení [1]
  influenza,infectious disease,surveillance,pandemic,pandemic plan [1]
  informační systém,softwarový nástroj,evakuace,krizové řízení [1]