Now showing items 429-448 of 448

  Subject
  Vaccination,security force,Police of the Czech Republic,Fire Rescue Service of the Czech Republic,infectious diseases [1]
  varování obyvatelstva,tísňovéinformace,preventivně výchovné programy [1]
  Válka,konflikt,krize,kosovská krize,Kosovo,Srbsko [1]
  Vězeňská služba České republiky,dozorce,dozorčí služba,syndrom vyhoření,psychické a společenské dopady [1]
  Vězeňská služba České republiky,dozorce,syndrom vyhoření,psychické a společenské dopady [1]
  Vězeňská služba ČR,Integrovaný záchranný systém,dokumentace IZS,povodeň,migrace [1]
  Volunteer fire brigade,specialist training,education,fire protection units,volunteer firefighters [1]
  Vysoce nakažlivá nemoc,biohazard tým,osobní ochranné prostředky,transportní izolační prostředky osob,spolupráce [1]
  výjezdové tablety [1]
  War,conflict,crisis,the Kosovo crisis,Kosovo,Serbia [1]
  zdravotnická dokumentace [1]
  Zdravotnická zařízení,traumatologický plán,urgentní příjem,hromadné neštěstí,krizová připravenost [1]
  Zdravotnická záchranná služba,fyzická kondice,komprese hrudníku,resuscitace,srdeční frekvence,tělesná aktivita [1]
  Zdravotnická záchranná služba,mimořádná událost,CBRNE látky [1]
  Zdravotnická záchranná služba,pacient,vysoce nebezpečná nákaza,epidemiologické hrozby,legislativa [1]
  Zdravotnická záchranná služba,traumatologický plán,typové činnosti složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu,amok-útok aktivního střelce,vysoce nebezpečná nákaza [1]
  zdravotnická záchranná služba,zdravotnické operační středisko,kritická infrastruktura,plán krizové připravenosti [1]
  Zdravotní operační středisko,Mimořádná událost,Záchranný [1]
  Zplodiny hoření,Hasičský záchranný sbor ČR,ochranný filtr,státní požární dozor,vyšetřovatel příčin vzniku požárů,ochranný filtr [1]
  Zpravodajské služby,tajné služby,oddělovací imperativ,proces postupného rozšiřování,zpravodajská oprávnění,oprávnění policejní a trestní oprávnění [1]