Now showing items 298-317 of 448

  Subject
  patient electronic card [1]
  Peer Support,Crisis Intervention,Police of the Czech Republic,Post-traumatic Interventional Care,Post-traumatic Stress Disorder,Stress,Trauma,Burn-out Syndrome [1]
  physiological-status monitoring systems,telemetry,monitoring,injuries,protection of health [1]
  Pitná voda,nouzové zásobování pitnou vodou,vodárenská nádrž Římov,úpravna vody Plav [1]
  Plán evakuace,evakuace,obec Větrušice,krizové plánování,analýza rizik [1]
  Podzemní zásobník plynu,Štramberk,ohrožení obyvatelstva,innogy Gas Storage,s.r.o.,modelace,zemní plyn,provozní sondy,centrální areál [1]
  Police,emergency preparedness,extraordinary event,education [1]
  Policie České republiky,hromadné narušení veřejného pořádku,veřejný pořádek,sportovní utkání,demonstrace [1]
  Policie of the Czech Republic,mass disruption of public order,public order,sports matches,demonstration [1]
  Policie,krizová připravenost,mimořádná událost,vzdělávání [1]
  population protection,new media,social networks,emergency situation,extraordinary event [1]
  portable tablets [1]
  Posttraumatic stress disorder,post-traumatic intervention care,Fire Rescue Service of the Czech Republic,Police of the Czech Republic,medical rescue service,Integrated Rescue Systém [1]
  Posttraumatická stresová porucha,posttraumatická intervenční péče,Hasičský záchranný sbor ČR,Policie ČR,zdravotnická záchranná služba,integrovaný záchranný systém [1]
  Povodně,povodňová opatření,povodňová ochrana,mobilní protipovodňové bariéry,stacionární protipovodňové bariéry,poldry,nivy [1]
  Požární hadice,Hadice C 42,Hadice C 38,Tlakové ztráty,Průtok [1]
  požární riziko,analýza rizik,domov pro seniory,požární ochrana,požární prevence [1]
  Praporní obvaziště,vojenské zdravotnictví,Armáda České republiky,SWOT analýza,organizační model,komparace,zdravotnický management,ROLE 1,Ozbrojené síly Slovenské republiky,Maďarsko,Belgie,Polsko [1]
  preparedness of emergency medical service,integrated rescue system,traumatology plan,emergency,cooperation,mass casualty [1]
  Prevence závažných havárií,amoniak,SW ALOHA,SW TerEx,SWOT analýza,bezpečnostní dokumentace [1]