Now showing items 1-20 of 21

  • Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během výkonu služby 

   Author: Bejček Miroslav; Supervisor: Absolon Stanislav; Opponent: Hanáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Fyzický dopad na práci pilota z pohledu nedostatku pohybu během výkonu služby" je zjistit zdravotní stav a obtíže dopravních pilotů českých leteckých společností na základě dotazníku. Podle ...
  • Hodnocení fyziologických parametrů jako ukazatelů únavy pilota 

   Author: Kráčmar Vojtěch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Lidský činitel se významně podílí na bezpečnosti v mnohých odvětvích lidské činnosti. Jedním z těchto odvětví je doprava, zvláště pak ta letecká. Za poslední roky statistiky uvádějí lidský faktor jako významný činitel v ...
  • Hodnocení reakčního času jako ukazatele únavy pilota 

   Author: Kolman Petr; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je výzkum vlivu únavy reakční doby u člena posádky. Reakční čas je jeden z důležitých prvků, který ovlivňuje rozhodování v povolaní pilota. Při prodloužení reakčního času může dojít k chybám, ...
  • Hodnocení regulace srdeční činnosti autonomním nervovým systémem při hypoxii 

   Author: Vojtěch Škvařil; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnotit reakci organismu na zátěžový stav, který nastává u pilotů během hypoxie. Za tímto účelem byl navržen a proveden experiment, během kterého bylo 11 subjektů během letu na simulátoru ...
  • Hypoxický stav u pilotů po prodělaném onemocnění COVID-19 

   Author: Klára Snížková; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zaobírá porovnáním hypoxického stavu u populace, která neprodělala onemocnění Covid-19 a subjektů, kteří toto onemocnění prodělaly. Předmětem výzkumu byl hypoxický stav, který byl u sledovaných subjektů ...
  • Indikátory stability jako ovlivňující faktor pilotáže při hypoxickém stavu 

   Author: Jan Weiss; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Ligurský Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Hypoxie je stav, do kterého se pilot letounu může za různých okolností dostat, a na každého působí v různé míře jinak, její efekty v pilotní kabině tak není snadné přesně popsat a spolehlivě určit jejich původ. Cílem této ...
  • Lidský faktor a jeho vliv na bezpečnost letecké dopravy 

   Author: Mikeš Daniel; Supervisor: Mrázek Petr; Opponent: Hanáková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Cílem bakalářské práce věnující se vlivu lidského činitele a jeho dopadů na bezpečnost obchodní letecké dopravy není předkládání konkrétních řešení, ale především snaha o zhodnocení úspěšnosti zavádění systémových změn v ...
  • Metody hodnocení únavy u pilotů 

   Author: Marina Zhuzhgova; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Stuchlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. ...
  • Metody kvantifikace stresu u pilotů 

   Author: Sophia Schmusch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Cieľom záverečnej práce je objasniť ako vplýva stres na leteckú dopravu, konkrétne u pilotov, akým spôsobom na nich vplýva a ako je možné ho identifikovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom ...
  • Optimalizace algoritmů pro rekurentní kvantifikační analýzu 

   Author: Timotej Gavura; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Schlenker Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Dostupné aplikácie na výpočet rekurentnej kvantifikačnej analýzy sú limitované dĺžkou signálu, ktoré sú schopné spracovať, neponúkajú možnosť dynamického prahovania a vykreslenia rekurentných grafov. Ukladajú si všetky ...
  • Porovnání subjektivního a objektivního hodnocení únavy pilotů 

   Author: Lukáš Herman; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Kunčíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Cílem této práce je porovnat subjektivní a objektivní hodnocení únavy pilotů. V teoretické části jsou ze subjektivních metod do detailu popsány různé typy dotazníků a jejich vhodné použití. Pro objektivní hodnocení únavy ...
  • Rozpoznání hypoxie na základě subjektivního hodnocení 

   Author: Daniel Hodík; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Platzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Současný stav oblasti rozpoznání hypoxie není dostatečně rozsáhlý ve sféře civilního letectví, a proto tato práce zkoumá efekty hypoxie na subjektivní hodnocení, subjektivní vnímání a identifikaci hypoxického stavu a ...
  • Topografické mapování elektrické aktivity mozku u řídících letového provozu 

   Author: Aneta Skuhrová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Oniščenko Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce řídících letového provozu se obecně řadí mezi ty nejstresovější, proto je důležité se jimi, převážně kvůli bezpečnosti, zabývat, aby se předešlo selhání z hlediska lidského faktoru. Mezi nejčastěji používané metody ...
  • Vliv hluku na přesnost pilotáže 

   Author: Tomáš Hofírek; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Zibner Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce se zaměřuje na výzkum vlivu hluku v kokpitu dopravního letadla na výkonnost posádky. Experiment byl navržen tak, aby napravil limitace z předešlých studií a byl založen na reálných podmínkách. Bylo zjištěno, že ...
  • Vliv hluku na reakční čas pilota 

   Author: Martin Ungr; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Freigang Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Vliv hluku na výkonnost pilota je v rámci letecké medicíny diskutovaným tématem. V rámci pilotovy výkonnosti se však reakčnímu času nedostává zasloužené pozornosti a zpravidla je brán pouze jako jeden z parametrů celkové ...
  • Vliv intonace a výslovnosti na porozumění v radiokomunikaci 

   Author: Aneta Skuhrová; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   V letectví patří komunikace mezi řídícími letového provozu a piloty ke klíčovým aspektům ovlivňujícím bezpečnost a plynulost letu a jakákoliv chyba může vyústit v závažný problém. Z toho důvodu každá osoba zapojená do ...
  • Vliv řízeného odpočinku na výkonnost pilota 

   Author: Marek Moštěk; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Kubáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-12)
   Únava je jeden z hlavních faktorů negativně ovlivňující lidskou výkonnost ve všech pracovních odvětvích. V leteckém prostředí můžeme zmírnit projevy únavy využitím metody řízeného odpočinku. Cílem bakalářské práce je ...
  • Vliv únavy na pohybovou aktivitu pilotů 

   Author: Klára Snížková; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Drbohlavová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato práce se zabývá vlivem únavy na pohyblivost pilota během zátěžových simulovaných letů. V první části se nachází analýza současných metod snímání lidského pohybu a zkoumání vlivu únavy na pohyb. Ve druhé části jsou ...
  • Vliv únavy na vykonání přístrojového přiblížení 

   Author: Jan Weiss; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Štumbauer Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Unavený pilot je hrozbou pro bezpečné provedení letu, zejména v jeho kritických fázích jako například přiblížení na přistání, to jsem osobně zjistil už při leteckém výcviku a dokazují to také statistiky nehodovosti. Cílem ...