Now showing items 35-54 of 59

  • Návrh implementace systému ETCS do prostředí Dopravní laboratoře Fakulty Dopravní 

   Author: Konopáč Tomáš; Supervisor: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh multidetektoru pro integraci různých dopravních senzorů 

   Author: Posekaný Lukáš; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním možností integrace senzorů a detektorů použitelných v dopravním odvětví. Velký důraz je kladen především na definování požadavků na senzory a detektory použitelné v systému Multidetektoru. ...
  • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

   Author: Pacík Radim; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
  • Návrh přístrojového panelu pro nákladní vozidlo v souladu s legislativou 

   Author: Doležal Petr; Supervisor: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh servisní desky trakční baterie elektromobilu 

   Author: Černý Josef; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce popisuje design nového balancovacího systému nazvaný Servisní deska. Navržený balancovací systém se odlišuje od již zavedených aktivních či pasivních balancovacích systémů díky originální architektuře a individuálnímu ...
  • Návrh softwaru pro podporu realizace dopravních průzkumů 

   Author: Boyarkin Ivan; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Návrh softwaru pro podporu dopravních průzkumu" je zjištění způsobů získávání charakteristik dopravních proudu, analýza požadavků, které jsou kladeny na nástroje pro dopravní průzkumy a na základě ...
  • Návrh systémové architektury inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě 

   Author: Valášková Irena; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Jindra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout systémovou architekturu inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě. Součástí práce je důkladná analýza informačních a komunikačních technologií a analýza současných procesů ...
  • Návrh systému pro lokalizaci tramvajových vozidel a na ní založených služeb 

   Author: Vrátný Ondřej; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Vlčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Perspektivy využití inteligentního veřejného osvětlení v malých obcích 

   Author: Purkrábková Zuzana; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Růžička Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Tématem této diplomové práce je využití technologie inteligentního osvětlení v malých obcích. Nejprve pojednává obecně o historii světelných diod a legislativě veřejného osvětlení. Následuje popis možných doplňkových funkcí, ...
  • Porovnání nástrojů analýzy rizik při požárech v silničních tunelech v Rakousku, České republice a ve Švédsku 

   Author: Kammerer Harald; Supervisor: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Porovnání poklesu poptávky po přepravě v důsledku distančního a kordonového zpoplatnění městských komunikací 

   Author: Hartmann Martin; Supervisor: Bělinová Zuzana; Opponent: Walla Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Posouzení kvality řidiče 

   Author: Brynda Petr; Supervisor: Vysoký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pre/On-trip optimalizace tras nákladních vozidel v city logistice 

   Author: Nadutenko Tetiana; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Hlavním cílem dané diplomové práce je vypracovat doporučení pro zlepšení logistických procesů skladové a dopravní logistiky JSC "Khlibodar" na základě hluboké analýzy a identifikaci hlavních problémů a nevýhod podniku. Je ...
  • Simulační modul pro generování inteligentního provozu 

   Author: Trejra Lukáš; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

   Author: Mikloš Marián; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Spalek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
  • Studie proveditelnosti telekomunikačního řešení pro regionální železniční dráhy 

   Author: Muňoz Rodriguez Fabian Mauricio; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

   Author: Culek Jakub; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Fečko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
  • Systém virtuální dopravní značky pro automobily 

   Author: Mashko Alina; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Hrubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   This paper studies in-vehicle driver assistance system that displays traffic signs and influence of such a system on driver performance. During the experiments on a simulator driver behavior was observed with the help of ...
  • Technická diagnostika s využitím PLC 

   Author: Doležal Tomáš; Supervisor: Šmejkal Ladislav; Opponent: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vizualizace funkce reléového zabezpečovacího zařízení blokového typu AŽD71 

   Author: Kamenický Dušan; Supervisor: Leso Martin; Opponent: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)