• Návrh implementace systému ETCS do prostředí Dopravní laboratoře Fakulty Dopravní 

   Autor: Konopáč Tomáš; Vedoucí práce: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

   Autor: Pacík Radim; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
  • Návrh přístrojového panelu pro nákladní vozidlo v souladu s legislativou 

   Autor: Doležal Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh servisní desky trakční baterie elektromobilu 

   Autor: Černý Josef; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce popisuje design nového balancovacího systému nazvaný Servisní deska. Navržený balancovací systém se odlišuje od již zavedených aktivních či pasivních balancovacích systémů díky originální architektuře a individuálnímu ...
  • Návrh softwaru pro podporu realizace dopravních průzkumů 

   Autor: Boyarkin Ivan; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Návrh softwaru pro podporu dopravních průzkumu" je zjištění způsobů získávání charakteristik dopravních proudu, analýza požadavků, které jsou kladeny na nástroje pro dopravní průzkumy a na základě ...
  • Návrh systémové architektury inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě 

   Autor: Valášková Irena; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Jindra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem této diplomové práce je navrhnout systémovou architekturu inteligentního vozu v nákladní železniční dopravě. Součástí práce je důkladná analýza informačních a komunikačních technologií a analýza současných procesů ...
  • Návrh systému pro lokalizaci tramvajových vozidel a na ní založených služeb 

   Autor: Vrátný Ondřej; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Vlčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Porovnání nástrojů analýzy rizik při požárech v silničních tunelech v Rakousku, České republice a ve Švédsku 

   Autor: Kammerer Harald; Vedoucí práce: Přibyl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Porovnání poklesu poptávky po přepravě v důsledku distančního a kordonového zpoplatnění městských komunikací 

   Autor: Hartmann Martin; Vedoucí práce: Bělinová Zuzana; Oponent práce: Walla Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Posouzení kvality řidiče 

   Autor: Brynda Petr; Vedoucí práce: Vysoký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Pre/On-trip optimalizace tras nákladních vozidel v city logistice 

   Autor: Nadutenko Tetiana; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Melicharová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Hlavním cílem dané diplomové práce je vypracovat doporučení pro zlepšení logistických procesů skladové a dopravní logistiky JSC "Khlibodar" na základě hluboké analýzy a identifikaci hlavních problémů a nevýhod podniku. Je ...
  • Simulační modul pro generování inteligentního provozu 

   Autor: Trejra Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Spolehlivost zásobování technických zařízení v silničním tunelu el. energi 

   Autor: Mikloš Marián; Vedoucí práce: Přibyl Pavel; Oponent práce: Spalek Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práca rieši problematiku spoľahlivosti zásobovania technických zariadení v tuneli pozemných komunikácií elektrickou energiou. Sú analyzované štyri varianty napájania, z toho je jedna varianta podľa základných ...
  • Studie proveditelnosti telekomunikačního řešení pro regionální železniční dráhy 

   Autor: Muňoz Rodriguez Fabian Mauricio; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Systém lokalizace a identifikace zařízení ve výrobním podniku 

   Autor: Culek Jakub; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Fečko Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Předmětem diplomové práce "Lokalizace a identifikace stojanů ve výrobním podniku" je zmapování technologií sloužících pro automatickou identifikaci. Dále popisuji problém s hledáním výroby ve výrobním podniku AGC Processing ...
  • Systém virtuální dopravní značky pro automobily 

   Autor: Mashko Alina; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Hrubeš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   This paper studies in-vehicle driver assistance system that displays traffic signs and influence of such a system on driver performance. During the experiments on a simulator driver behavior was observed with the help of ...
  • Technická diagnostika s využitím PLC 

   Autor: Doležal Tomáš; Vedoucí práce: Šmejkal Ladislav; Oponent práce: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Vizualizace funkce reléového zabezpečovacího zařízení blokového typu AŽD71 

   Autor: Kamenický Dušan; Vedoucí práce: Leso Martin; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Vliv aktuální dopravní situace na dopady chování řidičů 

   Autor: Garreis Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá analýzou nevhodného chování řidičů v závislosti na aktuální dopravní situaci. Práce je strukturovaná na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá zdroji, které vyhodnocují a zobrazují ...
  • Využití systému APV SBAS pro přiblížení letounu na evropských letištích 

   Autor: Střelcová Kateřina; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)