Zobrazují se záznamy 1-20 z 55

  • Aplikace Geofence pro bezpečnou interakci s vozidly IZS 

   Autor: Tereza Kunclová; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Rek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-07)
   Vozidla integrovaného záchranného sboru (IZS) jsou kvůli výjimkám z pravidel silničního provozu vystavena vyššímu riziku v dopravě. V důsledku toho vzniká mnoho bezpečnostních problémů. Kombinace překračování rychlostních ...
  • Ověření vlastností pasivní bezpečnosti elektrického vozidla kategorie L7 

   Autor: Ondřej Veselý; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Kletečková Kristína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Primárním cílem této práce je návrh metodiky testování pasivní bezpečnosti vozidel kategorie L7, společně s ověřením bezpečnosti na Fakultě dopravní vyvíjeného vozidla této kategorie, čehož je docíleno pomocí simulace ...
  • Návrh package a konstrukce lehkého městského elektromobilu 

   Autor: Michal Cenkner; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Diplomová práce je zaměřená na komplexní řešení malého městského elektromobilu. V úvodu práce jsou podrobně rozebrána dvě konkurenční vozidla. Dále je řešen package vozidla s ohledem na funkčnost a legislativu. Následně ...
  • Návrh pohonu lehkého městského elektromobilu 

   Autor: Tomáš Sommer; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Růžička Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu pro malý městský elektromobil. Na začátku práce bude probrána potřebná teorie k zvládnutí dané problematiky. Následně pak bude vybrán nejlépe vyhovující elektromotor a k němu vhodná ...
  • Klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů 

   Autor: Barbora Kotrčová; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Tyráček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Téma předkládané diplomové práce je klimakomfort ve vozidle pro zvláštní skupiny uživatelů. V práci jsou uvedeny specifikace problémů související s nízkou úrovní klimakomfortu v současných vozidlech. Práce se zabývá nároky ...
  • Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královehradeckém kraji 

   Autor: Pavel Kolář; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Nováček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem diplomové práce „Bezpečnostní prvky významných komunikací v Královéhradeckém kraji“ je zpětné prověření bezpečnosti ve vybraných úsecích silnic 1. třídy v návaznosti na komplexní bezpečnostní inspekci, která ...
  • Využití telematiky k optimalizaci zemědělských strojů 

   Autor: Jaroslav Pinkas; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Dovol Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Moderní, nejen zemědělské, stroje jsou vybaveny telematickými jednotkami pro sledování a záznam provozních informací. Tyto informace nemusí sloužit pouze pro záznam historie pohybu stroje, ale jsou také užitečné pro sledování ...
  • Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem 

   Autor: Pavel Herman; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-13)
   Předmětem diplomové práce „Konstrukce přídavného elektrického pohonu do vozidla s konvenčním motorem“ je koncepční návrh na úpravu vozidla se spalovacím motorem na vozidlo hybridní. V práci je provedeno porovnání spotřeby ...
  • Komplexní návrh dynamického testování baterií podle předpisu EHK 100 

   Autor: Ondřej Malík; Vedoucí práce: Štěch Vojtěch; Oponent práce: Sedláček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na bateriové systémy elektrických vozidel a především na testování jejich bezpečnost. Nejprve stručně popisuje elektromobilitu jako celek se zaměřením na jednotlivé typy elektrických vozidel. ...
  • Měření a analýza jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů 

   Autor: Josef Svoboda; Vedoucí práce: Toman Přemysl; Oponent práce: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou dat jízdní dynamiky silničních závodních motocyklů. V první části práce je uvedena studie systémů používaných pro záznam dat závodních motocyklů, včetně měřených veličin a ...
  • Fyzikální model pohonného ústrojí pro vozidlový simulátor 

   Autor: Matěj Hanousek; Vedoucí práce: Rozhdestvenskiy Dmitry; Oponent práce: Švandrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Fyzikální model pohonné jednotky pro vozidlový simulátor" je prozkoumat programovací jazyk Modelica, zjistit jeho výhody, nevýhody, limity a využitelnost. Následně prozkoumat dostupné nástroje ...
  • Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP 

   Autor: Jolana Heřmanová; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a ...
  • Zvýšení bezpečnosti využitím kooperativních systémů u motocyklů 

   Autor: Michal Růžička; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této diplomové práce je využít kooperativní systémy, které jsou primárně uvažované a dostupné hlavně pro automobily v silniční dopravě, u motocyklů a zvýšit tak bezpečnost ne jenom jezdce motocyklu, ale aby i ...
  • Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory 

   Autor: Klára Pudová; Vedoucí práce: Novotný Stanislav; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Automatická tvorba provozu ve scénářích pro vozidlové simulátory" je vytvořit metodu automatického vytváření všech souborů potřebných k definici animace pro snadné a rychlé generování provozu do ...
  • Návrh sériového hybridního pohonu pro taktické vozidlo 

   Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: Blažek Petr; Oponent práce: Černý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Předmětem této diplomové práce je implementace sériového hybridního pohonu do vojenského taktického vozidla. V teoretické části práce je uveden a popsán přehled možných pohonů vozidel a jejich komponent. Následuje stručný ...
  • Využití ztrátové energie pérovaní vozidla 

   Autor: Vinař Petr; Vedoucí práce: Plomer Jan; Oponent práce: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá konstrukcí dodatečného mechanismu umístěného v podvozku vozidla pro generování elektrického proudu při vertikálním pohybu vozidla při jízdě po vozovce. Práce je rozdělena na pět části. První část se věnuje ...
  • Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu 

   Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Machan Jaroslav; Oponent práce: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Podpora řidičů se zdravotními komplikacemi při řízení automobilu" je hledání vhodných způsobů sledování a hlídání řidiče s případnou korekční reakcí automobilu. Čtenář je seznámen s procesem ...
  • Reakční čas řidičů 

   Autor: Borecký Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V této práci je řešena reakční doba řidiče a její délka vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části je rozebrána reakční doba včetně aspektů, které jí ovlivňují. Dále následuje měření reakčních ...
  • Senzorické systémy autonomních vozidel; 

   Autor: Piksa Ondřej; Vedoucí práce: Šotola Martin; Oponent práce: Dvořák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce obsahuje dva hlavní oddíly, první se zabývá vhledem do problematiky autonomních vozidel a jejich senzorických systémů. Mezi které řadíme sonary, radary, lidary a kamery. Následně je pozornost věnována ...
  • Vliv stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

   Autor: Blaščík Marek; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Skronka Gabriel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení dat naměřených na asfaltu s penetrací 50/70 mm. Byly zvoleny dvě typy modifikací, dohromady tedy tři typy zkušebních vzorků (nemodifikovaný asfalt, RET modifikace s PPA a ...